همشهری آنلاین: شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در سال ۱۲۸۶ تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت.

مسئولیت اداره شهرداری با شهردار تهران است. قبلا شهردار با حکم وزیر کشور منصوب می‌شد آما پس از تشکیل شورای شهر از طریق آرای این شورا انتخاب می‌شود.

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه شهر و داری تشکیل شده که داری به معنی اداره و مدیریت و شهر پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می‌شد.

بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می‌توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می‌شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می‌شود. 

شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن منطقه می‌باشد.

کد خبر 80682

برچسب‌ها