همشهری‌آنلاین: خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: در شش ماه نخست، شهرداری توانسته مبلغ ۶۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال یعنی ۷۲ درصد را تحصیل کند.

رسولي خزانه‌دار شوراي شهر

به گزارش شهرنوشت، سید حسن رسولی هنگام ارائه گزارش حساب‌های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ در شهریور ماه و شش ماهه اول، اظهار کرد: در ارزیابی کلی باید بگویم شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴ هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در شهریور ماه امسال شهرداری توانسته مبلغ ۶ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال یعنی ۴۴ درصد را تحصیل کند که با اعلام مبلغ ۳هزار و ۷۲۹ میلیارد هزینه در شهریور ماه معادل ۲۸ درصد مصارف خود را منظور کرده است.  

او درباره عملکرد درآمد اعلام کرد: در بخش عملکرد منابع، در شهریورماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد ۸ هزار میلیارد ریالی نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب مواجه است که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارائی های سرمایه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۳ درصد منابع از این محل بوده، ما شاهدیم توانسته است مبلغ ۱هزار و۷۰۵ میلیارد ریال یعنی ۲۷ درصد از منابع خود را از این محل تامین کند.

خزانه‌دار شورای شهر تهران همچنین گفت: در بخش درآمدها شاهد عملکرد ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با عملکرد ۶۱ درصدی در این بخش مواجه هستیم.

رسولی با بیان ای‌نکه در بخش منابع حاصل از دارائی‌های مالی شاهد کسری عملکرد۸۸۷ میلیارد ریالی شهرداری در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس منابع حاصل از دارائی های مالی به جای آنک‌ه سهم ۱۰ درصدی از منابع شهریور ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، در مقایسه با بودجه مصوب سهم ۸ درصد از منابع شهریور ماه را به خود اختصاص داده اند.    

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه اظهار کرد: در بخش عملکرد مصارف در شهریور ماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکردی ۹ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه است که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده ما شاهدیم مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد از مصارف ماه را در بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، که عمدتا به هزینه‌های توسعه شهر و اجرا پروژه های عمرانی اختصاص می‌یابد، هزینه کرده است.

او ادامه داد: در بخش مصارف تملک هزینه‌ای شاهد عملکرد ۳ هزار و ۴۸ میلیارد ریال هستیم که ۸۲ درصد کل مصارف شهرداری در شهریور ماه امسال را از آن خود کرده است. در بخش مصارف تملک دارائی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون شاهد عملکرد ۳۰ میلیارد ریالی یعنی یک درصدی هستیم. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.   

رسولی درباره عملکرد شش ماهه سال جاری نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۸۷هزار و۱۴۷ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری در برش عملکردی شش ماهه نخست امسال توانسته مبلغ ۶۲هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال یعنی ۷۲ درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ ۱۴هزار و ۳۴ میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل ۱۷ درصد مصارف خود را منظور کرده است.   

رسولی بعد از ارائه این گزارش خطاب به شهروندان گفت: به عنوان وکیل شما، ماهانه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران را تقدیم می شود، نکته مهم این است که با عدم تعادل منابع و مصارف شهر را نمی توان اداره کرد. شهروندان تهران کمتر از یک سوم از سرانه هزینه را ماهانه پرداخت می کنند، اگر شهر زیست پذیر مورد علاقه است باید همه ما در تمام هزینه ها مشارکت کنیم.

او خطاب به شهردار آینده تهران گفت: باید کاهش جدی هزینه‌های جاری و جلب و جذب صاحبان سرمایه در تامین منابع بر اساس راهبرد برد-برد باشد.  به آقای حناچی می‌گویم، که نه از باب کاستن هزینه‌ها، شریک کردن صاحبان سرمایه در اداره شهر و اتخاذ تصمیمات بزرگ نباید بترسند و در این صورت با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

رسولی خطاب به اعضا شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: ما مسئول اداره شهر هستیم در هر طرح و لایحه‌ای نمایه های مالی به صورت اساسی و مسئولانه در رای و رفتار و مواضع ما باید هویدا و آشکار باشد.  

او با بیان این‌که بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران خردادماه به شهرداری ابلاغ شد، تصریح کرد: ماده ۷۹ قانون شهرداری به خزانه دار اجازه داده است تنها درآمد و هزینه ماهانه شهرداری در برش یک دوازدهم ارائه دهد، در گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی تمام نقایص این گزارش برطرف خواهد شد. غرض قانونگذار این بوده است که شورای شهر بداند که شهر چگونه اداره می‌شود.  

خزانه‌دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ماخذ گزارش ارائه شده، شهرداری تهران است. میان پیشرفت فیزیکی و جذب ریالی پروژه ها تفاوت آشکاری وجود دارد، کمتر از ۷ درصد از کل درآمدهای شهرداری در شهریورماه صرف توسعه شهر شده این به معنای این نیست که تنها ۷ درصد از بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است زیرا می‌توان با تعویق انداختن مطالبات پیمانکاران پروژه ها را اجرایی کرد.

او ابراز امیدواری کرد که با لایحه "دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" دستورالعمل جدید شهرداری تهران، بودجه غیرنقد تا پایان سال حداقل بتواند در چهار دوازدهم باقی مانده سال، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شود.  

رسولی ادامه داد: زمانی ما می‌توانیم از شهروندان بخواهیم در تامین هزینه‌های شهر مشارکت جدی داشته باشند که ما به عنوان موکل آن‌ها در تخصیص و هزینه‌کرد عوارض دقت کنیم، حتما نمی توانیم در شرایطی که نزدیک دو نیم برابر نیروی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد از مردم بخواهیم عوارض بدهند که ما فقط حقوق بدهیم.  

رسولی ادامه داد: تصمیم‌های شورا آثار وضعی بر بودجه شهر دارد زیرا با یک تبصره کل بودجه غیرنقد کمتر از ۴ درصد محقق شود. در مورد کاهش هزینه‌ها نیز باید نسبت به جلب و جذب اقوام و هم‌حزبی‌ها دقت کنیم زیرا به ازا جذب نیرو شاهد انباشته‌تر شدن هزینه‌ها خواهیم بود.  

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: این گزارش تنها گزارش درآمد و هزینه است و زنگ خطری برای شورا، شهرداری، دولت و مردم است که اداره پایتخت با این وضعیت آینده ناگواری خواهد داشت.

کد خبر 422957

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شورای شهر

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ناشناس IR ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
    1 0
    چرا باید ما عوارض پرداخت کنیم و این پول صرف پرداخت حقوق های نجومی به پرسنل شهرداری بشود پرسنلتون بدون اینکه یک ساعت اضافه کار باشند ۱۲۰ ساعت اضافه کار میگرند ما که راضی نیستیم .