همشهری آنلاین: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۹ / ۶ / ۹۲ را و جدول گرانی ۱۱ گروه اصلی مواد خوراکی را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت کره پاستوریزه در یک هفته ۱۳ درصد و قیمت برنج در یکسال ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است

خوراکی‌ها

به گزاش مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 29 / 6 / 92 را اعلام کرد که بر اساس آن، در گروه لبنیات قیمت پنیر و کره پاستوریزه افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ کاهش داشت و شانه‌ای 83000 هزار الی 110000 ریال فروش می‌رفت. در گرو ه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود.

در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی افزایش جزئی یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمی‌شد، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب، پرتقال درجه یک، لیموشیرین و به ویژه نارنگی و انار کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای سیب زمینی و پیاز کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر اندکی افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

گروه‌های مواد خوراکی

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل 0.8 درصد و کره پاستوریزه 13.0 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 2.0 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیاچیتی معادل 0.4 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب گلاب معاد 0.8 درصد، پرتقال درجه یک 9.3 درصد، نارنگی 25.4 درصد، لیموشیرین 10.8 درصد و انار 24.2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 16.0 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای سیب‌زمینی معادل 3.1 درصد و پیاز 4.0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.7 درصد تا 16.7 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته بهای گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.2 درصد و گوشت مرغ 1.1 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، قیمت قند معادل 0.2 درصد و شکر 0.1 درصد افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.

بیشترین افزایش قیمت‌ها در این 11 گروه نسبت به هفته مشابه سال قبل مربوط به سبزی‌های تازه 102.7 درصد، میوه‌های تازه 99.9 درصدد، حبوبات 85.6 درصد و برنج با 69.9 درصد است.

کمترین افزایش قیمت هم متعلق به گروه‌های لبنیات (25.2 درصد) تخم مرغ (25.5) درصد و گوشت مرغ است.

همچنین در هفته مورد بررسی سبزی‌های تازه و گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت و قیمت تخم مرغ، حبوب و میوه‌های بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند.

تغییرات قیمتی در یکسال

براساس این گزارش متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به 29 شهریورماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 25.2 درصد، تخم مرغ 25.5 درصد، گروه برنج 69.9 درصد،حبوبات 85.6 درصد، میوه های تازه 99.7 درصد، سبزی های تازه 102.7 درصد، گوشت قرمز 37.9 درصد، گوشت مرغ 26.7 درصد، قند و شکر 41.3 درصد، چای 98.3 درصد و روغن نباتی 58.5 درصد و روغننباتی 57.8 درصد افزایش داشته است.

جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران

(هفته منتهی به 8 شهریورماه 92)

گروه و کالا درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 25.2
تخم مرغ 25.5
برنج 69.9
حبوب 85.6
میوه های تازه 99.7
سبزی‌های تازه 102.7
گوشت قرمز 37.9
گوشت مرغ 26.7
قند و شکر 41.3
چای 58.5
روغن نباتی 57.8
کد خبر 232482

برچسب‌ها