همشهری آنلاین: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه 18 دی ماه چند مصوبه از جمله در خصوص حل مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و نیز رفع تبعیض میان بیمه شدگان واحدهای صنعتی و تولیدی داشت.

به گزارش خانه ملت،مجلس شورای اسلامی، به منظور حل مشکل پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارکنان شاغل و بازنشسته در پایان سال مبلغ 36 هزار و 300 میلیارد ریال اختصاص داد.
 
براساس مصوبه روز سه شنبه مجلس و به پیشنهاد حسن کامران نماینده اصفهان برگشت به لایحه دولت و تصویب رسید، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (با اولویت سازمان های آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها و سازمان های بازنشستگی لشکری و کشوری) در زمینه حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی و نیز سایر هزینه های اجتناب ناپذیر آنها به دولت اجازه داده می شود در قالب این قانون و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 86 به شرح زیر اقدام کند:

افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به رعایت محدودیت های مقرر در ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و تبصره های قانون بودجه سال 86 کل کشور تا سقف 36 هزار و 300 میلیارد (36.300.000.000.000) ریال با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز خواهد بود مبلغ 10 هزار و 500 میلیارد ریال از این افزایش از محل جابه جایی اعتبارات هزینه ای و مبلغ 25 هزار و 800 میلیارد ریال از محل صرفه جویی (کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 86 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می شود، تامین خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، گزارش عملکرد این قانون را تهیه و به تمام کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

همچنین در بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 86 کل کشور بعد از عبارت (و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی) عبارت (و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان) اضافه می گردد.

رفع تبعیض میان بیمه شدگان واحدهای صنعتی و تولیدی

مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی روز سه شنبه تبعیض میان بیمه شدگان واحدهای صنعتی و تولیدی را رفع کرد.
 
براساس این مصوبه مجلس، کلیات و جزییات طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان دو فوریت این طرح استفساریه را در جلسات قبل بررسی و تصویب کرده بودند.

با تصویب مجلس، برای رفع تبعیض میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های واجد شرایط، کارفرمایان کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه پیدا کردند بیمه شدگان بالای 25 سال سابقه را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته نمایند.

براین اساس دولت موظف شد حق بیمه نیمی از پنج سال سابقه باقی مانده را بپردازد.

تغییر عنوان طرح" تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار "

نمایندگان مجلس هنگام بررسی کلیات طرح «تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات بهزیستی»، به دلیل داشتن بار مالی، عنوان این طرح را تغییر دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح «تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات بهزیستی» عنوان این طرح را به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی درخصوص داشتن بار مالی برای دولت بعنوان" اصلاح مواد 4و 8 جداول قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال 86 به جهت تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات بهزیستی" تغییر دادند.

براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، دولت مکلف می شود از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی حاصل از صرفه جویی سهمیه بندی بنزین نسبت به اختصاص 350 میلیارد تومان اعتبار جهت تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست به سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

این طرح در راستای اجرای «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست» و اجرای تکلیف قانون مصرح در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه و ضرورت توجه و رسیدگی به مشکلات معیشتی معلولان و زنان سرپرست و بی سرپرست خانوار تقدیم مجلس شده است.

در هنگام بررسی کلیات این طرح، حسن سبحانی نماینده دامغان اخطاری قانون اساسی بعنوان این طرح وارد کرد که این اخطار به رای نمایندگان گذاشته شد و با 107 رای موافق، 55 رای مخالف و 12رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر این اخطار به تصویب رسید.

پس از این رای گیری تعداد زیادی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه تجمع کرده و خطاب به ابوترابی که ریاست جلسه علنی مجلس را به عهده داشت اعلام کردند که شما اعلام نکردید که برای اخطار قانون اساسی رای گیری می کنید.

ابوترابی نیز در پاسخ به نمایندگان معترض گفت: بنده اعلام کردم که برای اخطار قانون اساسی رای گیری می شود و این موضوع در مشروح مذاکرات ثبت شده است اما اینکه بعضی از بزرگواران به این موضوع توجه نداشتند. من نفی نمی کنم، ولی عدم توجه دوستان، اجرای ائین نامه را تغییر نمی دهد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: با وارد داشتن این تذکر نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.

سپس حاجی بابایی پیشنهاد کرد که به جای عنوان « تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی» بعنوان اصلاح مواد 4و 8 جداول بر نامه چهارم و اصلاح بودجه سال 76 "به منظور تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی" تغییر پیدا کند.

وی گفت: این اشکال و اخطار قانون اساسی با این پیشنهاد رفع خواهد شد.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: بحث هایی که دوستان انجام دادند و گفتند که این بحث تورم و مشکلات زیادی ایجاد می کند مورد قبول است ولی باید توجه داشته باشیم که مدت پنج سال است که ما نتوانستیم کمکی به بهزیستی کنیم و افراد زیادی در نوبت استفاده از خدمات سازمان بهزیستی هستند.

وی افزود:درست است که این طرح برای کسانی که حقوق می گیرند تورم ایجاد می کند، ولی کسی که یک ریال هم حقوق نمی گیرد قادر نیست حتی دو نان بگیرد، او چه کار باید بکند.

وی ادامه داد: تصویب این طرح یکی از انتظارات مجلس خواهد بود و انتظار این دنیا و آن دنیا را دارد.

پس از ارائه این پیشنهاد توسط حاجی بابایی، خوش چهره و نادران در تذکری آئین نامه ای اعلام کردند که اخطار سبحانی، اخطار اصل 77 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی است و پیشنهاد تغییر عنوان از سوی حاجی بابایی این بار مالی را جبران نمی کند و باید پیشنهادی داده شود که بارمالی ناشی از اجرای این قانون را حل کند و الا مشکل بار مالی با پیشنهاد حاجی بابایی رفع نمی‌شود.

ابوترابی در پاسخ به تذکر نادران گفت: ما در گازرسانی به روستاها هم همین بحث را داشتیم، چون منبع حساب ذخیره ای است، مجلس پیشنهاد جدیدی برای سال جدید می دهد.

وی افزود: الان این منبع و منابع مالی آن وجود دارد و مجلس برای سال جاری از این منبع مالی با این پیشنهادی که می دهد، پیشنهاد برداشت برای موردی که مورد نیازش است را می دهد، لذا این پیشنهاد که این دو جهت را در بر می گیرد قابل طرح است، ما در گاز رسانی به روستاها هم همینطور عمل کردیم و شورای نگهبان نیز آنرا تایید کرد.

سپس پیشنهاد حاجی بابایی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و عنوان طرح با رای نمایندگان تغییر کرد.

نمایندگان سپس وارد بررسی جزئیات و پیشنهادات نمایندگان در این خصوص شدند ولی به دلیل اتمام وقت جلسه علنی مجلس ادامه بررسی پیشنهادات به جلسه بعدی مجلس موکول شد.

مجلس لایحه اساسنامه حراست ها را خارج از نوبت بررسی خواهد کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه با تغییر دستور لایحه اساسنامه حراست ها، این لایحه را خارج از نوبت بررسی خواهند کرد.

به گزارش خانه ملت، این تقاضا با 100 امضا به رای گذاشته شد و با 164 رای موافق، 14 رأی مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب رسید.

کد خبر 41181

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار