همشهری‌آنلاین: نظریه‌عدالت جان رالز فیلسوف و نظریه‌پرداز نامدار غرب که در سه دهه گذشته کمتر مترجم کهنه ‌کاری به سراغ ‌آن رفته بود، برگردان فارسی و به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش همشهری‌آنلاین نام این کتاب دو دهه در ایران بر سر زبان‌ها بود، و در نهایت با مقدمه‌ای از دکتر رضا داوری اردکانی و ارزیابی مصطفی ملکیان، با برگردان فارسی سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی از سوی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری  منتشر شد.

به گزارش همشهری‌ آنلاین ناشر کتاب در مقدمه آورده است که جامعه علمی ایران بیش از دو دهه در جست و جوی نسخه فارسی این اثر و فهم آن بود.

کتاب جان رالز اثری مهم است و در همین داخل کشور هم ده‌ها مقاله و کتاب و پایان‌نامه و گزارش درباره‌ آن نوشته شد و البته ایران سی‌و هفتمین زبانی است که توفیق برگردان این کتاب نصیب علاقه‌مندانش شده است.

جالب توجه این که مترجمان کتاب در مقدمه خود بر ترجمه آورده‌اند که کتاب به زبان عربی هم ترجمه نشده بود واین نخستین ترجمه به زبان اسلام از این کتاب است.

کتاب از نسخه اولیه آن در سال 1971 ترجمه شده و مترجمان تلاش کردند تا ابتدا نوع و شیوه زبانی رالز را درک کنند و سپس به ترجمه کتاب بپردازند:«زبان رالز در این اثر یک زبان تفاهمی  و دیالوگی است و ما نیز کوشیده‌ایم تا حد ممکن، از ظرفیت زبان مونولوگ زده فارسی، مولفه‌های دیگرپاسداشتی را استخراج و در ترجمه اعمال کنیم»

علی اکبر علیخانی، مدیر پژوهشگاه در مقدمه تفضیلی خود گزارشی از روند ترجمه کتاب به خواننده ارائه داده ونوشته است:«ترجمه کتاب نظریه عدالت کار بسیار سترگی بود. اگر چه شهرتش را مترجمان بردند اما آن را عشق ترجمه کرد» و بر این گفته خود تلاش پنج ماهه و شبانه‌ روزی مترجمان را ملاک قرار می‌دهد و در سختی کار ترجمه این کتاب و یورش مترجمان  به این  اثر می‌نویسد:« در طول سی سال که از انتشار کتاب راولز می‌گذرد،پیش‌کسوتان ترجمه در ایران،‌به سمت ترجمه این اثر ارزشمند نرفتند، شاید مهمترین دلیل‌ آن پیچیدگی علمی و محتوایی،‌و عمق فلسفی این اثر بود، ولی دو محقق و مترجم جوان اما باتجربه، با تکیه بر خود باوری وهمتی ستودنی، به نحو شایسته‌ای این مهم را به انجام رساندند»

علیخانی در مقدمه خود نبود و نپرداختن اندیشمندان ایرانی به این گونه مسائل و نظریه‌ای که با بافت فرهنگی و بومی ما ایرانیان همخوانی داشته باشد،‌را مورد انتقاد قرار می‌دهد و این پرسش را طرح می‌کند که چرا نباید د ر ایران نظریاتی این گونه جان بگیرند و رشد یابند و البته در ادامه مطلبش دلیل‌ آن را پیچیده بودن فرآیند تولید نظریه در عرصه‌های علوم انسانی یاد می‌کند.

مقدمه 11 صفحه‌ای  دکتر رضا داوری اردکانی بر کتاب هم از دیگر مزایای این اثر به شمار می‌رود. داوری که خود از منتقدان شناخته شده لیبرالیسم ومدرنیته به شمار می‌رود به شکلی موجز و دقیق ضمن بیان جوهره نظریه عدالت جان راولز و ارتباط  آن با دیدگاه کانت و جان دیویی، پرسش‌هایی چند را پیش چشم خواننده می‌نهد تا کتاب را با برخی پرسش‌های پیشینی مطالعه کند.

کتاب «نظریه عدالت»در 9 فصل تدوین شده است. درفصل اول که عنوان«عدالت به مثابه‌انصاف» را بر خود دارد مباحثی چون؛ نقش عدالت، موضوع عدالت، ایده اصلی نظریه عدالت، وضع‌آغازین و توجیه، فایده‌گرایی کلاسیک، چند مقایسه، شهودگرایی، مسئله اولویت، ملاحظاتی درباره نظریه اخلاقی آمده است.

فصل دوم به اصول عدالت اختصاص دارد و در‌آن مباحثی چون؛ نهادها وعدالت رسمی، دواصل عدالت،تفسیرهای اصل دوم، برابر دموکراتیک و اصل تفاوت، برابری منصفانه فرصت و عدالت وریه‌ای ناب، خیرهای اجتماعی اولیه به مثابه مبنای انتظارات، موقعیت‌های اجتماعی سرشاخه، گرایش به برابری، اصول مربوط به افراد: اصل انصاف و اصول مربوط به افراد: وظایف طبیعی آمده است.

وضع آغازین عنوان فصل سوم کتاب است که در آن مباحث: سرشت استدلال برای برداشت‌های عدالت، ارائه بدیل‌ها، موجبات عدالت، فیود صوری مفهوم حق، پرده جهل، عقلانیت طرف‌ها، استدلال منتهی به دو اصل عدالت، استدلال منجر به اصل سودمندی میانگین، برخی دشواری‌های اصل میانگین، چند رکن اساسی برای دو اصل عدالت، فایده‌گرایی کلاسیک، بی‌طرفی ونیک اندیشی آمده است.

فصل چهارم کتاب آزادی برابر است که مباحث زیر در آن آمده است:توالی چهار مرحله‌ای،مفهوم آزادی، آزادی برابر در قلمرو وجدان، تساهل و منفعت همگانی، مدارا با نامتساهل، عدالت سیاسی و قانون اساسی، محدودیت‌ها بر اصل مشارکت، حکومت قانون، تعریف اولویت آزادی، تفسیر کانتی عدالت به مثابه انصاف.

فصل پنج سهام توزیعی نام دارد که در آن مباحث اقتصادی مرتبط با عدالت به تفضیل آمده است.

در فصل ششم خواننده با وظیفه و الزام و مواردی چون تعریف نافرمانی مدنی،تعریف سرپیچی وظیفه‌ شناسانه، و...

سه فصل آخر کتاب به مباحثی چون خیریت به منزله عقلانیت، داشتن یک تلقی از عدالت وخیر عدالت اختصاص دارد.

نظریه عدالت : جان رالز/مترجمان:سیدمحمد کمال سروریانف مرتضی بحرانی/ناشر:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،‌تحقیقات و فنآوری/قطع رقعی جلد سخت با روکش/ قیمت:12000 تومان/896 صفحه.

کد خبر 87603

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز