همشهری آنلاین: مجمع عمومی فوق‌العاده خانه موسیقی با حضور 21 عضو از 27 عضو این مجمع و تایید تغییرات اساسنامه و تعیین 20 هزار تومان حق عضویت سالانه برای اعضاء به کار خود پایان داد.

به گزارش همشهری آنلاین این نشست از ساعت 15 و 30 دقیقه  آغاز و تا شامگاه یک شنبه 5 اسفند به طول انجامید.
مجمع در محل خانه موسیقی و به ریاست داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی تشکیل شد، و دو دستور کار در نظر گرفته شده برای این کار مطرح و به اتقا ق آراء مورد تصویب قرار گرفت.[بررسی تغییرات اساسنامه خانه موسیقی]
در ابتدای این نشست تغییر زمان انتخابات کانون های 9 گانه خانه موسیقی مطرح شد که با اکثریت آرای حاضران تصویب شد. براساس این مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی مختار است که انتخابات کانون های 9 گانه را بعد از نوروز و در سال 1387 برگزار کند.
در ادامه این نشست تغییرات صورت گرفته در اساسنامه خانه موسیقی به صورت بند بند به بحث گذاشته شد.
از جمله مهمترین تغییرات مورد نظر در اساسنامه اضافه شدن تمامی اعضای هیئت مدیره کانون‌های هشت گانه به عنوان اعضای مجمع عمومی خانه موسیقی است. برابر تغییر صورت گرفته در ماده 16 اساسنامه مجمع عمومی عادی خانه موسیقی که تا کنون سه عضو هیئت مدیره کانون ها در آن حضور داشتند ، از این پس با حضور هر 5 عضو کانون ها شکل خواهد گرفت. با این تغییر تعداد 18 نفر به مجمع عمومی کنونی خانه موسیقی اضافه شده و از این پس سقف شرکت کنندگان دراین مجمع 45 نفر خواهد بود.
ادغام دبیر و سخنگو یی هیئت مدیره اصلی در یک شخص و انتخاب دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته در اساسنامه بوده است.
مجمع عمومی خانه موسیقی با خروج مدیر عامل از ارکان خانه موسیقی مخالفت کرد و به انتخاب مدیر عامل خارج از هیئت مدیره هم رای نداد.
درمقابل این مجمع اختیارات شورای عالی خانه موسیقی را کاهش دادو انتخاب اعضای آن را هم به عهده مجمع گذاشت.
موظف کردن هیئت مدیره به ارجاع  تصمیمات تخصصی به کانون ها ی مربوطه از دیگر مصوبات این مجمع به شمار می رفت که به همراه بررسی و تصویب صلاحیت متقاضیان عضویت و لغو عضویت در خانه موسیقی به بخش وظایف هیئت مدیره در بند های ماده 20 اضافه شد.
در این مجمع همچنین پیشنهاد شد حق عضویت اعضاء‌از 10 هزار تومان در سال به 20 هزار تومان برسد که به رغم نظر مخالف برخی از اعضای مجمع با اکثریت آراء‌ به تصویب رسید.
تمامی تغییرات صورت گرفته شده در مجمع عمومی فوق العاده خانه موسیقی باید به تایید دبیر خانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسد تا صبغه اجرایی پیدا کند.
برابر ماده 9 اساسنامه خانه موسیقی «هر گونه تغییر در اهداف و موضوع فعالیت خانه موسیقی بایستی قبل از ثبت تغییرات به اطلاع و تایید دبیر خانه هیئت رسیدگی به امورمراکز فرهنگی برسد»
در ماده 10 این اساسنامه هم آمده است«کلیه فعالیت ها و اقدامات موسسه بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انجام پذیرد»
گزارش همشهری آنلاین حاکیست ، پیش ازاین کمیته ای از سوی هیئت مدیره خانه موسیقی مامور بررسی تغییرات در اساسنامه شد که پس از 6 ماه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب برای اعضای مجمع عمومی ارسال کرد و این مجمع ضمن بررسی این تغییرات و شنیدن سخنان موافقان و مخالفان در نشست 5 اسفند تغییرات فوق را در آن انجام داد.

کد خبر 45158

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار