رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حجت‌الاسلام ری‌شهری تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) دیدار کردند.

شورای شهر

در این جلسه قرار شد تشکیل کارگروه ویژه ری و توسعه حرم عبدالعظیم حسنی(ع) و رفع مشکلات بافت‌های فرسوده شهرری در دستور کار شهرداری و شورای شهر قرار گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ آیت‌الله محمد محمدی‌ری‌شهری در این دیدار اظهار داشت: اگر شورای شهر مستقل در شهرری عملی نشد، شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند با عملکرد درست خود به‌گونه‌ای رفتار کند که مردم ری نداشتن شورای شهر را احساس نکنند. آیت‌الله ری‌شهری، خاطرنشان کرد: شهردار تهران و شهردارانی که در شهرری مسئولیت