همشهری آنلاین: دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با انتقاد از آنچه که «کوتاهی شرکت دخانیات در درج هشدارهای بهداشتی روی پاکت‌های سیگار» عنوان کرد، گفت:

علیرغم ادعای شرکت دخانیات مبنی بر مصور شدن تمام سیگار در کشور، سیگارهای فاقد تصویر با قیمت بیش از یکهزار تا دو هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. به گزارش ایسنا دکتر محمدرضا معدنی در آستانه دهم خرداد، روز جهانی بدون دخانیات در رابطه با تاثیر درج تصاویر هشدار دهنده روی پاکت‌های سیگار در کاهش مصرف، گفت: طبق بررسی انجام شده 8 درصد از 580 مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک دخانیات تحت تاثیر این تصاویر، برای ترک سیگار اقدام کرده‌اند.

وی مخاطب اصلی درج تصاویر بهداشتی روی پاکت‌های سیگار را جوانان غیرسیگاری که تمایل به مصرف سیگار دارند اعلام کرد و با انتقاد از وجود سیگار‌های فاقد تصاویر بهداشتی در بازار گفت: طبق ماده 5 قانون جامع کنترل دخانیات باید 50 درصد پشت و روی پاکت‌های سیگار به تصاویر بهداشتی مصور شوند. شرکت دخانیات ادعا می‌کند که تمام سیگارها حاوی هشدارهای بهداشتی هستند. این در حالی است که اکنون سیگارهای فاقد تصاویر با قیمتی بیش از هزار تا دو هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

معدنی با اشاره به ارایه 10 تا 15 تصویر بومی به شرکت دخانیات برای درج روی پاکت‌های سیگار ادامه داد: مقرر شده بود تصاویر روی پاکت‌های سیگار هر 6 ماه یکبار تغییر کند. اما متاسفانه شرکت دخانیات در درج این تصاویر کوتاهی کرده و کیفیت این تصاویر را نیز تنزل داده است.

وی گفت: قرار بود تا پایان شهریور ماه 88 تمام سیگارها به هشدارهای بهداشتی مندرج شده و سیگارهای فاقد تصویر از سطح بازار جمع آوری شوند. اما این امر محقق نشد؛ چرا که شرکت دخانیات مدعی بود که محصولات خود را از قبل، پیش خرید کرده است. به این منظور کارگروهی تشکیل و مقرر شد که تا پایان فروردین 89 این کار انجام شود که متاسفانه باز هم این امر محقق نشد.

وی با اشاره به ادعای شرکت‌ دخانیات مبنی بر کاهش فروش سیگارهای داخلی و افزایش قاچاق با مصور شدن سیگارها به هشدارهای بهداشتی، گفت: در این زمینه هم مصوبه‌ای تصویب شد که سیگارهای فاقد تصویر به عنوان قاچاق مطرح شده و باید از سطح بازار جمع آوری شوند. اما شرکت دخانیات در این زمینه همکاری خوبی نداشته است. متاسفانه جوی در سیگاری‌ها ایجاد شده که سیگارهای حاوی تصاویر، غیربهداشتی‌اند.

معدنی با اشاره به ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی برای افزایش مصرف کنندگان مواد دخانی، افزود: شرکت دخانیات باید در قبال سلامت مردم پاسخگو باشد؛ این در حالی است که دغدغه شرکت دخانیات سلامت نیست و می‌خواهند آمار مصرف تولیدات خود را افزایش دهند.

وی اقدام شرکت دخانیات برای تاسیس کارخانه جدید سیگار به بهانه کنترل قاچاق سیگار را امری باطل عنوان کرد و گفت: قاچاق در تمام دنیا وجود دارد و تاسیس کارخانه سیگار با یک برند خاص توجیهی غیرمنطقی برای کنترل قاچاق است؛ چرا که اقداماتی مانند تاسیس کارخانه جدید سیگار افزایش روند مصرف دخانیات را به دنبال دارد و شرکت دخانیات با مطرح کردن بحث قاچاق تنها صورت مساله را پاک می‌کند.

دبیراجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات در پایان گفت: شرکت دخانیات در انحصار دولت است و باید مسایل مختلف قاچاق را تحت نظارت داشته باشد.

کد خبر 108537

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار