همشهری‌آنلاین: احمد میرعابدینی از رساله دکترای خود با عنوان "ارتباطات آئینی و قدرت سیاسی در ایران"دفاع کرد

 جلسه دفاعیه نهایی، بعد‌ازظهر چهارشنبه هشتم اسفند‌ماه در دانشکده‌ علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد و در پایان استادان به این تز دکترا نمره 5/18 (رتبه عالی) دادند.
بررسی روابط متقابل نمازجمعه و رسانه‌های جمعی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، عنوان فرعی رساله میر‌عابدینی است.

پدر علم ارتباطات ایران، دکتر کاظم معتمدنژاد، که این روزها در آستانه بازنشستگی است، استاد راهنمای رساله بوده است. دکتر محمدمهدی فرقانی و دکتر نادر ‌سالارزاده امیری نیز استادان مشاور آن بوده‌اند. دکتر ناطق پور استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و دکتر رحمان سعیدی استاد ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی، اساتید داور رساله بودند.  
عملیات پژوهشی و تدوین این رساله 800 صفحه‌ای حدود 2 سال به طول انجامیده است. استادان داور در جلسه دفاعیه به طور مشخص حجم کار گسترده و انتخاب موضوع را ستودند و نتیجه کار را به ویژه در جهت توسعه ادبیات بومی ارتباطات رضایتبخش دانستند. البته نقدهایی نیز در مورد کار مطرح  شد. از جمله می‌توان به نقد دکتر ناطق‌پور اشاره کرد. ایشان معتقدند که  چهارچوب نظری و ادبیات تحقیق در هم آمیخته‌اند. به علاوه بهتر بود که پژوهشگر به جای سنجش «تاثیر» نمازجمعه بر شرکت در انتخابات، «رابطه» بین این آیین  و  شرکت در انتخابات را می‌سنجید. دکتر رحمان سعیدی نیز بر ضرورت استخراج پیشنهادهای سازنده از یافته‌های تحقیق تاکید داشت.
از سوی دیگر دکتر معتمد‌نژاد، نثر پخته و روان گزارش تحقیق را تحسین کرد اما از پژوهشگر خواست در شماره‌گذاری فصل‌های تحقیق از روش‌های استاندارد استفاده‌کند. حذف اضافات گزارش یا انتقال آنها به ضمایم،  توصیه دیگر استادان داور به میر‌عابدینی بود.
در جلسه دفاعیه یاد شده، علاوه بر استادان راهنما، مشاور و داور، دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی، و تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌های علامه‌ طباطبایی، تهران، امام‌صادق(ع) و ... حضور داشتند، از جمله می‌توان از استادان دکتر علی‌اصغر محکی، محسنیان‌راد، محمدی، مرتضوی، افخمی، خانیکی، کیا، حسینی پاکدهی، حبیب زاده و خانم‌ها رویا معتمد‌نژاد و گیتا علی‌ابادی یادکرد.

یادداشت جای خالی ارتباط در شهر از دکتر احمد میرعابدینی را در همشهری‌آنلاین بخوانید

کد خبر 45451

برچسب‌ها