همشهری آنلاین: ماساژ موضعی دم‌کرده گیاه بابونه در کاهش بی‌قراری شیرخواران هنگام رویش دندان موثر است.

 این مطالعه با هدف بررسی اثر دم‌کرده گیاه بابونه بر بی‌قراری کودکان هنگام رویش دندان در مقایسه با چای سیاه توسط مهین روزی طلب، کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد.

جامعه آماری این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی است، کودکان پنج تا 12ماهه مراجعه کننده به کلینیک بودند که در سن رویش دندان بوده و علائم بی‌قراری داشتند.

تعداد 64 کودک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه‌ها به طور تصادفی به دو گروه
(32 نفره) تقسیم شدند.

در یک گروه از دم کرده گیاه بابونه و در گروه دیگر از دم کرده چای سیاه به صورت ماساژ موضعی بر روی لثه روزی سه بار و در مدت چهار روز توسط مادر استفاده شد.

بعد از چهار روز وضعیت کودک و علائم بی‌قراری با پرسش از مادر مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه کاهش بی‌قراری بعنوان پاسخ مطلوب محسوب شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
سرویس پژوهشی علوم پزشکی ایسنا اعلام کرد: براساس یافته‌های این مطالعه، میزان پاسخ مطلوب در گروه یک ،26 نفر(81،2 درصد) و درگروه دو 11 نفر (36،7 درصد) بود که آزمون آماری این اختلاف را معنی‌دار نشان داد. پاسخ مطلوب برحسب جنس در دو گروه نیز معنی دار بود.

نتایج پژوهش بیانگر آن است که ماساژ موضعی دم‌کرده گیاه بابونه در کاهش بی‌قراری شیرخواران هنگام رویش دندان از چای سیاه مؤثرتر بوده است. البته جهت استفاده از گیاه بابونه به مطالعات بیشتری نیاز است.

خلاصه این پژوهش در فصلنامه علمی پژوهشی دنا به چاپ رسیده است.

کد خبر 111899

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار تغذیه و آشپزی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز