على مولوى: کم‌کم‌ هوا، رنگ نوروز مى‌گیرد و پر از عطر بهار می‌شود؛ پر از عطر شکوفه‌های نو.

باید این چند روز را هم به انتظار نوروز بنشینیم و مثل «قیصر امین‌پور» بخوانیم:

«بفرمایید فروردین شود، اسفندهای ما

نه بر لب، بلکه در دل، گل کند، لبخندهای ما

بفرمایید هر چیزی، همان باشد که می‌خواهد

همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما.»

و در این فرصت انتظار، چه خوب است که چشم و دلمان را با رنگ‌های تصویرها و عطر شعرهای نوروزی و بهاری، صیقل دهیم.

۶ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۶:۳۶