چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۶ - ۰۴:۰۴
۰ نفر

دوازدهم آذر سالروز صدور فتوای تاریخی آیت الله میرزای شیرازی، مبنی بر حرمت تحریم تنباکو است.

فتوایی که بار  دیگر نشان از قدرت بی‌دلیل روحانیت شیعه در راس هر قدرتی بود. این فتوای تاریخ‌ساز آنچنان بود که حتی در اندرونی شاه قلیان‌ها را شکستند و به حرمت فرمان مرجعیت شیعه، فرمان شاه راه به کناری گذاشتند.

در کتاب حاضر که مجلد  هفتادوششم از مجموعه«از ایران چه می‌دانم؟»  است، سعی شده در5فصل ضمن بررسی شرح احوال میرزاحسن شیرازی، با بیان زندگی،  آثار و مراتب علمی و شرعی او به مسئله امتیاز رژی و قیام تنباکو در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار پرداخته شود و ضمن برشمردن  اثرات این قیام در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دوران نقش روحانیون در یکی از مهمترین قیام‌های همگانی عصر قاجار بررسی و تبیین شود.

- شرفنامه منیری یا فرهنگ ابراهیمی(جلد 1)
- گردآوری؛ ابراهیم قوام فاروقی
- تصحیح و تعلیقات؛ دکتر حکیمه دبیران
- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ حاضر از قوام فاروقی از مشایخ و شعرای بزرگ هندوستان  در قرن هشتم است. این واژه‌نامه تا کنون مورد توجه بسیاری از اهالی تحقیق و ادب و هنر بوده. از ویژگی‌های این فرهنگ، مثال‌های شعری بسیاری است که مدون کتاب در توضیح واژه‌ها آورده است. فرهنگ حدود  10 هزار واژه دارد که بیشتر آنها فارسی است.

- میرزای شیرازی
- محمدکاظم میرسجادی
- دفتر پژوهش‌های فرهنگی
   - 1386 /1500تومان

کد خبر 38111

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز