همشهری‌انلاین: رئیس جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب در گفتگو با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره تورم در اقتصاد ایران گفت:

 بیشتر مردم این واژه را در زندگی خود لمس می کنند و باید ریشه های به وجود آمدن آن در ماه های اخیر و راهکارهای دولت تبیین شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد تصریح کرد: تورم در ایران امروزی نیست و علت‌های ریشه‌ای از گذشته دارد.

آقای احمدی نژاد گفت: ‌در ماه های گذشته تورم روند صعودی پیدا کرد در حالی که در سال 84 شاهد روند نزولی آن بودیم.

رئیس جمهوری افزود: این به آن معنی است که روند تورم به سمت صفر نبوده اما در حال کنترل و کاهش بوده است.

آقای احمدی نژاد عوامل اصلی ایجاد تورم در گذشته را که هم اکنون نیز وجود دارد برشمرد و افزود: تلاش دولت این است که این عوامل را کنترل کند.

رئیس جمهور گفت: عوامل جدیدی در افزایش تورم از سال گذشته به عوامل ریشه ای افزوده شده و دولت برای مهار آن در صدد برنامه ریزی است.

آقای احمدی نژاد بهره وری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها، نبود انعطاف پذیری در تولید، وابسته بودن بخش مهمی از درامدهای دولت به نفت و افزایش سهم نفت در بودجه و مصرف،‌ بالا بودن مصرف دولت و نقش 80 درصدی دولت در اقتصاد کشور به صورت مستقیم و نیمه مستقیم، تراز تجاری منفی و فزاینده و متکی بودن اقتصاد بر واردات و ارز را از مشکلات ساختاری اقتصاد در گذشته دانست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بهره وری از 48 صدم به 84 صدم در سال 85 رسید و از سال 83 و 84 این رشد دو برابر شده است گفت: البته هنوز نیز باید این روند افزایش یابد و سهم بهره وری را به دو و نیم درصد طبق قانون برنامه توسعه برسانیم.

احمدی نژاد افزایش بهره وری، کاهش هزینه های مصرفی دولت، توزیع مناسب‌تر منابع در سطح کشور،‌کاهش دخالت دولت در اقتصاد با اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری ها به مردم، توسعه اموزش و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را از جمله عملکردهای دولت در مهار تورم برشمرد.

رئیس جمهوری افزود: در سال 83 همه سرمایه گذاری پذیرش شده خارجی در ایران دو و هفت دهم میلیارد دلار بود که در سال 85 به بیش از ده میلیارد دلار و در شش ماهه اول به حدود 10 میلیارد دلار رسید.

تلاش دولت برای مهار تورم ناشی از افزایش قیمت دلار

رئیس جمهوری گفت: هر چند قیمت دلار را کنترل کردیم، اما در حالی که ارزش دلار در خارج کشور کاهش یافت، در داخل با چنین مسئله ای مواجه نشد به این مفهوم که کالایی زمانی در بیرون کشور 10 دلار بود وقتی وارد کشور می شد با ضرب در عوارض وارداتی و نرخ 930 تومان توزیع می شد.

آقای احمدی نژاد افزود: این در حالی است که همین کالا امروزه به 12 دلار افزایش قیمت یافته است و با ضرب در همان عوارض وارداتی و 930 تومان، با افزایش قیمت بیشتری مواجه شد.

وی تصریح کرد: البته این غیر از بحث افزایش کلی قیمت کالاهای وارداتی است به گونه‌ای که در همه جهان قیمت دلار در برابر پول های رایج ملی کاهش یافت اما ارزش آن در داخل ثابت نگاه داشته شد و این تورم مضاعف را به وجود آورد هر چند ما سعی کردیم با تغییر تعرفه ها آثار آن را کاهش دهیم.

رئیس جمهوری تصریح کرد: یکسری هزینه های جنبی مانند بیمه ها نیز اضافه شد و برخی کشورهای غربی یک بازی را با اضافه کردن هزینه بیمه و فاینانس شروع کردند که به طور واقعی تاثیر چندانی ندارد اما به لحاظ روانی اثر خود را دارد.

احمدی نژاد با بیان اینکه یکسری عوامل داخلی نیز بر تورم تاثیر گذار بود گفت: افزایش شدید نقدینگی یکی از آن است که بخشی از آن از هزینه های دولت به وجود آمد، آن بخشی از درآمد نفت که دولت به بانک مرکزی می دهد ، ریال دریافت و وارد بازار می کند.

وی اضافه کرد: بخش دیگر خلق پولی است که توسط نهادهای پولی و مالی انجام می شود مثل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، در سال گذشته 6/13 درصد تورم داشتیم، یک سوم آن ناشی از نقد کردن ارز به ریال از طرف دولت بود و حدود 5/4 درصد به خاطر این فعالیت دولت بود اما 9 درصد بقیه ناشی از فعالیتهای موسسات مالی و اعتباری و پولی کشور از جمله بانکها بود.

رئیس جمهور یادآور شد: بر این اساس پارسال تصمیم گرفتیم دولت سهم خود را کاهش دهد و موسسات مالی و اعتباری هم کاهش بدهند، منابعی را که افزایش تورم را کنترل کنند و آن را به سمت تولید و سرمایه گذاری سوق دهند و اجازه ندهند منابع خارج از محل خودش مصرف شود و یا خلق پولی که می کنند با دارائی ها و ضوابطشان متناسب باشد.

آقای احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دولت کار خودش را انجام داد گفت: در بودجه سال 86 مصرف ارز را کاهش دادیم در سقفی که بانک مرکزی بتواند از ما دریافت کند، ریال تحویل دهد و نقدینگی را ایجاد نکند در مقابل ارزی که برای واردات می فروشد.

رئیس جمهوری افزود: اما متاسفانه در بخشهای پولی و مالی آن کاری که باید انجام می شد، نشد و اتفاق دیگری افتاد، دو گروه خلق پول کردند و بانکهای دولتی با استفاده از فرصت تغییر رئیس بانک مرکزی و تضعیف نهاد نظارتی، چک پولهای وسیعی چاپ کردند و همه منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفت که سهم بازرگانی از خدمات بیشتر شد.

عوامل موثر بر افزایش تورم

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: هدایت منابع به سمت امور زیربنایی و امثال اینها از جمله موارد تلاش دولت بوده است.

آقای احمدی نژاد افزود: در سال 83 تورم 6/15 درصد بود که به 1/12درصد در سال 84 و 6/13% در سال 85 رسید و انتظار آن بود که امسال پایین تر بیاید اما روند صعودی گرفت.

رئیس جمهوری گفت: دو دسته عوامل در یک و نیم سال اخیر در این زمینه خود را نشان داد که یکی از آنها عوامل خارجی است.

وی خاطر نشان کرد: در راس این عوامل خارجی افزایش قیمت نفت است اگرچه درآمد ملی را اضافه کرده اما باعث افزایش هزینه ها هم شده است.

رئیس جمهور گفت: در بررسی که صورت گرفته از 1338 تا 1385 تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی5/5 درصد تورم را افزوده است .

آقای احمدی نژاد گفت: امسال میزان واردات در 8 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر قیمتی 12 درصد بالا رفته است .

وی افزود: بعضی کالاهایی که به مصرف روزمره مربوط می شود افزایش قیمت سنگینی داشته از جمله کالاهایی مثل برنج و ذرت که قیمت آنها دو برابر شده ،همینطور روغن که قیمت آن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار رسیده است به این ترتیب میانگین افزایش این اقلام 36 درصد بوده است.

رییس جمهور با بیان این که میانگین افزایش قیمت کالاهای وارداتی 16 درصد بوده است ، اضافه کرد : این افزایش قیمت در زندگی روزمره مردم خود را نشان می دهد.

تاثیر تزریق نقدینگی بدون برنامه بر اقتصاد ایران

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه مصاحبه تلویزیونی گفت: چک پول های زیادی بر خلاف قانون چاپ شد در حالی که بر اساس قانون، بانک ها فقط می توانند 40 درصد دارایی‌های نقدی و جاری خود را در قالب چک پول چاپ کنند که در برخی بانک‌ها این میزان به 200 درصد رسید.

آقای احمدی نژاد افزود: در شش ماه نخست بانک ها می‌توانستند 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید با چک پول ایجادکنند اما در عمل 120 هزار میلیارد تومان شد در حالی که کل معاملات 270 هزار میلیارد تومان است و این به این معنا است که حدود 70 درصد قدرت خرید تولید شده بر خلاف قانون اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع را از مدتها قبل پی برده بودم گفت:‌ زمانی که موضوع را با اقای مظاهری مطرح کردم ابتدا وی آن را رد کرد اما با بررسی بیشتر متوجه شد که این اتفاق افتاده است.

رئیس جمهوری گفت:‌ کل اسکناس و مسکوکات ما 6900 میلیارد تومان است اما رسوب چک پولی که پایان مهر ماه گرفتیم 12 هزار و 300 میلیون تومان در بازار بود که به نوعی این اقدام خیانت محسوب می شود .

احمدی نژاد افزود: با این اتفاق بانکهای دولتی پولهایی خلق کردند که به سپرده و منابع تبدیل شد و بیش از 48 درصد منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفت که این موضوع نقدینگی سنگینی را در بازار ما تحمیل کرد.

رئیس جمهور با اشاره به این که برخی بنگاه های غیر رسمی موسسات پولی و اعتباری نیز مشکلاتی ایجاد کردند گفت : این بنگاه ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند و برای مثال یکی از این موسسات با سرمایه 50 میلیون تومان ، 3 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتش است که براساس قانون فقط 12 برابر کل سرمایه می توانست وام دهد.

احمدی نژاد در ادامه این مصاحبه که به طور زنده از شبکه اول سیما پخش می شد گفت:‌ یکی دیگر از این شرکتها با سرمایه 32 میلیون تومانی 650 میلیون تومان وام داد که بانک مرکزی زمانی که متوجه این موضوع شد به آنها اخطار داد و هم اکنون در حال رفع این مشکل هستند.

تاثیر برخی قوانین خارج از اراده دولت بر افزایش تورم

رئیس جمهوری اسلامی ایران برخی قوانین و مقررات خارج از اراده و تصمیم دولت را علت دیگری برای افزایش نرخ تورم دانست.

آقای احمدی نژاد درخواست افزایش 25 درصدی مالیات برای سال قبل و افزایش آن در مجلس شورای اسلامی به 45 درصد را یکی از این قوانین اعلام کرد و افزود: البته ما مطمئن بودیم که این مساله محقق نخواهد شد ، اما در مقابل افزایش برخی حقوق ها و دستمزدها و فروش شرکت ها را تعریف کرده بودیم.

رئیس جمهوری اضافه کرد: فروش شرکت ها به ارزش 1500 میلیارد تومان برای سال قبل و 3000 میلیارد تومان برای امسال پیش بینی شده بود اما باید زیر ساخت های اقتصادی و زیر بناها آماده این کار شود.

رئیس جمهور با اشاره به اعمال دو واحد درصد افزایش به تعرفه واردات در سال جاری گفت : همه می دانند کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از این تعرفه معاف هستند و این درحالی است که هفتاد درصد از کالاهای وارداتی ما شامل این قبیل کالاهاست و تنها یک سوم کالاهایی است که مورد نیاز روز مره مردم است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه تعرفه سال قبل برای واردات 10 درصد بود گفت: در صورت اعمال این افزایش تعرفه کالاهای وارداتی با دو واحددرصد ، این افزایش 20 درصدی می شد زیرا دوسوم کالاها از این قاعده معاف می شدند، البته ما به دلیل برخی ملاحظات این کار را نکردیم.

وی به افزایش تعرفه 2/3 درصدی گوشی موبایل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: به دلیل برخی فضا سازی ها این تعرفه را کاهش دادیم.

احمدی نژاد افزود: برخی قیمت ها نیز افزایش می یابد و این مساله دست دولت نیست، مانند بنزین که دولت حتی خواهان افزایش 20 تومانی آن هم نبود و افزایش قیمت آب ، برق و گاز که وزارت نیرو در صدد آن بود و البته ما جلوی آن را گرفتیم اگرچه اینها تاثیر خود را در جامعه گذاشت.

رئیس جمهور به کاهش 25 درصدی یارانه ها اشاره کرد و افزود : در مقابل هزینه های یارانه ای افزایش پیدا کرد ، به طور مثال اختصاص 180 کیلوگرم آرد یارانه ای به شهرهای زیر 100 هزار نفر از جمله این هزینه های یارانه ای است.

واردات رو به کاهش ، صادرات رو به افزایش

رئیس جمهوری در ادامه سخنانش با انتقاد از اینکه برخی تورم را 24 درصد اعلام می کنند گفت:‌ تورم متغیر است و نرخ واقعی تورم را میانگین آن مشخص می کند.

آقای احمدی نژاد با بیان اینکه برخی از روزنامه ها از تیترهای غیر واقعی استفاده می کنند افزود: برخی از این روزنامه ها نوشتند که دولت با واردات بی رویه بازار را کنترل می‌کند در صورتی که بر اساس گزارش گمرک، واردات ما رو به کاهش و صادرات رو به افزایش است.

رئیس جمهور همچنین به یکی دیگر از تیترهای روزنامه ها اشاره کرد و گفت:‌ در یکی از این روزنامه ها نوشته شده بود دولت با واردات تولید داخل را نابود کرده است اما ما شکر وارد کردیم که عمده آن صادر و مقداری نیز در انبارها ذخیره شد زیرا در سال گذشته تهدیداتی علیه ایران بود و باید این کار انجام می شد.

احمدی نژاد درباره موضوع واردات بی رویه شکر افزود : در حالی که دولت شکر وارداتی را به قیمت 300 تومان خریداری کرد خرده فروشی آن 900 تومان بود و برخی تولید کنندگان شکر وارداتی خریداری می کردند و در این فضا به قیمت 560 تومان به دولت می فروختند در همین حال برخی فریاد نابودی تولید داخل را سر داده بودند.

رئیس جمهور گفت: وقتی در داخل کشور قیمت ها به صورت بی رویه افزایش می یابد تنها ابزار دولت واردات است زیرا در بسیاری از موارد مالیات بخشیده شده بود و عوارض صادرات نیز دریافت نمی شد به این علت دولت باید تعرفه را کم می کرد تا تعادل ایجاد شود.

احمدی نژاد افزود: این برخورد، جنگ روانی سازمان یافته است زیرا برخی افراد هر تصمیمی را که دولت می گیرد به فضای منفی تبدیل می کنند. به نظر ما این عملکرد جنگ روانی است و تورم انتزاعی را دامن می زند.

احمدی نژاد کاهش هزینه های مصرفی دولت، افزایش سهم عمرانی، کاهش مصرف نفت، افزایش سهم درامدهای مالیاتی و غیر نفتی در بودجه، سوق دادن منابع دولت به سمت سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخل و صادرات را از راهکارهای دولت در مهار تورم برشمرد.

رئیس جمهور گفت:‌ 3/16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال گذشته رقمی بی‌سابقه است زیرا باید براساس قانون برنامه توسعه حدود 10 میلیارد دلار صادرات محقق می شد که با تشویق دولت به این مهم دست یافتیم.

احمدی نژاد افزود: امسال نیز در هشت ماه گذشته صادرات ایران به 15 و 2 دهم میلیارد دلار رسیده ا ست.

رییس جمهور تصریح کرد:‌ واردات از نظر وزنی نیز به 3 و نیم درصد کاهش یافته اما صادرات 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

برنامه دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود که به طور زنده از شبکه اول سیما پخش می شد،گفت: دولت به نیازهای جاری مردم مثل ازدواج و مسائل دیگر رسیدگی کرده است.

آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه بانک ها اکنون به بنگاههای واسطه سرمایه گذاری تبدیل می شود ؛ افزود: با فعال شدن بورس در حال هدایت سرمایه ها به سمت بورس هستیم به طوری که حجم معاملات بورس در مقایسه با گذشته بیش از 70 درصد افزایش یافته است و در حال سرعت دادن به واگذاری ها هستیم.

وی گفت: در این راستا ما 310 قلم کالا را شناسایی کردیم اما در مطالعات متوجه شدیم 40 کالا بسیار حساس است و تغییرات آن ها به فضای روانی زندگی مردم آسیب می زند که برای هر کدام برنامه تهیه کردیم.

آقای احمدی نژاد گفت: یکی از این اقلام مسکن است و اکنون ما واقعا برای مسکن برنامه داریم و این برنامه با وجود رشد جمعیت و کسری های قبلی است و آرامشی در این زمینه ایجاد می کند. همچنین ما سرگرم درست کردن سیستم توزیع با کمک خود اصناف هستیم.

مجری برنامه از رئیس جمهور پرسید: در زمینه افزایش قیمت نفت که جنابعالی به آن اشاره کردید در اقتصاد کشورهایی مثل نروژ یا بعضی کشورهای عرب خلیج فارس که از ورود پول نفت به داخل کشور جلوگیری می کردند آسیب نوسانات نفت تقریبا به میزان صفر است اما درباره اندازه این اثر در اقتصاد ما بعضی اقتصاددانان با شما و همکارانتان موافق نیستند و می گویند که ما نسبت به 2 سال قبل نفت را دو برابر می فروشیم اما کاهش ارزش دلار تنها 16 تا 17 درصد بوده و از سوی دیگر همه چیز ما وارداتی نیست، بنابر این اثر سنگینی که دولت ادعا می کند افزایش قیمت نفت در تورم ندارد ، آیا گرانی نفت موجب تورم شده و اگر اینطور است چه قیمتی در زمینه نفت برای ما خوب است؟

رئیس جمهور در پاسخ گفت: من عوامل گوناگون و همه عوامل را گفته ام و نه اینکه این تنها علت است ، اگر ما شرایط مناسب اقتصادی داشته باشیم می توانیم این شرایط را کنترل کنیم.

آقای احمدی نژاد افزود: بخش مهمی از صادرات ما به همین واردات مربوط می شود یعنی موادی می آید تغییراتی در آن ایجاد می شود و می رود یا ماشین آلات و حتی کالاهای عمرانی ما مثل فولاد و اثر این مسئله ده درصد در ازای هر 5 و نیم درصد بوده است.

رئیس جمهور گفت: در عین حال همه تورم ما ناشی از این مسئله نیست، البته یک علت اصلی آن است که قیمت دلار به صورت مصنوعی را در حدی نگاه داشتیم و اقتصاد را به دلار گره زدیم.

احمدی نژاد افزود: ما مطالعه کردیم در گام اول سبد ارزی تهیه کردیم یعنی مقداری از حساسیت را کاهش دادیم و به دنبال انتقال به سوی ارزهای پایدارتر هستیم که نوسانات کمتر داشته باشند تا شناوری را در ارزهای سست تر ایجاد کنیم.

فعالیت بنگاههای زودبازده ضد تورمی است

رئیس جمهوری اسلامی ایران که ساعاتی قبل از عزیمت به سفر حج تمتع در پاسخ به دعوت پادشاه عربستان به مردم و در قالب یک مصاحبه زنده تلویزیونی درباره برخی موضوعات اقتصادی گزارش می داد، گفت: خلق پولی که بانک ها کردند به افزایش قیمت نفت، تورم جهانی و دلار ارتباطی ندارد و تنها از یک تخلف ، چنین مسئله ای به وجود آمده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه من این اعتقاد را ندارم که برخی عنوان می کنند به علت انبساطی عمل کردن دولت در راه اندازی بنگاههای زودبازده ، تورم به وجود آمده است گفت: بانک ها 120 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کنند که ما گفتیم بخشی از این اعتبارات را به بنگاههای زودبازده اختصاص دهند.

وی با پرسش این سوال که چگونه این بنگاهها می توانند تورم ایجاد کنند؟ گفت: بنگاههای زودبازده به دلیل اتصال به تولید داخلی و ملی برگشت سریعتر سرمایه به اقتصاد دارند و منابع انها توزیع می شود ،‌ بنابراین اثر ضدتورمی دارند.

رئیس جمهور یادآور شد: در دو سال که نزدیک به 240 هزار میلیارد تومان بانک ها تسهیلات دادند مجموعه پولی که بنگاههای زودبازده ارائه کردند، 15 هزار میلیارد تومان است،‌ بنابراین موضوع با تورم ارتباطی ندارد.

احمدی نژاد اظهار داشت : کسانی که هشدار دادند، هشدارشان به چه معنا بود؟ راه حلشان چه بوده و چه اتفاقی در اقتصاد ما روی داده است، چون منحنی مصرف ارز در کشور یکنواخت است گر چه ارز را در بودجه کاهش دادیم چگونه عمل دولت موجب تورم شده است ؟ یا گرفتار بیماری واردات شدیم؟ به نظر من این ارتباط برقرار نیست ، باید همت کنیم، ساز و کارهای داخلی را محکم و تولید داخلی را تقویت کنیم.

رئیس جمهور همچنین در این باره که گفته می شود افزایش قیمت نفت موجب تورم در کشور است گفت: پس ما باید همیشه آرزو کنیم که قیمت نفت در جهان پایین باشد، نه ، این اشتباه است، از همین قیمت نفت بالا برخی در جهان چند برابر ما سود می برند و تورم ما را نیز ندارند.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه معتقدید عده ای عامدانه و عالمانه قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند؟ آیا آنان تا این اندازه توان مالی و پشتوانه سیاسی دارند که بتوانند با ابزارهایی که دولت در اختیار دارد، در عین حال اخلال ایجاد کنند گفت: بالاخره تورم انتظاری را هیچکس رد نمی کند ، و این واقعیتی در جامعه ما است، چقدر تکرار و فریاد شد؟ آیا همیشه در مقابل دولتها گروههای سیاسی مانند الان عمل می کردند؟

وی انتقاد از دولت را دارای تاثیر اجتماعی دانست و تصریح کرد : بیاییم مقایسه کنیم ببینیم چگونه عمل شده است ، من یاد دارم در دولت قبل عالمی در قم جمله ای گفت: از زمین و هوا و دریا آنچنان موشک باران شد و شخصیتش را له کردند، که تو علیه دولت توطئه می‌کنی ، اما الان ببینید چه چیزی گفته نمی شود.

رئیس جمهور گفت: می توان چنین استنباط کرد که 16 و 8 دهم درصد تورم شاید 8 دهم درصدش مربوط به همین موارد باشد.

وی تاکید کرد: افزایش تولید داخل، واردات، صادرات غیرنفتی و مواردی از این دست را کاملا برآورد کردیم و حتی میزان صادرات غیرنفتی در قانون برنامه را می خواهیم افزایش دهیم چون موجب رفع مشکل اشتغال می شود.

آقای احمدی نژاد اضافه کرد: اما وقتی صادرات غیر نفتی با انعطاف نداشتن در تولید همزمان می شود تورم زا خواهد بود، چون تولید ما ظرفیت خالی اش همان است و یا یک درصد بالا می رود، 3 درصد هم از بازار جمع و صادر می کند و این موجب کاهش عرضه می شود.

در برابر تخلفات اقتصادی سکوت نمی کنیم

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه دولت به اجرای برنامه و سیاست های اقتصادی خود مصمم است، گفت:‌ در درون دولت بعضی افراد هستند که برخی سیاست های ما را اجرا نمی کنند که با آنان برخورد خواهیم کرد که نمونه آن در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاد و یک عده کوتاهی و عده ای دیگر عالمانه کارشکنی کردند.

آقای احمدی نژاد گفت:‌ در جلساتی همه آنان را مواخذه کردیم و به آنان گفتیم مگر ما از شما خواسته بودیم خلق پول کنید که این گونه عمل کردید ؟

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در گذشته برخی مواقع دولت ها به بانک ها دستور می دادند که با خلق پول به دولت کمک کنند یا سرمایه هایی قرض دهند افزود: اما همه هماهنگی های ما با تفاهم بود و حتی پس از اینکه بانک مرکزی هم به آن ها دستور داد تخلفات خود را متوقف کنند باز به کار خود ادامه دادند ؛‌ مطمئن باشند در برابر همه این تخلفات سکوت نخواهم کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه در داخل کشور افرادی هستند که منافع ملی را رعایت نمی کنند افزود: در یک و نیم سال گذشته چنان فضایی دشمنان برای ما ایجاد کرده بودند که متاسفانه برخی عناصر داخلی نیز به این مسائل بیشتر دامن می زدند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: فراموش نکنید که بخش عمده منابع مالی ما در اختیار عده ای خاص است.

وی در تبیین این موضوع به گرانی مسکن در سال 81 اشاره و اضافه کرد : آن زمان که در شهرداری تهران بودم با چنان افزایش قیمت مسکن روبرو شدیم که بیش از افزایش قیمت مسکن در سال 85 و 86 بود اما آن موقع هیچ کس فریاد نزد.

رئیس جمهور با بیان اینکه آن زمان یک باند با تجمع در استخری در منطقه شمیران با برخی عوامل شهرداری موجب آن گرانی ها شدند گفت: هم اکنون نیز افرادی هستند که موجب رشد بی رویه قیمت مسکن شده اند.

احمدی نژاد افزود: اگر همه عوامل اقتصادی را در نظر بگیریم هیچ گاه نباید چنین جهشی در قیمت مسکن اتفاق می افتاد و مطمئن باشید که عامل اصلی برخی افراد داخلی هستند.

رئیس جمهور گفت: البته در این خصوص برنامه های خوبی به ویژه برای تهران داریم اما تردید نکنید که برخی عامدانه می خواهند آسیب برسانند.

در ادامه این گفتگو مجری برنامه از رئیس جمهور در خصوص برخی گرانی های دوره ای که هر ساله در یک محصول خاص مانند سیب زمینی،‌گوجه فرنگی، تخم مرغ و غیره اتفاق می افتد پرسید : آقای رئیس جمهور آیا گرانی برخی اقلام مانند شیر خشک، فولاد و سیمان ناشی از سیاست های غلط دولت نیست؟ آیا فشار به کارخانه های لبنیات برای تثبیت قیمت سیاست درستی است؟

رئیس جمهور در پاسخ گفت: درباره سیمان این نکته را خاطرنشان می کنم که مازاد سیمان نداریم زیرا ساخت و ساز سال گذشته 13 و 2 دهم درصد رشد داشت و هم اکنون نیز ساخت و ساز در جریان است و فقط در مناطق خاص کاهش یافته است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه موضوع سیمان با بهره برداری از بسیاری از کارخانه های تا تابستان سال آینده برطرف خواهد شد افزود: تا تابستان سال آینده تولید از 50 میلیون تن در سال فراتر می رود.

رئیس جمهور درباره دیگر محصولات مطرح شده گفت: برخی ها دائما در کشور اینطور نظر می دهند که باید شما نرخ را آزاد کنید تا بتوانید با بازار جهانی تبادل داشته باشید و زمانی که این قیمت ها بالا می رود همان ها فشار می آورند که چرا این گونه شده است و سپس قوانینی برای کنترل آن وضع می کردند.

احمدی نژاد گفت:‌ برای رفع این معضلات دولت باید به نقطه بهینه ای برسد تا بتواند براساس آن برنامه ریزی کند.

رئیس جمهور درباره قیمت تخم مرغ گفت:‌ علاوه بر بیماری آنفلوانزای پرندگان و از بین رفتن بسیاری از مرغ های اجداد ، هم اکنون کشورهایی هستند که تخم مرغ شانه ای 2000 تومان ما را 6000 تومان می خرند و ما می توانیم جلوی آن را بگیریم اما اگر این کار را بکنیم علیه ما برخی جنگ و گریزها می کنند.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا تولید را تقویت نمی کنید و به اقتصاد کشور اجازه نمی دهید کار خودش را ادامه دهد گفت:‌ ما این اقدام را خواهیم کرد برای مثال در موضوع گوشت به اندازه مصرف، تولید داریم اما گوشت های تولید داخل را در همسایگی10 هزارتومان می خرند اما کسانی هستند می توانند گوشت با قیمت 6000 تومان وارد کنند و هم اکنون ما ساز و کارهایی برای این موضوع طراحی کرده ایم.

رئیس جمهور افزود: البته برخی مقررات ما را در این موضوعات محدود می کند اما با اقدامات حقوقی که انجام داده ایم راهکارهایی پیدا کرده ایم.

آسیب اقتصاد ایران از اختصاص یارانه های سنگین

رئیس جمهوری اسلامی ایران وابستگی به یارانه بسیار سنگین را اشکالی اساسی برای اقتصاد کشور دانست و گفت : هم اکنون 25 درصد تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت یارانه و موجب آسیب پذیری کشور در مقابل تحولات اقتصادی می شود.

آقای احمدی نژاد افزود: اینکه اقتصاد کشور به یارانه وابسته است، صحیح نیست ، زیرا اقتصاد ما بیش از 50 سال این وضع را تحمل کرده است، و شوک برداشتن ناگهانی یارانه را تحمل نمی کند.

وی با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت: اجرای همین مصوبه مجلس هم که نه با نیت آزاد کردن قیمت ها بلکه برای مشخص کردن سهیمه برای مصرف بنزین بود بازار حاشیه ای درست کرد و این خود مبنایی برای بنزین 400 تومانی می شود.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه در دست اجرا برای کاهش یارانه ها گفت: دولت نمی خواهد با برداشتن 60 هزار میلیارد تومان یارانه، به جامعه شوک وارد کند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه گروهی از محققان در حال تحقیق و بررسی عواقب حذف یکباره یارانه ها ، تاثیر این کار بر دهک های پائین درآمدی جامعه و چگونگی حمایت از این گروه و حذف مرحله ای یا گام به گام یارانه ها هستند ؛ گفت : باید به طور دقیق مشخص شود حذف مرحله ای یا گام به گام یارانه ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور چقدر تاثیر می گذارد ؟

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره کاهش یا حذف یارانه های شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه این بخش تاثیر کمی براقتصاد و تورم دارد، گفت: این مساله ای زنجیره ای است که به دیگر بخش های اقتصادی هم مرتبط می شود و بخش اعظمی از شرکت های هواپیمایی متعلق به بخش خصوصی هستند و سهم آنها بیشتر از دولت است.

وی با اشاره به نگاه توسعه ای دولت به مناطق محروم افزود: هم اکنون بسیاری از مسافران هواپیما را متخصصانی تشکیل می دهند که برای توسعه به این مناطق می روند.

رئیس جمهور با بیان اینکه درحال بررسی نقاط کلیدی آسیب پذیری جامعه هستیم گفت: بررسی همه ایده های اقتصادی 40 سال اخیر کشور نتوانست راهکار مشخص و قابل اتکایی برای برون رفت از این مشکلات ارائه دهد.

برنامه دولت برای تامین مسکن و نظام مند کردن یارانه ها

رئیس جمهور در این مصاحبه تلویزیونی که بحث یارانه ها را برای اقتصاد کشور آسیبی سنگین خوانده بود، ادامه داد و گفت : مواردی وجود دارد که ما برای آنها یارانه می‌دهیم مثلا در 320 قلم کالا که سهم آن 2 در هزار است.

آقای احمدی نژاد با اشاره به این که دولت در رابطه با هزینه های خود در جامعه مطالعه جامعی را آغاز کرده است گفت: ما اکنون رقم زیادی را به عنوان یارانه می پردازیم که به عنوان در کالایی 200 میلیارد تومان است که اگر ان را برداریم، اتفاق چندانی نمی افتد.

رئیس جمهور با بیان اینکه گروهی مسئول شناسایی یارانه های پرداختی شدند تا تخصیص یارانه ها را کنترل کنیم ، گفت : گروهی نیز در حال شناسایی دهک‌ها هستند و در این ارتباط 4 دهک پایین شناسایی شده است.

وی افزود: اگر قرار باشد به برخی کالاها یارانه تعلق نگیرد باید مشخص شود،‌ به کدام دهک ها یارانه پرداخت و از آن ها پشتیبانی کنیم چون در غیر این صورت برخی زندگیشان با مشکل جدی روبرو می شود و برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی گروهی از کارشناسان دولت مشغول بررسی های لازم هستند.

مجری برنامه با اشاره به این که هم اکنون 25 درصد کل درآمد ناخالص داخلی کشور به یارانه اختصاص می یابد و از طرفی سال هاست که درباره هدفمند کردن آن صحبت می شود و نیز از 64 هزار میلیارد تومان از کل بودجه دولت (حدود 9 هزار میلیارد تومان)‌ به یارانه اختصاص می یابد پرسید: بحث تلخ و شیرین مسکن که مردم را دچار مشکل کرده است کی حل خواهد شد؟

رئیس جمهور در پاسخ گفت: بیشترین سهم تورم و سبد خانوار را مسکن و اجاره مسکن به خود اختصاص داده است.

مجری برنامه با اشاره به اینکه عده ای معتقدندتحریک طرف تقاضا و دولت به ویژه از طرف بانک ها موجب افزایش بیش از حد قیمت ها شده است پرسید؟ آقای رئیس جمهور تلاش های شما کی نتیجه خواهد داد و شتاب افسار گسیخته کی گرفته می شود؟

رئیس جمهور در پاسخ گفت: در سال های گذشته سهم مسکن شامل خرید و اجاره، در زندگی مردم بیشتر از کالاهای دیگر بوده است.

وی افزود: دولت دو اشتباه و غفلت داشته است یکی اعلام بانک مسکن برای پرداخت وام و تاکید رسانه ها بر آن و غفلت دوم کارهای اوایل دولت و برخی درگیری های بیرونی در شرایطی که تحلیل جمعیتی کشور در اختیار ما بود.

رئیس جمهور افزود : من در دولت بر حل مشکل مسکن تاکید کردم اما مشکلات پیش روی دولت موجب طول کشیدن آن شد و طولانی شدن این موضوع موجب بروز دو اتفاق شد.

احمدی نژاد با اشاره به این که تغییر جمعیتی عامل مهمی است که قابل پیش بینی بود ، گفت: ما در دولت آمار ساخت و ساز مسکن را در اختیار داشتیم و بر اساس آن باید 660 هزار واحد مسکونی ساخته می شد که تا قبل از سال 83 حداکثر 330 هزار واحد ساخته شد و این نصف تقاضا بود که موجب انباشت شد.

وی با اشاره به این که از سال 83 تا 85 متولدان سال های 60 تا 65 که از رشد 4 درصدی برخوردار بود وارد بازار کار و تقاضا شدند گفت: در قانون برنامه توسعه پیش بینی شده بود که نیاز به تامین 800 هزار فرصت شغلی باشد اما در عمل این رقم یک میلیون و 200 هزار تقاضای شغل رسید که فشار زیادی بر دولت وارد کرد.

وی با اشاره به این که برخی از دولت ها عمده بار حل مشکل مسکن را به دوش گرفته و تنظیم کرده اند ، گفت: در کشور ما نیز در 27 سال گذشته تلاش‌های زیادی با اعطای وام های مختلف مسکن، وام جوانان و اجاره به شرط تملیک انجام شد اما روند تقاضای مسکن ثابت نشد.

احمدی نژاد با بیان این که دولت برای حل مشکل مسکن برنامه مبنایی در دستور کار دارد گفت : سه برنامه در دست داریم که اختصاص زمین های وسیع در کشور یکی از آنهاست.

رئیس جمهور تصریح کرد: در 28 سال گذشته کل زمین‌های واگذاری ظرفیت ساخت یک میلیون و 875 هزار واحد مسکونی را دارد اما از آغاز امسال تاکنون 780 هزار واحد واگذار کرده ایم و تا پایان سال یک میلیون و 500 هزار واحد را پر می کنیم.

احمدی نژاد گفت: حداقل تا 3 سال باید این برنامه را ادامه دهیم و از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

تهیه طرح عظیم دولت برای تغییر الگوی زندگی و مسکن

رئیس جمهور در ادامه گفت:‌ طرح عظیمی برای تغییر الگوی زندگی، شهرسازی و مسکن تهیه شده است.

آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش در گفتگو با شبکه اول سیما افزود: اکنون تعداد خانوارهای تک نفره در کشور از یک درصد به 5 درصد افزایش یافته است که این آمار به معنی آن است که اکنون تعداد مسکن بیشتری در کشور نیاز داریم.

احمدی نژاد تصریح کرد:‌ ما باید یک میلیون و دویست هزار مسکن می‌ساختیم و تعدادی نیز عقب ماندگی از برنامه وجود دارد اما اکنون ساخت یک میلیون و 500 هزار مسکن هدف دولت است و اعلام این رقم تقاضای جدیدی را در بر خواهد داشت.

رئیس جمهور گفت: خوشبختانه تعداد پروانه های ساخت مسکن که در شهرها صادر شده تاکنون نزدیک به دو برابر پارسال است و این حرکت خوبی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم است اما دولت به آن متکی نیست اما چنانچه 3 سال با این رشد حرکت کنیم مسکن به یک ثباتی خواهد رسید.

رئیس جمهور از اجرای برنامه ویژه ای برای رفع مشکل مسکن تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت:‌ غیر از باندها عوامل دیگری از جمله عوارض مسکن که هر متر مربع به طور متوسط 183 هزار تومان است اثر مستقیم بر قیمت مسکن دارد.

احمدی نژاد افزود: برای تهران و در نزدیکی ان و جایی که کسی تصور آن را نمی کند طرحهای وسیع با قیمت مناسب برای هدایت نقدینگی مسکن و تغییر الگوی زندگی در دستور کار دولت است.

رئیس جمهور گفت: زمانی که در شهرداری بودم با کاهش این گونه عوارض، قیمت رو به افزایش مسکن را کنترل می کردیم.

احمدی نژاد همچنین افزود:‌ دولت در حال تهیه طرح بسیار گسترده ای برای همه شهرهای بزرگ است و با انتخاب بهترین مشاوران شهرساز و مطالعه فشرده طرح های مسکن در جهان، در حال تهیه و تدوین طرح عظیمی برای تغییر الگوی زندگی هستیم.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌ براساس آماری که هفته گذشته ارائه شده است از 30 مرکز استان تاکنون در 23 مرکز، گروه های مشاوران طرح ها و مطالعات تغییر الگوی شهرسازی و مسکن را به مراحل پایانی رسانده اند و این طرح ها به زودی اعلام می شوند.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که مردم آثار ثبات قیمت مسکن را چه زمانی می توانند مشاهده می کنند گفت:‌ اکنون رشد قیمت مسکن متوقف و رو به کاهش است و این روند برخلاف رشد آن به صورت آرام صورت می گیرد.

رئیس جمهور افزود: در تهران رشد قیمت مسکن تقریبا متوقف شده است و در برخی بخش ها ساختمان های ویژه، نوساناتی در قیمت دارند که اگر این طرح ها برای تهران نیز اعلام شود آرامش حاکم خواهد شد.

احمدی نژاد همچنین اجرای طرح اجاره مسکن را یکی دیگر از فعالیت های دولت برشمرد و گفت: مردم ایران به خانه ملکی به علت فرهنگ و هویت محله ای بها می دهند و این اصالت در فرهنگ ما ریشه عمیقی دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌ زمانی بود که تنها 5 درصد خانوارها اجاره نشین بودند اما امروز این رقم به 27 درصد رسیده است.

بنگاههای زودبازده، نیاز اقتصاد ایران

در ادامه مجری پرسید: بعضی کارشناسان معتقدند تبدیل بنگاه های بزرگ به واحدهای کوچک و واحدهای کوچک به جزء و مشغول کردن مردم به گرفتن وام اثری ندارد و شاید این نقدینگی موجود در جامعه از همین محل آمده و به جای تولید، در سوداگری مسکن قرار گرفته و عنان اقتصاد را از دست دولت خارج کرده است آیا شما همچنان معتقدید طرح بنگاه های زود بازده موفق است؟

رئیس جمهوری در جواب گفت:‌ در طرح های اقتصادی همیشه موافق و مخالف وجود دارد اما بنگاه های کوچک چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم و مخصوص اقتصاد ما باشد.

آقای احمدی نژاد گفت:‌ باید دو نکته را کنار هم گذاشت اول این که ما در اقتصاد به بنگاه های تک نفره تا چند هزار نفره، لازم داریم.

رئیس جمهور نیاز به بنگاههای کوچک یا بزرگ را یک قالب بدون اصالت خواند و گفت: ما طیفی از بنگاه های کوچک، ‌متوسط و بزرگ را لازم داریم که برای هر کدام مقررات و امتیازاتی وضع شده است که این نسبت حفظ شود.

رئیس جمهور گفت:‌ فرض کنید که شما یکصد کارخانه ذوب آهن بسازید اما پایین دستی نداشته باشید بدین ترتیب اقتصاد نمی چرخد و اشتغال درست نمی شود پس بنابراین ما باید یک هرم بنگاهی داشته باشیم.

رئیس جمهور افزود: ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم براساس آمار دولت قبل، سه میلیون متقاضی کار داشتیم و با مطالعه به این نتیجه رسیدیم که خلاء‌ ما بنگاه های کوچک است در حالی که بالا دستی ها را داریم و به پایین دستی ها نیز نیاز داریم نه اینکه ما چیزی مجزا ایجاد کنیم.

احمدی نژاد گفت:‌ ما در بخش های گوناگون ظرفیت داریم و از جمله در بخش کشاورزی ظرفیت ها هنوز فعال نشده است.

رئیس جمهور گفت:‌ معتقدم در بخش کشاورزی در زمینه اشتغال دو برابر وضع موجود ظرفیت داریم زیرا ما شش میلیون هکتار زمین آبی داریم اما مصرف آب ما سه برابر مقدار استاندارد است و بدین ترتیب اگر همین آب را درست مصرف کنیم شش میلیون هکتار زمین آبی به 18 میلیون هکتار تبدیل می شود.

احمدی نژاد افزود: از سوی دیگر اگر کشاورزی مکانیزه شود این ظرفیت باز هم دو برابر می شود و در دامداری هم وضع به همین صورت است.

مجری برنامه گفت: وقتی طرح ها جدا می آید مشکل ایجاد می شود به عنوان مثال در کره جنوبی 9 میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارد اما همه آنها با 3 یا 4 غول صنعتی و اقتصادی ربط منطقی دارند؟

رئیس جمهوری پاسخ داد: لزومی ندارد وقتی چگونگی ارتباط بنگاههای کوچک ،‌متوسط و بزرگ تولیدی براساس وضع کلان کشور تعریف شد ما با چند هدف یعنی افزایش تولید داخلی، تکمیل حلقه های تولید و نیز استفاده از حداکثر ظرفیت داخل می توانیم به مقصد برسیم.

احمدی نژاد گفت:‌ ما آلومینیوم، مس و فولاد داریم زیر مجموعه این ها هم تعریف شده است و این بدان معناست که یک سرمایه دار کلان و یا یک گروه نیستند و خود آن ها این ها را می توانند راه بیندازند.

رئیس جمهور گفت:‌ اگر هم ارتباط حقوقی بین اجزاء‌ خوشه وجود نداشته باشد اما ارتباط مالی دارند و هر یک برای دیگری تولید می کنند و با یک تفاوت کوچک حتما ساختار این اجزاء خوشه ای است و همه آن ها به لحاظ حقوقی به راس خوشه متصل هستند.

رئیس جمهور گفت: وزارتخانه های مختلف اکنون به مسائل کلان اشراف دارند و نیازها را مورد توجه قرار داده اند و با توجه به استعداد مناطق خروجی ها را تعریف کرده اند.

احمدی نژاد افزود: این ماموریت را ما به وزارتخانه ها داده ایم و اینها پس از شش ماه مطالعه از جمله وزارتخانه های کشاورزی و صنایع استعدادهای مناطق و نیازهای کشور را تعریف کرده اند تا حلقه تکمیل شود.

نقش بنگاههای کوچک در اشتغال زایی سریع

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که طرح های بنگاههای زودبازده حتما باید به تایید وزارتخانه های مختلف از جمله صنایع و معادن و کشاورزی برسد گفت: وزارتخانه های مسئول بدون اعلام صریح مخالفت با طرح ها ، اعلام می کنند از این طرح ها حمایت نمی کنند.

محمود احمدی نژاد با تاکید براین که نمی توان مردم را در زمینه فعالیتهای اقتصادی محدود کرد و بانکها پیشتر به میزان کمتری به بنگاههای زودبازده وام می دادند یادآور شد: در برخی کشورها یک بانک ویژه فقط برای بنگاههای کوچک اختصاص می یابد و در این باره دو کشور وجود دارد که موتور حرکت اقتصادیشان با توسعه بنگاههای کوچک بود.

وی اضافه کرد: اگر چه بنگاههای کوچک سریع اشتغال ایجاد می کنند و تولیدات ناخالص ملی را به سرعت افزایش می دهند اما این به معنای نفی بنگاههای بزرگ نیست، در کشورمان با یک عده ای خاص مشکل داریم ، هر ابتکاری که به وجود می آوریم، زود آن را علیه چیز دیگری جلوه می دهند، اینها ضد هم نیست.

رئیس جمهور اظهار داشت: اینها مانند داخل شهر است که تاکسی، اتوبوس، سواری، موتورسیکلت، قطار و قطار هوایی وجود دارد و حتی در برخی مواقع هلی کوپتر هم لازم است، اینها ضد هم نیستند، اینها باید با هم باشند و یکدیگر را تکمیل کنند، به عبارت دیگر اگر کارگاههای قطعه ساز نباشند دیگر کارخانجاتی چون ایران خودرو معنایی ندارد.

آقای احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برای توسعه اقتصادی، داشتن مدل امری اجتناب ناپذیر است و از طرف عده ای از جناحهای سیاسی و برخی از اقتصاد دانان دولت شما متهم است که به قواعد علم اقتصاد اعتقادی ندارد و یا مدل اقتصادی مشخصی برای توسعه خود ندارد، آیا شما به این موضوع اعتقاد دارید گفت: من دانشگاهی و فردی اجرایی هستم و می‌فهمم انعکاس یک حرف علمی در محیط اجرایی و بالعکس چگونه است و شما دیدید که من پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی را خیلی ساده بیان کردم چون می فهمم موضوع چیست ولی برخی از دوستان ما با همین حرفها زنده اند.

وی خاطرنشان کرد: کشوری که دارای قانون بودجه و برنامه 5 ساله است این که رئیس جمهور مدل اقتصادی داشته باشد یعنی چه؟ اگر فاقد برنامه اقتصادی است برنامه 5 ساله چیست؟ من تعجب می کنم خود آنهایی که این برنامه را تدوین کرده اند، این حرفها را می زنند.

رئیس جمهور گفت: اگر قبول دارند این برنامه یک مدل اقتصادی است بگویند که ما کجای آن را نقض کرده ایم ، بله بخشی از احکام هزینه ای آن را اجرا نکردیم چون منابع نیست مثل اینکه بگوییم پرداخت مردم را در بهداشت و درمان به حداقل امکان برسانیم ، قطعا امکانش نیست چون منابعی برای آن پیش بینی نشده است ، می توان اجرا کرد،‌ اما باید سالی 4 هزار میلیارد تومان به سرانه بهداشت و درمان اضافه کنیم ،که از این احکام زیاد است.

احمدی نژاد اظهار داشت: آنها فقط یک مورد را گفته اند و این که دولت جدول ارزی را رعایت نکرده است، خودشان هم می دانند که این جدول، غیر واقعی است برای اینکه چند بار این احکام رفت و برگشت داشت، اضافه شد ولی به این جدول دست نزدند، پس معنا ندارد، چون هزینه ها را افزایش دادید ولی در جدول انعکاس ندادید، خب حالا مجلس و دولت متوجه می شوند و اصلاح می کنند.

وی اضافه کرد : الگوهایی که برنامه داده، و راهکارهایی را که داشته است بگویند کدامش را دولت اجرا نکرده است.

رییس جمهور افزود: من به قانون برنامه نقد دارم ، معنایش این نیست که اجرا نمی کنم، مثل قانون بودجه است که به مجلس ارائه می دهیم، مجلس آن را زیر و رو می کند ، به ما تحویل می دهد بعد خودش طلبکار ما میشود که چرا تورم شد، و ما میگوییم ما تکلیف را عمل کردیم و بودجه شما را اجرا کردیم، ببینید آیا من تخلف کرده ام که حاصلش شده این؟

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر مدلی را که طراحی کردند ناقص است بیایند و صادقانه اعتراف کنند و بگویند برنامه ای که نوشتیم و بودجه ای که تدوین کردیم نقص داشته، ما مجری هستیم و هر پیشنهادی می دهیم باید مرجعی آن را تصویب کند و آن مرجع هم اکثرش را زیر و رو می کند و برخی را نیز تصویب نمی کند.

احمدی نژاد افزود: درباره تورم لایحه دادیم که بخشی از درآمد نفت را برای مردم خرج کنیم ، مجلس تصویب نکرد، اما دولت مدل اقتصادی و اجرایی دارد، همین که به تصمیمات دولت عده ای مدام اعتراض می‌کنند، این تصمیمات همه همگن است.

وی گفت: من نمی گویم مدل ما کاملا منطبق است، اما گرایش مدل ما به سمت توسعه اسلامی و ایرانی و تقویت بنیانهای اقتصادی است و صادرات کشاورزی ما 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

حوصله و سرمایه گذاری شرط ایجاد اشتغال پایدار

رئیس جمهوری اسلامی ایران تقویت بخش کشاورزی و صادارت محصولات کشاورزی را از جمله برنامه های مدل اقتصادی دولت دانست و گفت: تا پایان امسال صادرات این محصولات با 20 درصد افزایش به دو میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد رسید.

آقای احمدی نژاد گفت: نگاه به صادرات و بازارهای خارج از کشوراز ویژگیهای مدل اقتصادی دولت است که در نظر داریم ان را گسترش دهیم.

رئیس جمهوری با انتقاد از کسانی که می گویند دولت مدل اقتصادی مشخص ندارد گفت همین ها خود احکامی صادر کردند که براساس آن باید در مدت 5 سال 100 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته شوند وبه ازای بازنشستگی هر دو نفر یک نفر جذب شود اما در این مدت 500 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته شدند.

احمدی نژاد افزود: در همین قانون برنامه که تاکید بر کوچک کردن دولت است ، ماموریت های دولت دوبرابر شده است ، این چگونه ممکن است ؟

رئیس جمهور افزود: طرح هایی که در مجلس به تصویب می رسد دولت موظف به اجرای آن است، من نمی خواهم بگویم تقابل است ، بلکه توجه نیست.

احمدی نژاد گفت اگر پذیرفته ایم که دولت باید کوچک شود باید بپذیریم که اولین اصل در کوچک سازی دولت ، کاهش ماموریت های آن است ،‌ اگر نگذاشتند و ماموریت های دولت را هرروز با تصویب طرح هایی افزایش دادند ، دولت آنگاه چگونه می تواند کوچک شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانکها منابع مردم را که جمع آوری می کنند به عده ای که خود می خواهند تسهیلات می دهند گفت ما نمی دانیم که این اشخاص در چه درجه ای از قدرت اقتصادی هستند ، آیا فعالیت آنها اقتصادی است و بازدهی دارد یا خیر ؟ اگر بانک ها در جایگاه های خود قرار گیرند ، افراد توانا موفق به دریافت تسهیلات می شوند.

رئیس جمهور افزود: دولت نمی خواهد محدودیت هایی را اعمال کند زیرا به دنبال عدالت است و معنای عدالت را تنظیم مناسبات می داند.

وی معنای تنظیم مناسبات را اجازه دادن به کسانی که توانایی اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ را دارند دانست و گفت هم اکنون افراد توانمند و ناتوان از نظر سیستم پولی و نظام بانکی ما یکسان هستند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه نمی توانیم جلوی هیچ استعدادی را در این بخش بگیریم گفت مبنای اینکه افراد توانا هستند یا خیر باید مشخص شود زیرا هم اکنون ، برخی ها با ارتباط ، یک نفر را توانا و بنگاه او را سود ده نشان می دهند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان این که بانک های خصوصی ما به معنای واقعی خصوصی نیستند گفت : خصوصی بودن به این معناست که هر کس توانایی دارد بتواند طرحی را به بهره برداری برساند نه اینکه به چند نفر تسهیلات داده شود و آن موقع اینگونه اظهار کنیم که خصوصی شدن تحقق یافت.

آقای احمدی نژاد خصوصی شدن را به معنای ایجاد شرایط یکسان برای همگان دانست و گفت: در این شرایط است که هر کسی اراده کند و خود را توانمند بداند می تواند وارد عرصه شود اما الان سیستم، دولتی و رانتی و برای یک عده خاص است.

رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: هم اکنون دولت به چند بانک مجوز نامحدود داده است و بانک مرکزی تحلیل می کرد که به آن ها مجوز محدود بدهیم اما من گفتم ما باید مجوز نامحدود بدهیم و هر کس نتوانست اداره کند بگذارید به زمین بخورد.

وی گفت : البته این موضوع به این معنا نیست ما حمایتمان را کنار بگذاریم اما حرف ما این است که نباید مانع رشد توانمندان شویم.

در ادامه این گفتگو مجری در خصوص شکاف موجود میان تولید کننده و مصرف کننده سوال کرد و گفت: آقای رئیس جمهور آیا با چند میلیون واحد صنفی و بازار سنتی می‌توان این شکاف را سامان داد ؟ که رئیس جمهور پاسخ داد ؛‌ برای ایجاد اشتغال پایدار به حوصله و سرمایه گذاری نیاز داریم اما در کنار حمایت از تولید گام نخست ما ساماندهی توزیع است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در اصناف ما افراد دلسوزی هستند که با وزارت بازرگانی ارتباط خوبی دارند گفت : بر اساس برخی براوردها اگر همکاری اصناف نبود تورم به 24 درصد می رسید و قطعا با همکاری اصناف به نظام توزیع خوبی خواهیم رسید و تولید کنندگان متشکل می شوند.

احمدی نژاد در عین حال گفت: البته این موضوع برنامه ای مستقل است و در فرصتی مناسب باید مدل و کارهای دولت را در این باره تشریح کنیم.

موضوع هسته ای ایران مبدا تحولات بزرگ در جهان است

در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی مجری برنامه با اشاره به گزارش اخیر 16 سازمان اطلاعاتی امریکا درباره فعالیت هسته ای ایران از رئیس جمهور پرسید : شما در تحلیلی این گزارش را گامی مثبت دانستید و خطاب به امریکاییها گفتید دو سه گام دیگر بردارند اما امریکاییها اینگونه اظهار داشتند که ان دو سه گام را ما باید برداریم، تحلیل شما دراین باره چیست؟ ایا پس از پایان تعطیلات سال میلادی انها قطعنامه سومی علیه ما صادر خواهند کرد؟

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش گفت : اگر روند بحث هسته ای را خوب دنبال کنید به این نتیجه می رسید که اصل ان تمام شده و دامنه ان در حال جمع شدن است به شرطی که کسی اشتباه نکند و مسئله جدیدی در جهان به وجود نیاورد.

احمدی نژاد افزود : از نظر من بعد سیاسی موضوع هسته ای ما تمام شده است یعنی وقتی که توافق شد به اژانس برگردیم دیگر کسی خارج از اژانس نباید مدعی ما شود.

رئیس جمهورگفت : مشکل از همانجا اغاز شد که پرونده را از آژانس خارج و عده ای از بیرون اژانس بدون قاعده و چارچوب با ما گفتگو کردند.

احمدی نژاد اضافه کرد : در اژانس موضوعات در یک چارچوب ، مقررات و اساسنامه پیگیری می شود اما خارج از این سازمان ، چارچوبی وجود ندارد و توقعات یا قدرت طرفین تنظیم کننده چارچوب مذاکرات است.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر یک نبرد سیاسی سنگینی اتفاق افتاد گفت : زمانی که من این نبرد را به عنوان سنگین ترین چالش سیاسی تعبیر کردم برخی ها گفتند پس انقلاب اسلامی چه بود ؟ به نظر من انقلاب اسلامی یک انقلاب بود و همه ابعاد را در برگرفت اما موضوع هسته ای ایران یک چالش سیاسی بود.

رئیس جمهور ابعاد موضوع هسته ای ایران را ده ها برابر موضوع ملی شدن صنعت نفت دانست و گفت : در صنعت نفت جایگاه ایران در مناسبات جهانی چه در بعد سیاست و چه اقتصاد هیچ تغییری نکرد و فقط از دست یک قلدر درامد و در جیب قلدر دیگری رفت و با اینکه حادثه بزرگی بود اما چیزی حاصل مردم نشد اما موضوع هسته ای ایران همه دنیا را به صف بندی کشاند و همه ملتها و دولتها دو صف طرفدار یا مخالف را تشکیل دادند و همه به اظهار نظر پرداختند و همین نشان دهنده بزرگ بودن ابعاد و اثار این مسئله است.

احمدی نژاد گفت : قصد تحلیل این موضوع را ندارم و در فرصتی انرا مفصل توضیح خواهم داد اما به طور قطع موضوع هسته ای ما مبداء‌ تحولات بزرگ در جهان است.

وی افزود: این موضوع چنان ارتقایی در جایگاه ملت ایران پدید اورد که همه مناسبات به سرعت تغییر خواهد کرد.

احمدی نژاد گفت: از دو سال و چند ماه پیش که ما روند را عوض کردیم انها به بهانه های مختلف از ما می خواستند که مرتبا اعتماد سازی کنیم، ما بگوییم داوطلبانه، آنها بگویند قطعی، ما بگوییم داوطلبانه، آنها بگویند قانونی،‌ اما ملت ما این وضع را نتوانست تحمل کند و تصمیمات خود را گرفت.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: از دو سال پیش تا کنون از سنگین ترین تهدیدات علیه ما استفاده کردند و به نقطه اوجی رسیدند اما اکنون به سرازیری رسیدند و این سرازیری تا پایان راه ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور افزود: پس از قطعنامه دوم تحلیل انها این بود که ما عقب نشینی می کنیم اما در همین زمان ما وارد مرحله صنعتی شدیم.

احمدی نژاد گفت: در شرایطی که دائم تهدید می کردند نطنز را بمباران می کنند وارد نطنز شدیم و برخی ما را از این کار نهی می کردند اما به انها می گفتم باید به نطنز برویم تا انها بدانند ما مسیر را انتخاب کرده ایم و ان را ادامه خواهیم داد و بر مواضع خود پافشاری می کنیم.

چرخش آشکار موضعگیری امریکا، خط پایانی بر همه ادعاها

رئیس جمهور در ادامه گفتگوی یکشنبه شب خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: آزادی سربازان متجاوز انگلیسی به مردم اروپا شوک روانی سنگینی وارد و در جهان فضای تبلیغاتی را به نفع کشورمان عوض کرد.

احمدی نژاد افزود: آنان با به تعویق انداختن نشست اول در خرداد، تعلیق فعالیت های هسته ای و مذاکره و همکاری با سولانا را خواستار شدند و در بیانیه ای در شهریور با به رسمیت شناختن حق ایران، موضع نرمتری از گذشته گرفتند، اما همچنان بر تعلیق پافشاری کردند.

احمدی نژاد تصریح کرد: ‌دو ماه بعد با صدور بیانیه ای دیگر که در ان حرفی از تعلیق نبود حمایت خود را از همکاری های ایران با اژانس ابراز داشتند و از مسئولان کشورمان خواستند به بسته پیشنهادی سال گذشته آنان توجه شود.

رئیس جمهور گفت: در این میان البرادعی نیز در دو گزارش خود به نفع ایران موضع گیری کرد و حقایقی را که باید قبلا گفته می شد ارائه کرد.

احمدی نژاد افزود: نماینده امریکا در اژانس نیز اعلام کرد که ما هیچ نشانه ای بر انحراف ایران نداریم اما ایران باید فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: تعلیق فعالیت های هسته ای ایران همچون زنگوله ای به پای موضع گیریهای گروه 5 به علاوه یک است.

احمدی نژاد گفت: پس از ارائه گزارش البرادعی نیز 16 گروه اطلاعاتی موضع گیری خود را در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ارائه کردند.

رئیس جمهور افزود:‌ وقتی این خط سیر را مرور می کنیم در می یابیم که این روند خط پایانی بر ادعای آنان است.

احمدی نژاد با بیان اینکه از 5 سال گذشته با ادعای امریکا رسیدگی به پرونده هسته ای ایران اغاز شده است و اکنون خود انها بر انحراف نداشتن این فعالیت ها اذعان می کنند گفت: اکنون چرخش اشکاری در موضع گیری امریکا علیه ایران به خوبی روشن است و این چرخه زوایای مختلفی دارد که باید در داخل جامعه امریکا بررسی شود زیرا تحولات زیادی در این کشور در حال اتفاق است.

رئیس جمهور گفت:‌ از اینکه برخی در داخل متوجه این چرخش اشکار نیستند تعجب می کنم.

احمدی نژاد افزود:‌ تحولات داخل امریکا و ایستادگی ملت ایران موجب تسلیم انها در خصوص موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس جمهور گفت: به نظر من تغییر جهت امریکا کار مثبتی است و ما باید در مقابل راه درست دشمنان خود نیز واکنش مثبت نشان دهیم.

احمدی نژاد افزود: ما نمی گوییم همه انها به این اشتباه اذعان دارند بلکه اکنون گروهی تشخیص داده اند که اشتباه کرده اند که ما نیز عملکرد این گروه را درست می دانیم.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌ ما همه گزارش ها و اعلام نظرهای این گروه را تایید نمی کنیم و درباره بخش اشتباه ان ادعا داریم، اینکه گفته اند ایران در فعالیت های هسته ای انحراف ندارد نشان دهنده رسیدن انها به نتیجه درست است اما باید گامهای جدیدی را بردارند.

بانیان قطعنامه اول و دوم شورای امنیت حیثیت آژانس را نابود کردند

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا قطعنامه سومی بر ضد ایران صادر می شود گفت: به نظر من صدور قطعنامه سوم موضوعیت ندارد و مهمترین مشکل آنها این بود که دو قطعنامه اول را صادر کنند اما چیزی بدستشان نیامد، برای آژانس حیثیت نگذاشتند و آن را قیچی کردند.

آقای احمدی نژاد افزود: صادرکنندگان در دو قطعنامه اول از شورای امنیت هزینه کردند اما باز چیزی گیر انها نیامد و کنار کشیدند.

وی گفت: آن ها دو قطعنامه اول را دادند تا امتیاز بگیرند اما متوجه شدند که نمی توانند امتیاز بگیرند.

رئیس جمهوری اضافه کرد: می توانم بگویم روند امور به گونه ای است که کارهایی که انجام می گیرد دال بر تائید ملت ایران است.

یاس غرب از امتیاز گیری موضوع هسته ای ایران  

 رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه مصاحبه زنده تلویزیونی گفت: من بسیار بعید می دانم غرب در حالی که آژانس جان تازه ای گرفته است اینقدر هزینه و چهره آن را مخدوش کند.  احمدی نژاد افزود: تخریب اژانس به ضررشان است و ما معتقدیم در موضوع هسته ای ملت ایران بزرگوارانه برخورد کرد.

رییس جمهور با بیان این که مذاکرات و همکاری (غرب) با ایران هم به نفع آنها و هم به نفع ما است، تاکید کرد: همکاری بیشتر به نفع غرب است، چون ما 27 سال یاد گرفتیم بدون آنها زندگی کنیم ، اما آنها بدون ایران دچار مشکل هستند.

رئیس جمهور با رد برخی واکنش ها و اظهارات داخلی گفت : نمی دانم بعضی چرا به جای مقابله با زورگویی غرب، از جلیلی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) انتقاد می کنند.

رییس جمهور گفت :‌ وقتی دولت می خواهد حق ملت را از حلقوم آنها بیرون بکشد از او انتقاد می کنند و هر جا که دولت اخم آلود و قاطع برخورد می کند برخی در داخل انتقاد می کنند که شما دیپلماسی بلد نیستید و های و هوی به راه می اندازند.

احمدی نژاد اضافه کرد:‌ در جایی هم که می خواهیم آرام برخورد کنیم می گویند چرا با آرامش برخورد می کنید.

رییس جمهور با اشاره به حکایتی گفت: برخی باید موضع خود را روشن کنند که با ملت ایران هستند یا با دشمنان ملت.

احمدی نژاد افزود: آقای جلیلی با فردی که در این چند سال نمی خواسته ایران هسته ای شود پای میز مذاکره نشست و دنیای غرب نوشت و گفت و اکنون هم می گوید که شما تعطیل کنید و بروید و حتی نوشتند که ما نمی خواهیم هسته ای شوید.

رییس جمهور اضافه کرد: جلیلی، جوان مومن از کشورمان رفت و با او گفتگو کرد، و طرف مقابل از اینکه نتوانست از جلیلی امتیازی بگیرد عبارت "من مایوس شدم" را استفاده کرد.

احمدی نژاد با اشاره به خاطرات خود از پرونده هسته ای گفت: حوادث تلخی از موضوع هسته ای به ویژه از مواضع افراد و‌گروه ها به یاد دارم و از یاد نخواهم برد که گروه ها چه کردند و در اینجا جنگ روانی و اقتصادی درست کردند.

رئیس جمهور یادآور شد: ملت این را به حافظه می سپارد و این نیست که احمدی نژاد را مظلوم گیر بیاورند و برسرش بکوبند و هیچ حزبی از او حمایت نکند.

آقای احمدی نژاد تاکید کرد : مردم و خداوند نظاره گر هستند و خودم زمانی که اسیبی به مملکت و منافع ملی نرسد همه ان را منتشر خواهم کرد.

رییس جمهور با انتقاد از رفتارهای برخی گروه ها گفت: یادمان نمی رود که چه کسانی چه طرحهایی آوردند و می خواستند به زور به ما تحمیل کنند آنها درست در جایی که ما باید می ایستادیم ، به مافشار می اوردند و می گفتند که باید کوتاه بیایید.

آقای احمدی نژاد افزود: اگر ظلم می کردیم و یا دروغ می گفتیم در ان صورت باید کوتاه می امدیم ولی ملت زوری نگفته و ایستاده است ، حالا من که نوکر ملت هستم به چه حقی باید کوتاه بیایم؟

رئیس جمهور در پاسخ پرسش مجری که از وی پرسید از این پس چگونه پرونده (هسته ای ) را پیگیری می کنید و آیا دست برخی کوتاه می شود گفت : ما پرونده ای را به رسمیت نمی شناسیم و پرونده ای نداریم.

احمدی نژاد تاکید کرد : عده ای کار سیاسی کردند و آن را به شورای امنیت بردند در حالی که ما هیچ مبنای حقوقی برای آن قائل نیستیم.

رئیس جمهور گفت:‌ بنده هیچ وقت نگفتم پرونده را برگردانید و قطعنامه را ملغی کنید من از اول پرونده ای را به رسمیت نشناختم.

احمدی نژاد تصریح کرد: من هیچ وقت از لفظ پرونده هسته ای یا مسئله هسته ای سخن نگفتم بلکه آن را موضوع هسته ای ایران نامیدم.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما نپذیرفتیم که متهمیم و الان هم نمی پذیریم. احمدی نژاد گفت: ما از اول نپذیرفتیم که کارمان اشکال داشته است و الان هم نمی پذیریم.

آغاز دوران جدید روابط ایران و کشورهای عربی

 رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برخی کشورهای غربی از طریق فشار بانکی سعی می کنند مقابل ملت ایران سنگ اندازی کنند گفت: در نظر داریم یک سامانه بانکی ایجاد کنیم تا مشکلی برای مردم پیش نیاید. 
  
 
آقای احمدی نژاد گفت: برخی کشورهای غربی فکر می کنند تمام دنیا به آنها بند است، اما اینگونه نیست.

وی در پاسخ به این سوال که به چه علت در اجلاس خلیج فارس شرکت کرده اید گفت: برخی مسائل سیاسی هست که من در موقعیت کنونی نمی توانم آن را بیان کنم چون در مناسبات ما با بیرون ممکن است انعکاس منفی داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به فلسفه شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت: مردم علت شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را می دانند و نفس حضور رئیس جمهور در آن اجلاس یعنی تغییر مناسبات ما با اعضای این شوراست.

احمدی نژاد افزود: اصلا لازم نبود ما در آنجا سخنرانی یا ملاقات کنیم، همین که خوش و بش کنیم و بیاییم یعنی مناسبات ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد دوران جدید شد و همه دنیا این پیام را گرفت.

رئیس جمهور اضافه کرد: ما با دعوت رسمی رفتیم و من تعجب کردم که برخی چه حرفهای ابتدایی زدند، آیا من از کسی تقاضا کردم که در این جلسه شرکت کنم؟ برخی انگار دیپلماسی نمی فهمند و ادعای فهم دارند،‌ همه جای دنیا تمام رفت و آمدها یک مقدمه دیپلماسی دارد، وزیران خارجه پیشنهاد می دهند و بررسی می کنند.

وی یادآور شد: این افراد خیال می کنند رئیس جمهور می خوابد و فردا در می زند که من آمدم خانه تان، خیر اینگونه که نیست، ما از خیلی از روسای جمهور دعوت می کنیم و روسای جمهوری هستند که نامه می دهند و عنوان می کنند که ما علاقه مند توسعه روابط با شما هستیم و علاقه مندیم که بیاییم و ما هم می گوییم تشریف بیاورید.

احمدی نژاد گفت: اما تا الان بنده هیچ کشوری را اعلام نکردم، البته سفرا، وزرای خارجه با هم گفتگو کرده و می کنند ، هر چند این جلسه کاملا دعوت یکطرفه بود، دوستان ما در خلیج فارس به یک تصمیم کلی رسیده بودند که روابط را با ما تغییر دهند ، و در جلسه قبلیشان هم اعلام کرده بودند، می خواهیم سیستم امنیتی با ایران بگذاریم، تغییر جهت بدهیم و در برخی ملاقاتهای خصوصی به خود من گفتند که می خواهیم دوران جدیدی را با ایران آغاز کنیم.

رئیس جمهور گفت: این دعوت را قطر از من کرد و البته با تفاهم همدیگر بود،‌چون در این 26 سال هیچ رئیس دولتی غیر از آن 6 کشور در این جلسه شرکت نکرده بود و آنجا فضا بسیار صمیمی بود.

وی یادآور شد: یکسری افراد برخی مسائل را مطرح می کنند که نشانه سواد آنان است، مثلا دولتهای عربی خلیج فارس(دول الخلیج العربیه) را چیز دیگر می خوانند، اصلا گیرم کسی در آنجا بگوید خلیج عربی که 26 سال همین را گفتند، خب دعوای ما الان اینست ؟ نام خلیج فارس را که کسی نمی تواند عوض کند. خلیج فارس همین خلیج فارس است.

احمدی نژاد گفت: چند بار در سخنرانی ام خلیج فارس را نام بردم ، بعد دیدم نخست وزیر قطر هم مصاحبه زیبایی داشت و خبرنگاری از وی پرسید که چرا اجازه دادید احمدی نژاد بیاید و اینجا بگوید خلیج فارس، گفت ایرانیها می گویند خلیج فارس ، این یک اسم تاریخیه، ما هم می گوییم خلیج عربی، ایرانیها سند دارند، ما نداریم، دیگه او به چه زبانی باید بگوید؟

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه کسی نمی تواند اسم خلیج فارس را عوض کند گفت: آن بندگان خدا هم در سخنرانی های خود از واژه خلیج استفاده کردند و اصلا کسی خلیج عربی نگفت، اگر هم می گفت معلوم بود موضع من چیست، اما فضای کاری و اتفاقی که افتاد بسیار بالاتر از این بود ، شما ببینید رسانه های دنیا و منطقه عربی هم آن را آغاز تحول گسترده در روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران عنوان کردند که همه مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: من دیدم یکی از این شبکه ها که موضع منفی در قبال ما دارد مدام با آوردن کارشناسان سعی می کرد از دهان آنان مسائل منفی علیه ایران منتشر کند، اما آنها می گفتند این سفر یک تحول است.

احمدی نژاد گفت: ما با این کشورها دوست هستیم ، و با این حرفهایی که مطرح می شود تسلیم نمی شویم.

رئیس جمهور بیست وهشتمین نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را همراهی با ایران دانست و گفت: همه فهمیدند که این نشست همراهی و همدلی با ایران بود و در انجا فضای بسیار دوستانه وصمیمی وجود داشت.

آقای احمدی نژاد یادآور شد: به طور معمول این شورا همیشه بیانیه می دهد که یکی دو بند ان دائمی است و برای ما چندان مهم نبود و بار سیاسی هم نداشت، اما این دفعه برای احترام به میهمان این بیانیه در مقابل خبرنگاران و نشست عمومی خوانده نشد و انرا به دبیرخانه دادند، اما یک بیانیه مستقل و بسیار قوی دادند و نشان دادند که می خواهند کنار ایران قرار بگیرند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اینکه گفتند ما از همه مواضع ایران حمایت می کنیم و از پیشنهادهایی که در این نشست ارائه شد استقبال کردند و انرا در دستور کار اجلاس قرار دادند این یک سند است.

اقای احمدی نژاد خطاب به کسانی که حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران را در نشست دوحه زیر سوال می برند گفت: ایا نتیجه ای از این بهتر به دست می اید که جمهوری اسلامی ایران اینگونه قوی و با عظمت در صحنه مطرح شد؟

فوتبال ایران نیازمند فردی مقتدر

در ادامه این گفتگوی تلویزیونی مجری برنامه با اشاره به بعضی مشکلات ساختار فدراسیون فوتبال پرسید: آیا شما قصد ندارید تدبیری کنید تا این قضیه زودتر حل شود؟ 
   
رئیس جمهور گفت: من دو جمله در این زمینه به مردم عرض کنم و ان اینکه این وضع حاصل اشتباه آقای علی آبادی بود که من همان موقع یعنی پارسال به او گفتم این کار را نکن و اشتباه می کنی و این مساله آثاری در پی دارد.

آقای احمدی نژاد گفت: در تیم قبلی فدراسیون دلخوری به وجود آمد و این اشتباه آقای علی آبادی بود و سوء استفاده یک تیم سیاسی که منافع ملی را در نظر نگرفتند.

رئیس جمهور گفت: به موقع در این زمینه اقدام خواهم کرد و اینها نباید اجازه می دادند بنگاهی که معلوم نیست به کجا بند است و البته به سازمان ملل متصل نیست بلکه تنها یک بنگاهی است که در هر حال ما به آن احترام می گذاریم و نباید در امور داخلی ما دخالت کند.رئیس جمهور گفت: بعضی ها متاسفانه این فرصت را به آنها دادند.

آقای احمدی نژاد افزود: البته وقتی می گویم آقای علی آبادی برود، فلسفه ای داشت زیرا من می بینم فوتبال ما اسیر بعضی باند ها است و لزوما سیاسی نیست.

رئیس جمهور گفت: استعداد فوتبال ما بالاتر از قاره اسیا و بلکه جهانی است اما خروجی فوتبال ما خیلی پایین امده است و ان به خاطر مناسباتی است که در درون ساختار فوتبال ما وجود دارد.

احمدی نژاد گفت: این مساله جز با یک آدم مقتدر با اختیارات کامل حل نمی شود و به همین خاطر به آقای علی ابادی گفته بودم خودت برو کاندیدا شو و فوتبال را درست کن.

رئیس جمهور گفت: به علی آبادی گفتم شما در این ورزش هیچ کار نکن اما فوتبال را درست کن زیرا فوتبال را همه دوست دارند، بقیه ورزش ها هم محترم اند اما فوتبال ورزشی است که علاقه مند فراوان دارد.

احمدی نژاد گفت: مساله فدراسیون فوتبال، قانونی بود چون اساسنامه به تایید آنها رسیده بود و در آن هیچ منعی نیست و به همین علت الان هم اعلام می کنم که در این زمینه پیگیری می کنم اما به علت مصلحت فوتبال به آقای علی آبادی گفتم برو کنار و بگذار انتخابات برگزار شود و فرد شایسته ای را انتخاب کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بدین ترتیب آیا نگرانی درباره عزیمت تیم ملی فوتبال به مسابقات جهانی وجود ندارد گفت: خیر الان که مشکل ندارد اما مشکل این بود که تیم ضعیفی برود یعنی سرپرست نداشته باشد که انشاالله حل می شود.

خداحافظی احمدی نژاد از مردم

 رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین بخش از گفتگوی 110 دقیقه ای رادیو و تلویزیونی خود با بیان اینکه صبح دوشنبه 26 آذر برای ادای مناسک حج عازم سرزمین وحی می شود با اعلام عشق و دوستی اش نسبت به مردم سرافراز ایران از آنان طلب حلالیت کرد. 

 آقای احمدی نژاد با اشاره به این که این سفر در کوتاه ترین زمان ممکن و صرفا برای ادای مناسک حج در 5 روز انجام می شود گفت: حج کنگره ای عظیم است که نمایندگان امت اسلامی در آن حضور دارند و به لحاظ گستردگی بالاترین رکن عبادی مسلمانان به شمار می رود و می دانیم که دل های همه مسلمانان هم اکنون در آنجا است.

وی با اشاره به روی کار آمدن دولتش از 27 ماه پیش گفت: به همراه همکارانمان تلاش کرده ایم تا خدمت کنیم و جز این نیتی نداشته ایم.

رئیس جمهور افزود: هرچه انجام شده، آنچه بود که به فکرمان رسید و از دستمان برآمد و همه تلاش ما این بود که مشکلات برطرف شود و کشور پیشرفت کند.

وی افزود: من به آحاد ملت ایران عشق می ورزم و دوستشان دارم و از خیلی از مسائل که پیش می آید ناراحت می شوم و غصه می خورم، برای حل این مسائل تلاش می کنم اما بالاخره خیلی وقت ها این تلاش ها آنگونه که باید جواب نمی دهد.

رئیس جمهور خود را جزئی از خانواده ملت ایران دانست و گفت: اگر اشتباه یا سستی بوده یا در جایی حرفی زده ام که در جهت اهداف ملت نبوده و به ساحت ملت آسیب رسیده است و یا آنگونه که باید نتوانسته ام از حقوق ملت دفاع کنم، از ملت می خواهم به بزرگواریشان من را ببخشند و حلال کنند و من هم در سرزمین وحی نایب الزیاره همه ملت ایران خواهم بود.

احمدی نژاد در پایان این گفتگو افزود: هرکس به من توهینی کرده است از قبل هم گفته ام که حلالشان کرده ام و از خدا می خواهم آنانی که با اغراض سیاسی در مقابل ملت ایران ایستاده اند، هدایت کند.

کد خبر 39355

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار