همشهری آنلاین: کتاب "مدل‌های ارتباطات: برای مطالعه‌ ارتباطات جمعی" اثر دنیس مک کوایل و سون ویندال، به زودی توسط مرکز پژوهش‌های رادیو منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این کتاب، مدل‌های مختلف ارتباطات جمعی به صورت شماتیک، همراه با رسم نمودار و توضیح و تفسیری قابل فهم و موجز شرح داده شده و توسط گودرز میرانی به فارسی ترجمه شده است.

طبق این گزارش، کتاب "مدل‌های ارتباطات" در شش فصل نوشته شده‌ که در فصل اول، مقدمه‌ مبسوطی از نویسندگان آمده است. در فصل دوم، حدود 10 مدل اساسی در مدل‌های پایه‌ ارتباطات و در فصل سوم، تأثیرات فردی، اشاعه و آثار ارتباطات جمعی بر فرد از طریق مدل‌های محرک - پاسخ، جریان دومرحله‌ای، اشاعه‌ نوآوری‌ها و غیره توضیح داده می‌شوند.

ضمن این‌که آثار ارتباطات جمعی بر فرهنگ و جامعه از طریق مدل‌های مربوط به برجسته‌سازی، مدل وابستگی، مارپیچ سکوت و غیره نیز در فصل چهارم این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در فصل پنجم، رویکردهای مخاطب‌محور از قبیل استفاده و خشنودی، استفاده و آثار و مدل جست‌وجوی اطلاعات و در فصل ششم هم سیستم‌های رسانه‌های جمعی از تولید تا مصرف معرفی می‌شوند

کد خبر 45522

برچسب‌ها