همشهری آنلاین: کتاب«تاریخ تحلیلی علم ارتباطات» اورت میچل راجرز که نزدیک به چهار سال وقت صرف ترجمه و تحشیه نویسی آن شد، با برگردان فارسی دکتر غلامرضا آذری از سوی نشر دانژه به بازار کتاب عرضه شده است.

به گزارش همشهری آنلاین علاوه بر نام نویسنده که در عالم ارتباطات اعتباری خاص دارد، ویژگی مهم دیگر این کتاب در نگارش پانوشت‌ها و توضیحاتی است که از سوی مترجم کتاب نوشته شده است.

مترجم البته به این اندازه هم اکتفا نکرد ودیباچه‌ای مفصل و مفید که خود رساله‌ای مستقل است را به ابتدای کتاب اضافه کرده و در آن علاوه بر تشریح کتاب و به دست دادن تعاریفی از تاریخ و فلسفه تاریخ و تاریخنگاری در علوم ارتباطات ، دقایق و ظرایف کتاب حاضر را برشمرده است.

کتاب«تاریخ تحلیلی علم ارتباطات» که عنوان فرعی رویکردی شرح حال نگارانه را بر خود دارد، درسه بخش و 12 فصل تدوین شده است.

اورت میچل راجرز در این کتاب که درسنامه مهمی در حوزه تاریخ ارتباطات به شمار می‌رود، از خاستگاه اروپایی متفکرانی نظیر داروین، مارکس، فروید در حوزه‌های آغازین علم ارتباطات  تا ظهور مطالعه ارتباطات انسانی به عنوان یک حوزه علمی برجسته، سرگذشت شور انگیزی را مرور می‌کند. او تاریخ جامع مطالعات ارتباطی را مشحون از تحولات اجتماعی گوناگون می‌پندارد و از طریق مصاحبه‌های شفاهی ژرفانگر و اسناد پژوهی‌های متقن، روایت تاریخی مستندی را از داستان شکل گیری علم ارتباطات گزارش می‌کند.

نوینسده در بخش‌ها و فصول مختلف کتاب، پس از گزارش تحلیلی از تلاش آغازگران اروپایی مطالعه ارتباطات، رشد و توسعه آن را در آمریکا و دست آخر حوزه وسیع ارتباطات در سطح جهان را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد.

بی تردید این اثر از جمله بررسی‌های جامعی است که در زبان فارسی با دقت و همراه  تعلیقات عمیق ، مفید و روشنگر مترجم تدوین و منتشر شده و می‌تواندمنبعی دقیق و مورد اعتماد و کتابی مرجع باشد در این زمینه برای علاقه‌مندان به خصوص آنهایی که قصد دارند با تاریخ علم ارتباطات به شکل دقیق‌تری آشنا شوند.

کتاب«تاریخ تحلیلی علم ارتباطات» در 968 صفحه به قیمت 15 هزار تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

این کتاب البته در دو فرم منتشر شده است. فرم اول دو جلد در یک جلد و دیگری دوجلد شومیز در قطع وزیری.

کد خبر 55177

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار