گزارش و عکس: پدر گیجراسم / ترجمه و تنظیم: محمد دشتی: پِدِر گیجراستم، جوان ورزشکار سوئدی از سال 1385سفرهای طولانی و سخت خود را با دوچرخه به کشورهای مختلف جهان شروع کرد.

تعدادی از عکس‌های این گردشگر جوان را در آلبوم بالا می‌بینید.

او برای نخستین سفر، دوچرخه‌اش را در افریقای جنوبی روی زمین گذاشت و از همان‌جا شروع کرد به پا زدن و به کشورهای مالی، نامیبیا، زامبیا، کامرون، مغرب، آنگولا، اتیوپی، سنگال، بورکینافاسو، غنا و نیجریه هم رفت. پِدِر دو سال بعد سفر طولانی دیگری را باز هم از افریقای جنوبی شروع کرد. او این‌بار پس از هفت ماه پا زدن و عبور از کشورهای گوناگون، فروردین 1388 به ایران رسید. مقصد نهایی او در این سفر، چین بود.

پِدِر هم‌چنان سفرهایش را با دوچرخه ادامه می‌دهد و تقریباً فقط برای سر و سامان دادن به کار نوشتن و تنظیم نوشته‌ها و عکس‌هایش دست از سفر‌ می‌کشد. او می‌نویسد: مهم‌ترین انگیزه‌ام از سفر، دیدن بچه‌ها به‌خصوص در کشورهای توسعه نیافته و امید دادن به آن‌ها برای زندگی بهتر است. بچه‌ها حق دارند خوب زندگی کنند. من به سختی و با پا زدن روی دوچرخه‌، خودم را به بچه‌ها می‌رسانم تا حرفم را باورکنند که دوستشان دارم.