سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان گفت: عدم مدیریت صحیح آب علت اصلى خشکى رودخانه زاینده رود است.

به گزارش مهر در اصفهان، محمد شاهدى در جمع اعضاى شورای شهر اصفهان با اظهار نگرانى از روند خشکى رودخانه زاینده رود و خسارات جبران ناپذیر وارده به محیط زیست اصفهان افزود: این رودخانه به عنوان اصلى‌ترین و مهمترین عامل حفظ محیط زیست استان و تنظیم کننده اکوسیستم منطقه، روزهاى مرگ خود را سپرى مى‌کند و تداوم این روند، مشکلات جدى و اساسى براى اصفهان ایجاد خواهد کرد.

وى مهمترین مشکل آینده کشور و استان اصفهان را بحران آب دانست و بر لزوم استفاده صحیح و اصولى آب در حوزه زاینده رود تاکید کرد و ادامه داد: روند فعلى استفاده از منابع آبى باعث کاهش منابع زیر زمینى و ایجاد بحرانهاى جدى در بخش آب کشور و به ویژه استان اصفهان خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان، آب را مهمترین و اصلى‌ترین عامل توسعه دانست و جلوگیرى از برداشت‌هاى بى‌رویه و غیراصولى در حوزه آبى زاینده ‌رود را خواستار شد و گفت: علت خشکى رودخانه زاینده رود، تالاب بین‌المللى گاوخونى و از بین رفتن اکوسیستم منطقه، عدم مدیریت صحیح در بخش آب این حوزه است.

وی لزوم استفاده از حق آبه‌ها در حوزه زاینده رود را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: برنامه‌ریزى براى تقویت مدیریت آب این حوزه، نظارت اصولى بر برداشتهاى آب در رودخانه زاینده رود و استفاده صحیح از آب این رودخانه با بهره‌گیرى از کارشناسان و متخصصان امر جهت مقابله با خشکسالى، حفظ رودخانه زاینده رود، محیط زیست و اکوسیستم منطقه امری مهم و ضروری بشمار می‌رود که باید همواره این مسائل را لحاظ کرد.

شاهدى با اشاره به آلودگى آب رودخانه زاینده رود و منابع زیرزمینى اصفهان بیان کرد: علت شیوع بیماری‌هاى خاص در این شهر از جمله ام اس، این آلودگی‌ها است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

زاینده رود شاه رگ حیاتی اصفهان است

در بخش دیگری از این جلسه عضو هیئت مدیره جمعیت حمایت از منابع طبیعى و محیط زیست، نیز در این نشست با تشریح تاریخچه رودخانه زاینده، این رودخانه را شاهرگ حیاتى شهر اصفهان بیان کرد و گفت: رودخانه زاینده رود از معدود رودخانه‌هاى دنیا بشمار می‌رود که داراى برنامه مدون تقسیم آب منطبق با اکولوژى و کشاورزى بوده و این یکى از شاهکارهاى ایرانیان است.

مهدى بصیرى به منابع آبى بهره‌بردارى شده براى تامین آب اصفهان شامل تونلهاى یک و دو کوهرنگ و چشمه لنگان اشاره کرد و ادامه داد: با وجود این منابع، علت وقوع پدیده خشکسالى در اصفهان و خشک شدن رودخانه زاینده رود، توسعه بخشهاى صنعت و کشاورزى و بهره‌بردارى بی‌رویه آب از این رودخانه است.

وى توسعه بخشهاى کشاورزى و صنعت در اصفهان و مصرف آب در آنها را بیش از ظرفیت رودخانه زاینده رود دانست و اظهار داشت: صدور مجوز پمپاژ آب در بالادست رودخانه زاینده رود در استانهاى چهارمحال و بختیارى و اصفهان براى استفاده در بخش کشاورزى بزرگترین مشکل و خطر جدى براى این رودخانه است.

این عضو هیئت مدیره جمعیت پیام سبز و استاد دانشگاه صنعتى اصفهان تفکیک مدیریت حوزه زاینده رود را از دیگر مشکلات آبى این حوزه دانست و جلوگیرى از برداشتهاى بی‌رویه و نظارت اصولى بر منابع آبى حوزه رودخانه زاینده رود را خواستار شد و گفت: خشکسالى اصفهان، خشک شدن رودخانه زاینده رود و از بین رفتن بخش کشاورزى، درختان و فضاهاى سبز این شهر ضربه‌اى مهلک به اصفهان است و باید براى جلوگیرى از این امر، حوزه آبى زاینده رود در اختیار مدیریتى واحد قرار گیرد.

وى تغییر خط مرزى استانهاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى را از دیگر مشکلات براى ایجاد محدودیت در منابع آبى اصفهان عنوان کرد و افزود: بی‌توجهى مسئولان به این امر فاجعه‌اى جبران ناپذیر براى استان اصفهان در پى خواهد داشت.

بصیرى هدف اصلى مسئولان استان چهارمحال و بختیارى براى تغییر خط مرزى خود با استان اصفهان را محدود کردن آب رودخانه زاینده رود و ایجاد شهرکهاى تفریحى در این منطقه دانست و از نمایندگان استان اصفهان در مجلس و مدیریت این استان خواست براى جلوگیرى از این تغییر و استفاده کامل از آب رودخانه زاینده رود، جارى شدن آب در این رودخانه و جلوگیرى از خشک شدن درختان و فضاهاى سبز شهر اصفهان از هیچ تلاشى دریغ نکنند.

عدم مدیریت صحیح علت اصلی خشکی زاینده رود است

همچنین در این نشست شهردار اصفهان عدم مدیریت صحیح را علت اصلى خشکسالى و خشک شدن رودخانه زاینده رود بیان کرد و گفت: سو مدیریت، عدم توجه به مباحث علمى، توسعه بی‌رویه و بارگذارى بدون مطالعه شهر اصفهان علت وقوع پدیده خشکسالى در این شهر است.

سید مرتضى سقائیان‌نژاد با ابراز تأسف از خشک شدن رودخانه زاینده رود، اهمیت و نقش این رودخانه در تنظیم اکوسیستم منطقه و حساسیت مدیریت شهر و استان در این زمینه را یادآور شد و افزود: باید اهمیت این موضوع در ابعاد مختلف و اثرات خشکى رودخانه براى بعضى از مسئولان شهر و استان تبیین شود.

وى آثار سو خشک شدن رودخانه زاینده رود را براى اصفهان تشریح و بر تلاش مسئولان شهر و استان براى جارى شدن آب در سال جارى و جلوگیرى از تکرار این پدیده در سال آینده تاکید کرد و ادامه داد: براى تحقق این امر و پایدارى آب در رودخانه زاینده رود و حفظ اکوسیستم منطقه، برگزارى همایش و نشستهاى تخصصى در این زمینه به فواصل کوتاه با پشتوانه مطالعاتى و علمی امری مهم و ضروری است که باید در برنامه کاری مسئولان امر قرار گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه رئیس شوراى اسلامى شهر اصفهان نیز مشکلات خشکسالى و خشک شدن رودخانه زاینده رود را براى شهر و شهروندان تشریح و بر اصلاح قوانین و خط مرزى استانهاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى، جلوگیرى از برداشتهاى بی‌رویه از حوزه زاینده رود تاکید کرد و گفت: در 10 سال گذشته ثابت شده مدیریت مجزا براى حوزه آبى زاینده رود مناسب نبوده و باید این مدیریت به مدیریت واحد تبدیل شود.

عباس حاج رسولی‌ها بررسى و شناخت کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها و برنامه ریزى براى حل مسائل، مشکلات و معضلات شهر اصفهان را وظیفه شوراى اسلامى شهر دانست و افزود: مرکز مطالعات و پژوهشهاى شوراى شهر اصفهان باید بررسى موضوع خشکى رودخانه زاینده رود را در دستور کار خود قرار دهد و با استفاده از کارشناسان و متخصصان امر راهکارهاى عملى براى حل مشکل این رودخانه ارائه کنند.

احیای حق آبه کشاورزان شرق اصفهان امری ضروری است

نائب رئیس شورای عالى استانها بر احیاى حق آبه‌هاى اصفهان، شرق اصفهان و تالاب گاوخونى تاکید و از مسئولان و کارشناسان و اعضاى تشکلهای زیست محیطى خواست طرح جامع و کاملى در این زمینه تهیه و به این شورا ارائه کنند تا در شورای عالى استانها موضوع بررسی شود.

وى تنها راه حل رفع مشکل کم آبى و خشکسالى اصفهان را اجراى پروژه بهشت آباد دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت استان باید عملیاتی شدن این پروژه را دنبال کند زیرا تاکنون براى مطالعات و اجراى پروژه بهشت آباد در بودجه کشور ردیف مشخص شده است و با بهره بردارى از این پروژه سالانه یک میلیارد مترمکعب به ظرفیت آب اصفهان اضافه خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى شهر اصفهان نیز از بخشى و مقطعى عمل کردن مسئولان در طرحها و برنامه‌هاى اجرایى خبر داد و گفت: این امر در بخش آب در اصفهان نمود عینى داشته است و تصمیم گیرى مسئولان کشور براى انتقال آب به استان یزد و احداث کارخانه فولاد در این استان یکى از این نمونه تصمیم گیری‌ها است.

مصطفى پسران بهبهانى پیگیرى حقـوقى عدم رعایت حق آبه‌هاى استان اصفهان در حوزه زاینده رود را خواستار شد و افزود: حق آبه‌اى که سابقه دیرینه داشته و در حقوق بین‌الملل نیز قابل دفاع است اکنون در اصفهان رعایت نمی‌شود و این آب به راحتی در مناطق دیگر مصرف مى‌شود.

وى آباد کردن یک منطقه به قیمت نابودى منطقه دیگر را اصولى و منطقى ندانست و گفت: نابودى تمدن سه هزار ساله شکل گرفته در اصفهان براى آباد کردن منطقه‌اى دیگر و جلب رضایت آن منطقه از نظر توسعه پایدار و عقلى و حقوقى اشتباه دانست.

رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى شهر اصفهان، بر برجسته کردن موضوع آب رودخانه زاینده رود و تاثیر آن بر مدنیت اصفهان را وظیفه اصلى این شورا بیان و آمادگى مرکز مطالعات و پژوهشهاى شوراى شهر اصفهان را براى برگزارى همایشى در این زمینه اعلام کرد تا تاثیرات خشکى زاینده رود بر محیط زیست، آبهاى زیرزمینى و مشکلات روحى و روانى مردم اصفهان بررسى شود.

یکی دیگر از اعضای شوراى شهر اصفهان نیز سهل انگارى و عدم مدیریت صحیح را علت اصلى تمام مشکلات دانست و گفت: علت بروز مشکلات آب، آلودگى‌هاى هوا و منابع زیر زمینى توسعه بی‌رویه و علمى نبودن آن است.

غلامرضا شیران بر لزوم ارزیابى زیست محیطى و اثرسنجى زیست محیطى پروژه‌هاى عمرانى تاکید و افزود: سنجش تاثیرات زیست محیطى و ارائه راهکارهاى زیست محیطى مى‌تواند در حل مشکلات راهگشا باشد.

وى عدم نگاه جامع در مقیاس ملى و منطقه ‌اى را علت وجود مشکلات بیان کرد و گفت: بخشى از خسارات وارده در بخشهاى مختلف ناشى از نگاه ‌هاى محلى است.

رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر اصفهان به مشکلات خشکسالى، آلودگى ها و خشکى زاینده رود اشاره کرد و گفت: تدبیر مسئولان کشور در این زمینه و رعایت مسائل زیست محیطى امری مهم و ضروری است.

کریم نصراصفهانى از سکونت حدود 80 درصد مردم استان در حاشیه رودخانه زاینده رود و بهره‌مندى آنان از این رودخانه خبر داد و افزود: مسئولان کشور باید با توجه به این موضوع و وقوع پدیده خشکسالى در اصفهان در انتقال آب حوزه زاینده رود به استانها و شهرهاى دیگر تجدیدنظر کنند و تدابیر لازم را براى کشت محصولات کم آب، حفظ و توسعه فضاهاى سبز براى از بین بردن آلاینده‌هاى زیست محیطى، استفاده بهتر از آب و اعمال روشهاى علمى براى آبیارى اراضى به کار گیرند.

وى با بیان اینکه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى باید براى محروم شدن مردم اصفهان از حق آبه هاى خود در حوزه زاینده رود پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: نشستهاى کارشناسانه و ارائه راهکارهاى اجرایى براى مدیران براى رفع مشکل کمبود آب و احیاى رودخانه زاینده رود امری ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.

کد خبر 86861

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز