شهردارتهران با تأکید بر این که رسیدگی به امور بانوان در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمی و روانی از اولویت‌های شهرداری تهران است خبرداد: نسبت مدیران زن درمجموعه شهرداری تهران از دو درصد فعلی به 10 درصد افزایش می‌یابد واین روند ادامه خواهد یافت.

محمد باقرقالیباف درمراسم جشنی که به مناسبت فرارسیدن زاد روزولادت حضرت معصومهس  روزدختران درتالاربزرگ وزارت کشوربرپا شده بود خطاب به هزاران دخترشرکت‌کننده دراین مراسم گفت: همه مدیران اجرایی وبرنامه‌ریزان کشوردرسطوح مختلف می‌بایست به گونه‌ای عمل کنند که فرصت، ظرفیت، ابزاروبسترلازم برای حضورزنان درتمامی عرصه‌ها به درستی فراهم شود.

وی گفت: درشرایطی که بیش از60‌درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند توانسته‌ایم ثابت کنیم که درعرصه‌های علمی، نگاه جنسیتی جایی ندارداما به‌نظرمی رسد برنامه دقیق وتدبیرلازم برای حضوراین نیروهای تحصیل کرده درعرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... وجود نداشته باشد.

به گفته شهردارتهران، این انتقاد برمدیران اجرایی وجود دارد که تا کنون در این زمینه بدون برنامه حرکت کرده‌اند و هرچند بستر لازم برای حضور زنان فراهم بوده اما ظرفیت و امکانات لازم برای آنها در همه عرصه‌ها به درستی مهیا نشده است.

قالیباف گفت: شهرداری تهران با پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی کشورموفق شد روزاول ذیقعده ولادت حضرت معصومهس را به نام روزملی دختران نام گذاری کند.

وی به‌عنوان مدیرشهرقول داد، سال به سال این روزرا پررونق تروبا شکوه تربرگزارکند.

قالیباف درتوضیح فلسفه این رویکرد درمدیریت شهری گفت: یادمان نرود امنیت عاطفی به‌عنوان مهم‌ترین موضوع زندگی بشر، تنها درمحیط امن خانه وبا محوریت زن محقق می‌شود.

وی ادامه داد: بدون شک افراط وتفریط و نداشتن تعادل درهربعدی از ابعاد جامعه به موضوع فرهنگ ومتعاقب آن هسته مرکزی واولیه اجتماع یعنی خانواده مربوط می‌شود، به همین دلیل توجه به نقش محوری با نوان در خانواده امری بسیار جدی و مهم است.

وی اظهارداشت: اسلام به‌عنوان آخرین دین الهی وپیامبراسلام به‌عنوان آخرین فرستاده خداوند مهم‌ترین رسالتش اصلاح نگاه تاریخی ونادرست به زن واحترام وعزت بخشیدن به زن بوده، امروزنیزبه برکت انقلاب اسلامی امامره  وشهدا بعد ازچند صد سال این فرصت برای زنان فراهم است تا به دورازافراط وتفریط فرهنگ غرب یا نگاه‌های متحجرانه، فرصت حضورونقش پذیری زنان درتمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی، فراهم ونگاه واقعی اسلام رادرجامعه پیاده شود.

محمد باقر قالیباف در حاشیه جشن روز ملی دختران که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شددرجمع خبرنگاران با اشاره به کمبود امکانات ورزشی برای بانوان افزود: ازآنجا که توجه به ابعاد جسمانی وروانی بانوان نیزبرای شهرداری تهران به یک باور جدی تبدیل شده ومعتقدیم بانوان دراین زمینه مظلوم واقع شده‌اند یکصد سالن ورزشی را ویژه بانوان آماده کرده‌ایم.

قالیباف اظهار کرد: با راه اندازی اداره کل اموربانوان درشهرداری تهران نیز اقدامات گسترده‌ای درحوزه افزایش مهارت‌های زندگی بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوارصورت گرفته است.

در فرهنگسراها نیز طرح‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی متنوعی برای زنان سرپرست خانوار برگزار می‌شود.

کد خبر 36446

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار