همشهری آنلاین: محققان ابزار موسیقیایی ابداع کرده‌اند که می‌تواند با پخش موسیقی‌های دیجیتال آشنا برای افراد آلزایمری خاطرات فراموش شده آنها را دوباره زنده کند

سیستم احیای خاطرات آلزایمری ها

ترکیبی از فناوری RFID و آواهای موسیقیایی در تکه فلزی طلایی رنگ و نیمه شفافی که بر روی جعبه‌ای چوبی قرار گرفته، ابزار موسیقیایی را به وجود آورده است تا با پخش موسیقی دیجیتال خاطرات اسیر در ذهن بیماران آلزایمری را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمونه بر اساس این فرضیه که بیماران آلزایمری خاطرات خود را از دست نمی‌دهند بلکه تنها امکان دسترسی به آنها را ندارند، ساخته شده است.

سیستم احیای خاطرات آلزایمری ها

این ابزار از توانایی قشر پیشانی میانی مغز، یکی از آخرین مناطقی که تحت تاثیر آلزایمر قرار می‌گیرد، استفاده می‌کند، این منطقه با خاطرات آشنا، موسیقی و احساسات در ارتباط است. به این شکل با استفاده از این ابزار همراه بیمار موسیقی را که در جسم کروی فلزی با عملکردی مشابه آنتن‌های RFID ضبط شده انتخاب می‌کند تا از طریق آن ارتباط خود را با بیمار آلزایمری برقرار کند.

زمانی که موسیقی از طریق جسم کروی فلزی در مرکز جعبه چوبی پخش شد، انتظار می‌رود مسیر خاطرات بیمار به سوی فردی که موسیقی را انتخاب کرده باز شود و به این شکل افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

کد خبر 113991
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز