همزمان با آغازنهضت کاشت ۲ هزار اصله درخت ۱۰ تا ۱۵ ساله در مسیر خیابان ولیعصر اعضای شورای شهرتهران نیز در اقدامی هماهنگ جریمه قطع درختان در شهر تهران را به‌طور میانگین ۴ برابر نسبت به سال ۹۳ افزایش دادند.

شورای شهر

براين اساس شهرداري موظف است از تاريخ تصويب اين طرح بابت قطع هراصله درخت با محيط بن 15تا 30سانتي متر 10ميليون ريال عوارض دريافت كند. علاوه بر اين، قطع درختان با محيط بن 30تا 60سانتي متر علاوه بر 10ميليون ريال به ازاي هر سانتي متر (مازادبر 30سانتي متر) يك ميليون ريال، درخت با محيط بن 60تا 100سانتي متر علاوه برمبلغ 20ميليون ريال به ازاي هرسانتي متر(مازادبر 60سانتي متر) 2ميليون ريال و درخت با محيط بن بيش از 100سانتي متر نيز علاوه برمبلغ 60ميليون ريال به ازاي هر سانتي متر (مازاد بر 100سانتي متر) 5ميليون ريال جريمه در برخواهد داشت.

به گفته سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر، قبل از قطع درخت براي ساخت و ساز بايد مجوز ماده 7 كميسيون باغات نيز اخذ شود. همچنين اعضاي شوراي شهر با پيشنهاد مهدي چمران مبني بر اينكه اين عوارض هر سال متناسب با قيمت تورم اعلام شده ازسوي بانك مركزي افزايش يابد، موافقت كردند. قرار است عوارض و جرايم تعريف‌شده صرفا براي توسعه و تأمين فضاي سبز هزينه شود و هرگونه استفاده از وجوه حاصله خارج ازمسير و ماموريت‌هاي فضاي سبز ممنوع اعلام شد. سالاري همچنين گفت: البته اگر درختي به صورت غير مجاز قطع شود ميزان جريمه 3 تا 5 برابر مقدار مصوب خواهد بود ضمن اينكه فرد خاطي بايد به مقدار دوبرابر محيط بن درخت نهال تهيه كندو در اختيار شهرداري قرار دهد.

يكي ديگر از دستورات جلسه ديروز شوراي شهر بررسي يك فوريت لايحه عوارض عدم‌امكان تأمين پاركينگ در مناطق 22گانه شهر تهران بود كه به‌دليل مخالفت اكثريت اعضا يك فوريت آن رأي نياورد و قرار شد به‌صورت عادي مورد بررسي قرارگيرد.تأكيد محمد سالاري به‌عنوان رئيس كميسيون شهرسازي اين بود كه اين لايحه هرگز به معني عدم‌تأمين پاركينگ نيست بلكه تنها شامل 6 مورد استثناست:

بزرگراهي كه كندرو ندارد و عملا امكان تأمين پاركينگ براي ساختمان‌هاي آن نيست، املاكي كه روبه‌روي آنها درخت كهنسال باشد و امكان قطع آن براي تأمين پاركينگ نباشد، بناهاي ميراثي در مناطق11و 12كه گذر نفوذناپذير دارند و اساسا امكان عبور ماشين نيست، معابر با شيب زياد كه گذر پلكاني داشته باشند يا املاكي كه داراي فرم وشكل هندسي باشند كه امكان تأمين پاركينگ براي آ‌نها را ممكن نمي‌سازد، معابري كه داراي گاردريل يا مسير بي‌آرتي است و باز امكان دسترسي به پاركينگ براي آنها وجود نداشته باشد. اين املاك درحد تراكم پايه مالي و حقوق مكتسبه مي‌توانند از اين تبصره استفاده كنند و به‌جاي پاركينگ عوارض آن را پرداخت كنند كه البته ازاين عوارض درجهت تأمين پاركينگ استفاده خواهد شد. درغير اين صورت تحت هيچ عنوان نسبت به كسر پاركينگ اغماض نخواهد شد.

تا اين جاي كار كسي از اعضاي شوراي شهر با اين لايحه مخالفتي نداشت تا اينكه موضوع 2500واحد ملكي مطرح شد كه چند سال پيش چون امكان تأمين پاركينگ نداشتند درمقابل به شهرداري تعهد دادند تا در شعاع 250متري ملك خود، فضاي پارك تأمين كنند و به ازاي همين تعهد نيز پروانه ساخت گرفتند. اين افراد اما تاكنون از انجام تعهد خود به دلايل متعدد ناتوان مانده‌اند و به همين دليل نيز شهرداري از دادن پايان‌كار به اين واحدها خودداري كرده است. يكي از اهداف اين لايحه حل بلاتكليفي اين عده از شهروندان بود كه با اعتراض تعداد زيادي از اعضاي شوراي شهر مواجه شد.

يكي از مخالفان سرسخت اين لايحه احمد دنيامالي بود كه تصويب اين لايحه را زيبنده شوراي شهر ندانست و گفت: تصويب اين لايحه به معني قانوني كردن تخلف عدم‌تأمين پاركينگ است. حبيب كاشاني اما معتقد به حل مشكل مردم بود و تصويب اين لايحه را به معني ممانعت از سليقه‌اي عمل‌كردن مناطق در اين‌باره اعلام كرد. نظر احمد حكيمي پور نيز اين بود كه اساسا استثناء قائل‌شدن درست نيست زيرا مي‌تواند به مجوزي براي تخلف منجر شود. ضمن اينكه ضمانت اجرا و امكان كنترل براي جلوگيري از تخلف وجود ندارد.

محمدمهدي تندگويان نيز معتقد بود چون سال‌هاست تأمين پاركينگ تعهدي از سوي تعهد دادگان ميسر نشده و آنها با مشكلات عديده‌اي نظير نگرفتن پايان كار و... مواجه شده‌اند پس بايد فكري به حال آنها كرد و اين لايحه مي‌تواند عاملي در برطرف كردن بلاتكليفي اين شهروندان باشد.

اسماعيل دوستي به‌عنوان مخالف اين لايحه گفت: با تصويب اين لايحه كاري صورت مي‌گيرد كه از نظر عمراني در برابر خواسته مردم از ما قرار دارد. در حال حاضر زماني كه پروانه ساخت با الزام تأمين پاركينگ صادر مي‌شود، كسي به آن پايبند نيست، حالا با تصويب اين لايحه ديگر حذف پاركينگ قانوني مي‌شود واين يعني ظلم به مردم!

علي صابري هم معتقد بود، اين مصوبه هرگز به معني مجوز پاركينگ فروشي نيست و بايد براي جلوگيري ازسوءاستفاده‌هاي احتمالي دنبال راهكار بود ضمن اينكه همه مي‌دانيم تعهد تأمين پاركينگ در شعاع 300متري شدني نيست.مهدي چمران به‌عنوان رئيس شوراي شهر تهران موافق تصويب اين لايحه به‌منظور حل مشكلات آن دسته از شهرونداني بود كه تعهد به تأمين پاركينگ درشعاع 300متري دادند اما با وجود گذشت 3سال از انجام اين تعهد عاجز ماندند. وي به‌منظور به تصوير كشيدن سختي اين كار خطاب به اعضاي شوراي شهر گفت: هركسي مرد است براي اينها پاركينگ تأمين كند.

به گفته چمران قرار است عوارض دريافتي از اين محل به صندوق ويژه‌اي واريز شود و بعد شهرداري از اين پول در مناطق ريزدانه بعد از تجميع پاركينگ تأمين كند. با وجود همه اظهارات صورت گرفته اما نظراكثريت شورا مخالفت با فوريت اين لايحه بود و در نهايت قرار شد به‌صورت عادي بررسي شود.

  • تعامل شورا و نهادهاي دولتي

پيش از آنكه شوراي شهر وارد دستور جلسه رسمي خود شود اعضا به طرح تذكرات خود در موضوعات مختلف پرداختند. تذكر نخست  از سوي مهدي چمران مطرح شد. وي خطاب به اداره برق خواستار توقف كابل‌كشي فيبرنوري از روي تيرهاي چراغ برق شد و آن‌را اقدامي غيراستاندارد‌، نادرست و به منزله هرج و مرج در شهر اعلام كرد.

وي همچنين نصب دكل‌ها در نقاط غيراستاندارد را عامل تهديد سلامت شهروندان دانست و گفت: قبلا تفاهم و همكاري خوبي ميان ادارات برق، آب، فاضلاب، گاز و مخابرات وجود داشت، ما حتي بودجه اين ادارات را مصوب كرده، در دولت و مجلس از آن دفاع مي‌كنيم بنابراين انتظارداريم كه آنها نيز متقابلا با ما همكاري داشته باشند. بر همين اساس قرارشد شوراي شهر از مسئولان اداره برق به‌منظور حل اختلافات دعوت كند تا نشستي درصحن شوراي شهرداشته باشند.

همچنين مهدي چمران، اقبال شاكري و مجتبي شاكري بابت پرتاب ماهواره فجر به فضا و دستيابي به قله‌هاي فناوري در علوم فضايي تقدير كردند. احمد دنيامالي نيز اظهار كرد: ‌بحث بودجه تا آخر بهمن‌ماه بايد تكميل شود و معتقدم كه بودجه شهرداري از شفافيت بهتري برخوردار است و اطلاعات ارائه شده از سوي شهرداري قبلا سابقه نداشته و به‌نظر همه مستندات آن تكميل است، اما بعد از تصويب بودجه سال 94بايستي فرمت‌هاي ارائه بودجه بازنگري شود.

وي جمع‌بندي و رسيدگي به ديون را كار سختي دانست. احمد مسجدجامعي هم بابت كاشت ۲هزار اصله درخت در خيابان وليعصر توسط شهرداري تهران تقدير كرد. وي همچنين از شهرداري خواست تا نقش ويژه‌اي در آرايش فضا و محيط شهري به مناسبت برگزاري هرچه با شكوه‌تر مراسم 22بهمن ايفا كند.

اقبال شاكري هم  از اعضاي شوراي شهر تهران درخواست كرد ۳ عضو علي‌البدل براي هيأت نظارت بر انتخابات شوراياري‌ها تعيين كنند تا در مواقعي كه اعضاي اصلي حضور ندارند جلسات به حد نصاب برسد. اين موضوع مورد تأكيد احمد حكيمي‌پور هم بود. وي با بيان اينكه زماني كه لايحه بودجه بررسي مي‌شود، ديگر نبايد موضوع ديگري در دستور كار شورا قرار گيرد، گفت: بررسي لايحه بودجه شهرداري تهران بايد با حضور خبرنگاران بررسي شود.

حكيمي پور هم در ادامه تذكر خود به تبصره ماده 4نحوه راي‌گيري در شورا اشاره كرد وگفت: اسامي موافقين، مخالفين وممتنعين درمشروح مذاكرات بايد ثبت شود.بنابراين گزارش، تذكر حكيمي پور درباره اينكه تا اتمام كار بررسي بودجه نبايد موضوع ديگري دردستور كار شورا قرارگيرد از سوي اسماعيل دوستي نيز مورد حمايت قرارگرفت اما نظر رئيس شوراي شهر اين بود كه چون همه موارد بودجه آماده نيست، نمي‌توان پشت‌سرهم آن را بررسي كرد.

مجتبي شاكري نيز تأكيد كرد كه بايد در لايحه بودجه ۹۴ بودجه ويژه‌اي به ۲ موضوع سيما و منظر معماري شهري و موضوعات فرهنگي اختصاص داده شود درحالي‌كه كاهش بودجه فرهنگي خلاف دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري و شوراي شهر است؛ ضمن اينكه براساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته در كميسيون فرهنگي، بسياري از هزينه‌هايي كه در بخش فرهنگي صورت مي‌گيرد، كالبدي و فيزيكي است.

شاكري همچنين با اشاره به بررسي لايحه بودجه 94در شوراي شهر گفت: امسال اطلاعات انبوهي همراه با لايحه بودجه 94به شورا ارسال شده كه براي بررسي آن به زمان كافي نياز است كه از آن جمله مي‌توان به بدهي شهرداري به بانك‌ها، پيمانكاران و شهروندان مالك و... اشاره كرد؟ وي درخواست كرد تا رئيس كميسيون برنامه وبودجه و معاون برنامه‌ريزي شهرداري در اين‌باره گزارشي در صحن ارائه كند.

درخواست علي صابري ديگر عضو شوراي شهر نيز اين بود كه شرح وظايف كميسيون نظارت و حقوقي دردستور كار قرار گيرد. ديروز حبيب كاشاني با اشاره به حضور فعال داوران ايراني در مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي آسيا اظهار داشت: عليرضا فغاني، محمدرضا ابوالفضلي و سخندان از كارمندان شهرداري هستند كه حضور آنها در بازي فينال موجب مباهات ملت ايران است.

اسماعيل دوستي با اشاره به حضور وزرا و معاونان رئيس‌جمهور در صحن شورا و ديدار اعضا با مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري، گفت: اين تعاملات ويترين خوبي به شورا داده بود كه از آقاي چمران درخواست مي‌كنيم اين رويه ادامه پيدا كند.
محسن پيرهادي هم ازشكل‌گيري يك رويه غلط سخن گفت كه براساس آن برخي كميسيون‌هاي شوراي شهر براي كد پروژه‌ها با بدنه اجرايي شهرداري جلسه مي‌گذارند درحالي‌كه طرف قرارداد بايد معاونت برنامه‌ريزي باشد نه معاونت‌ها.وي همچنين از شهرداري خواست تا با انسجام از لايحه بودجه سال آينده دفاع كند زيرا ادبيات و شكل بودجه با همان فرمت سال‌هاي قبل ارائه شده و بين برش يكساله از برنامه 5ساله ارتباط منطقي وجود ندارد.

  • تصويب يك فوريت كاهش تخلفات ساختماني

يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه ترويج و فرهنگ‌سازي‌ بهينه‌سازي اصول ساختماني وكاهش تخلفات ساختماني تصويب شد. محمد مهدي تندگويان از روابط‌عمومي شهرداري تهران خواست از آنجايي كه مردم با تخلفات ساختماني آشنا نيستند بايد حجم تبليغات و آموزش دهي مناسب به مردم بالا برود تا شهروندان هم از تخلفات و هم از حقوق خود با خبر‌شوند.

تندگويان از شهرداري تهران درخواست كرد تا لايحه ساماندهي امر تبليغات درموضوع تبليغات ساختماني را ارائه دهد. نظر محسن سرخو نيز به فرهنگ‌سازي‌، آشنايي مردم با تخلفات ساختماني و حقوق شهروندي بود و آن را عاملي در كاهش تخلفات دانست. بنابراين گزارش، ديروز عليرضا دبير لحظاتي پيش از پايان جلسه از اعضاي شوراي شهر خواست تا به كاهش 5درصدي نرخ طرح ترافيك ويژه خبرنگاران رأي دهند. اين كاهش نرخ با استقبال كليه اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد.

کد خبر 286276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار