همشهری‌آنلاین: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی - ترویجی وسایل ارتباط جمعی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها به نقل از دکتر مهدیزاده، شماره جدید فصلنامه رسانه (پائیز 1386) با موضوع مدیریت رسانه‌ها (2) منتشر شد.

سردبیر رسانه گفت: از آنجا که موضوع مدیریت رسانه‌ها دارای اهمیت است و با توجه به کمبود منابع فارسی در این زمینه، دو شماره پیاپی رسانه - تابستان و پائیز 86 - به این موضوع اختصاص داده شده است.

دکتر مهدیزاده همچنین اظهار داشت که موضوع شماره بعدی فصلنامه رسانه زبان و رسانه است.

همچنین به منظور استفاده بیشتر پژوهشگران و دانشجویان عرصه علوم ارتباطات، متن کامل شماری از مقالات این شماره در وب‌سایت فصلنامه درج خواهد شد.

فهرست مطالب هفتادمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه،‌ که از این شماره به بعد  با درجه علمی - ترویجی منتشر خواهد شد، به ترتیب زیر است:

 • استقلال تحریریه‌ای» روزنامه‌نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها/ دکتر کاظم معتمدنژاد
 • ساختار سازمان‌های رسانه‌ای/ استفان لیسی، آردیس بی.شون، جان لبلانس ویکس/ دکتر پیروز ایزدی
 • نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه (مطبوعات)/ دکتر علی گرانمایه‌پور
 • رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی: مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل بحران آن در دو دهة پایانی قرن بیستم/ دکتر علیرضا حسینی پاکدهی
 • عناصر اصلی ساخت‌دهی سازمان‌های رسانه‌ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با سیما/ دکتر حسن خجسته
 • مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی/ اکبر نصراللهی
 • مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای/ دکتر علی‌اصغر کیا
 • آمار در اخبار: ارتباط مراکز آمار ملی با رسانه‌های خبری، جان رایت/ مهناز دری‌منش
 • ساخت و محتوای مطبوعات عامه‌پسند: تحلیل محتوای صفحة اول هجده نشریه عامه‌پسند/ دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده
 • نظرسنجی از بازدیدکنندگان چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، نظام بهرامی‌کمیل
 • تفکیک وظایف رسانه‌ای، نظرسنجی از اصحاب رسانه‌ها درباره مشکلات مؤسسات خبری و مطبوعات، دکتر محمودرضاامینی، حامد موحدنسب
 • طراحی مجدد رسانه (بخش سوم و پایانی)، احمدرضا دالوند
 • معرفی کتاب
 • فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات
کد خبر 46857

برچسب‌ها