همشهری آنلاین: وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی کشور با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص و تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی در ماده 9 که مربوط به وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی می‌شد به یک ماده و 27 بند رای مثبت دادند.

براساس این مصوبه، اعمال حاکمیت، تامین نظم و امنیت و کنترل و مراقبت‌های انتظامی در محدوده منطقه مرزی برابر ضوابط از جمله این اختیارات خواهد بود.

ماده 9- وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی عبارت است از:

اعمال حاکمیت، تامین نظم و امنیت و کنترل و مراقبت‌های انتظامی در محدوده منطقه مرزی برابر ضوابط.

همچنین دیده بانی مستقیم و مقابله با تجاوز محدود نظامی، ایجاد پرده پوشش، ممانعت از عملیات دشمن و تاخیر در آن تا رسیدن نیروهای نظامی خودی و همکاری با آنان در راستای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم می‌باشد.

براساس تبصره این ماده سیاست‌ها و دستورالعمل نحوه همکاری ناجا با نیروهای نظامی در زمان صلح، جنگ و بحران توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود.

در ادامه نمایندگان مجلس به جمع آوری و انعکاس اخبار و مشاهدات مرزی و رویدادهای امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی منطقه مرزی به فرماندهان و مسئولان ذی ربط رای مثبت دادند.

در تبصره این ماده تصریح شده است: نحوه جمع آوری، انعکاس اخبار و اطلاعات و نوع تعاملات فی مابین وزارت اطلاعات و فرماندهی مرزبانی تابع دستورالعملی است که توسط دستگاه‌های فوق الذکر تهیه و به تصویب شورای مرز می‌رسد.

در ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی طرح ریزی، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های مربوط به مرزبانی در چهارچوب قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور و حفظ حقوق اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با امور مرزی زمینی و دریایی و قراردادها و مقاوله نامه‌های مرزی و سایر تعهدات و معاهدات بین المللی مرتبط با مرزها و مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

براساس این طرح استیفاء حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و مناطق دریایی تا حد خارجی منطقه انحصاری اقتصادی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مقرر کردند، رسیدگی به اختلافات بین اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران واتباع مرزنشین کشور مجاور از جمله حل و فصل اختلافات راجع به کشت و زرع اراضی و حفر قنات‌ها و چاه‌ها براساس قراردادها و مقاوله نامه‌های مرزی منعقد شده بین دو کشور و در صورت لزوم ارجاع امر به مراجع ذی صلاح خواهد بود.

براساس این طرح مقابله با کلیه تخلفات و جرائم مرزی از قبیل تجاوز مرزی اتباع بیگانه، افراد مسلح و اشرار و عبور غیر مجاز مرزی برابر قوانین و مقررات مصوبات شورای مرزی قرار می‌گیرد.

درادامه، برگزاری اجلاس‌های امنیتی و انتظامی مرزی با مسئولان همتای کشورهای همجوار مرزی و عقد تفاهم نامه‌ و قرارداد همکاری‌های دو جانبه یا در چهارچوب سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند نظارت بر فعالیت و تردد خودروها اعم از عبوری (ترانزیتی) و غیر آن، شناورهای تفریحی، مسافرتی، صیادی و تجاری در مرزهای زمینی و آب‌های تحت حاکمیت و بازرسی آنها در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی قرار خواهد گرفت و انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم در ارتباط با کشور همسایه در چهارچوب قراردادها و مقاوله نامه‌های مرزی در خصوص مسایل و مشکلات یا اموری که روابط بین دو کشور اقتضاء نماید.

براساس تبصره در صورتی که نسبت به مطالب یاد شده در قراردادها یا مقاوله نامه‌های مزبور مقرراتی پیش بینی نشده باشد، فرماندهی مرزبانی موضوع را بررسی و از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد نمود.

نمایندگان مقرر کردند جلوگیری از استملاک اتباع و مهاجران خارجی و داخلی در حریم مرزی و همچنین تحویل اتباع کشور همجوار که به عللی اقامت آنان در ایران غیر مجاز تلقی شده باشد به مامورین مرزی طرف مقابل و همچنین تحویل گرفتن اتباع ایرانی که به مناسبتی اقامت آنها در کشور مقابل ممنوع بوده و از آن کشور اخراج می‌شوند، برابر مقررات و مصوبات شورای مرز قرار می‌گیرد.

براساس رسیدگی مقدماتی به موضوع دستگیری اتباع ایرانی توسط مامورین مرزی کشور مقابل نیز در این قانون مشخص شد.

نمایندگان بررسی وضعیت اغنام و احشام و اشخاصی که به تبع آنها از مرز به طور غیر مجاز عبور می‌نمایند و انجام اقدامات لازم در این مورد را نیز به تصویب رساندند.

به موجب این طرح پیگیری و تعقیب قانونی اتباع دولت مقابل که در منطقه مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و به خاک کشور متبوع فرار می‌نمایند با حکم مراجع قانونی خواهد بود.

در طرح تقویت مرزبانی صدور مجوز عبور مرزی موقت برای اتباع مرزنشین ایرانی به کشور مقابل و اعزام ایشان جهت احقاق حق در چهارچوب قراردادها و مقاوله نامه‌های بین دو دولت خواهد بود و مراقبت و حفظ خط مرزی و نگهداری علائم مرزی و نوار تراشیده و یا کپه‌های مرزی با رعایت قراردادها و مقاوله نامه‌های مرزی و اسناد و مدارک و نقشه‌های ضمائم آنها قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس به نظارت بر کلیه یگان‌های (گاردهای) حفاظتی سازمان‌ها و ارگان‌ها در مناطق مرزی و هدایت انتظامی و انضباطی آنها برابر دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح نیز رای مثبت دادند.

در ادامه بازرسی و کنترل گذرنامه‌ها و برگه‌های گذرمرزی و اسناد در حکم آن در مرزهای مجاز زمینی و دریایی با رعایت قوانین ومقررات مربوط و نیز قراردادها و مقاوله نامه‌های مرزی منعقد شده بین دو دولت نیز به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس مقرر کردند توقیف مجرمان یا متهمان فراری کشور همسایه و همچنین خودروها و شناورها و سایر ادوات و ابزارآلات همراه ایشان در منطقه مرزی زمینی یا دریایی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها طبق قراردادها و مقاوله‌نامه‌های مرزی بین دو دولت و در صورت نبودن مقررات اخیر الذکر انجام امر برابر قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای مرز قرار گیرد.

با تصویب نمایندگان تقویت و اداره مراکز امنیت دریانوردی در سواحل کشور با همکاری سایر سازمان‌ها خواهد بود و مبارزه با انواع مختلف قاچاق از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مهمات، ‌انسان و کالا در منطقه مرزی و دستگیری متهمان و تحویل آنها به مراجع صلاحیتدار با همکاری سایر سازمان‌های ذی ربط و در چهارچوب قوانین ومقررات قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مردم در خانه ملت انجام فعالیت‌های مهندسی و عمرانی و احداث تاسیسات مورد نیاز و سایر اقدامات فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی برای کنترل مرزها در مناطق مرزی زمینی و دریایی به استثناء مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور به تصویب رساند.

براساس تبصره این ماده دستگاه‌های ذی ربط موظفند در حدود اعتبارات مصوب نیازمندی‌های فرماندهی مرزبانی را در مبادی ورودی و خروجی کشور تامین نمایند.

در خصوص عملیات امداد و نجات در مناطق مرزی برابر طرح‌ها و دستوالعمل‌های ابلاغی نمایندگان رای مثبت دادند.

به موجب تصمیم نمایندگان تسهیل ماموریت‌ها و وظایف سازمان‌ها و نهادهای فعال در مناطق مرزی و ارائه خدمات ضروری به آنها در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای مرز خواهد بود و انجام وظایف دیگری که طبق قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و مصوبات سلسله مراتب و مصوبات شورای مرز به مرزبانی محول می‌گردد.

کد خبر 101163

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز