یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ - ۰۸:۰۹
۰ نفر

همشهری آنلاین: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال 86 توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که 40.5 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 85) حاکی از کاهش 9 دهم  درصدی این نرخ و افزایش 1.3 درصدی آن نسبت به زمستان 85  است.

براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار بررسی نرخ بیکاری در مدت مذکور نشان می‌دهد که 10.7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری در بهار 85 حدود 11 درصد و زمستان 85 حدود 12.1 درصد بوده است. نرخ بیکاری در سال 84 حدود 11.5 درصد و در سال 85 حدود 11.2 درصد بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به بهار و زمستان سال گذشته به ترتیب 3 دهم درصد و 1.4 درصد کاهش یافته است.
سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 44.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 31 و کشاورزی با 24.5 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 21.8درصد از جمعیت فعال 15 تا 24 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به بهار و زمستان سال گذشته به ترتیب 8 دهم درصد و 3.6 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد که 20 درصد از جمعیت فعال 15 تا 29 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته تغییری نداشته اما نسبت به زمستان همان سال 2.4 کاهش یافته است.

کد خبر 29288

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز