چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۹

انسیه موسویان: برای گل‌های باغچه نگرانم، نگران روزی

نگرانى

که تو

                دوباره بخندی

زنبورها

پروانه‌ها

راهشان را گم کنند

و زمین

تعادلش را از دست بدهد

 

کد خبر 209233