همهشری‌آنلاین: «فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها» مهم‌ترین اثری است که انتشارات فرهنگ معاصر امسال به نمایشگاه کتاب آورده‌است.

به گزارش همشهری آنلاین فرهنگ اساطیر و داستان واره ها را دکتر محمد جعفر یاحقی تدوین و تالیف کرده و در بیش از ۹۶۸ صفحه با قیمت ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود.

کتاب دکتر یاحقی بر آن است تا به شیوه ای تحقیقی، و مستند به منابع و مدارک مربوط، نشان دهد که اولا فرهنگ و شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات وتلمیحات و رموز و مظاهر گوناگون، برچه پشتوانه سرشاری از اندیشه و ادراک تکیه دارد؛ ثانیا روشن کند که درک ابعاد هنری و غنای فرهنگی آن بدون اطلاع از این اشارات وکنایه ها و اسرار و رموز ممکن نیست و به عنوان وظیفه نهایی خویش دانشجویان، معلمان و پژوهندگان ادب و فارسی را در دست یافتن به این دقایق و گشودن برخی مشکلات که در این‌رهگذر، خاصه به هنگام رجوع به متون مختلف، رخ می‌نماید،یاری دهد.

برای نمونه وقتی در بیتی از حافظ می‌خوانیم:

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجا(حافظ)

خواننده‌ای که می‌خواهد از عباراتی چون «وادی ایمن»، «آتش طور»، درک و فهم افزونتری داشته باشد، با مراجعه به مدخل های این عبارات در کتاب «فرهنگ اساطیر و ...» وسعت اندیشه و غنای فرهنگی و اوج هنری ابیات را دریابند و در نتیجه، از ارزش انسانی و لطف تعبیری که در برخی از آنها نهفته است ، بیشتر لذت ببرند.

شیوه انتخاب دکتر یاحقی در مدخل ها بر این مبنا استوار بوده است که وی خود را گرفتار تفکیک مرز اسطوره از حماسه و تاریخ وداستان واره و حتی قصص عامیانه نکرده است و یا به فرهنگ اعلام و اشخاص اکتفا نکرده است، بلکه هر عنوان و مطلبی که به نوعی مظهر و نماد و نمودار مفهوم و اندیشه‌ای افسانه‌ای بوده و احیانا جنبه تلمیح و اساطیری یا داستانی یافته و یا حکایتگر از رسمی‌کهن بوده، و به نوعی در ادب و فرهنگ فارسی به کار رفته، به صورت عنوانی مستقل مورد بحث قرار داده و با تکیه بر منابع مربوط، مقاله‌ای(مدخلی)کوتاه در آن باب آورده است.

دکتر یاحقی همچنین سعی کرده است در بسیاری از مدخل‌ها،پس از اشاره به مفهوم و معنی خاص آن در ادبیات، شواهدی اندک یا بسیار به عنوان نمونه از متون معتبر فارسی نقل کند و در ذیل هر مدخل، منابع تکمیلی آن مبحث را که در متن ذکر نشده‌اند، به منظور تتمیم فایده،افزوده تا پژوهندگانی که بخواهند درباره مطلب مورد نظر جست و جو و تحقیق بیشتری کنند از برکات مطالعات مولف بی بهره نمانند.

این فرهنگ اگرچه سی سال قبل هم یک بار منتشر شد ،اما چاپ و ویرایش تازه‌آن تقریبا سه برابر فرهنگ گذشته است ، ضمن آنکه به دلیل افزوده شدن پژوهش های تازه در این زمینه ها و نیز انتشار برخی از تصحیحات منقح از دیوان های اشعار و کتاب های کهن ادبی و تاریخی و فرهنگی ، دکتر یاحقی در این ویرایش همتی جانانه را صرف کرده است تا تمامی‌شاهد مثال ها را با کتاب ها و تحقیقات تازه یاب تطبیق داده و در چاپ حاضر اضافه کند.

یادداشت‌های تکمیلی، شواهد بیشتر از ادبیات معاصر فارسی وهمچنین مدخل هایی که صرفا در ادبیات امروز ایران بازتاب یافته ، از دیگر مزایای این چاپ است.

در این چاپ آوانویسی تمام مدخل های اصلی با حروف لاتین داده و نیز معادل انگلیسی بسیاری از مدخل‌ها قید شده است،تا پژوهنده‌ای که بخواهد مدخلی را در منابع فرنگی با تفضیل بیشتری پی گیری کند، با مشکل معادل یابی مواجه نشود.

کتاب از چاپ و صحافی محکم واستواری برخوردار است و همانند دیگر آثاری که انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه می‌کند، از بافت و ساختاری حرفه ای  و در طرازهای جهانی این گونه کتاب ها بهره می‌برد.

به گزارش همشهری آنلاین در غرفه انتشارات فرهنگ معاصر علاوه بر کتاب یاد شده انواع فرهنگ‌های دوزبانه و نیز مجموعه دانش معاصر هم عرضه می‌شود.

کد خبر 51299

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز