همشهری‌آنلاین: معاون بهداشتی وزارت بهداشت نسبت به بحران تجدید نسل در کشور هشدار داد و گفت: طی 10 سال آینده به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت.

مهر نوشت: فاطمه رخشانی گفت: بر اساس سرشماری سال 85 میزان باروری کل به حدود 1.8 فرزند کاهش یافته و شاخص باروری به پایین ترین حد جانشینی ( باروری کل پایین تر از 2.1 فرزند) رسیده است.

وی افزود: اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت کشور به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به بند "ج" قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به 2.1 درصد کاهش یافته است.

رخشانی در ادامه به بیان چالش‌های جمعیتی پیش رو در کشور در نتیجه کاهش رشد جمعیت اشاره کرد و گفت: در آینده با بحران‌هایی از جمله بحران سالمندی جمعیت، بحران میزان باروری و تجدید نسل در کشور و نیز بحران ساختار خانواده و شکاف نسل‌ها روبرو خواهیم شد.

وی در ادامه از معاونین بهداشتی سراسر کشور خواست سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند.

کد خبر 211073

برچسب‌ها