هیئت ‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورا‌ی ‌عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال ۹۲ تصویب کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال 1392 تصویب کرد.

1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌ شود:

الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

1ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار (127.000) ریال

2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص ۲۰۲ هزار ریال

3ـ ویزیت پزشکان فلوشیپ (228.500) ریال

4ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان (253.000) ریال

5 ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک (286.000) ریال

6 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار (109.000) ریال

7ـ کارشناس پروانه‌دار (95.000) ریال

تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره2ـ کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه تعیین می‌شود.

تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل ۱۵‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب است.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

1ـ ضریب تعرفه داخلی (46.100)ریال

2ـ ضریب تعرفه بیهوشی (216.600) ریال

3ـ ضریب تعرفه جراحی (380.000) ریال

4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی (7.800) ریال

5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (7.400) ریال

ج ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد (33درصد) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخـش خصـوصی بـرای سـال 1392، سی‌ و پـنج درصد (35درصد) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌ونه درصد (29درصد) رادیولوژی پنجاه درصد (50درصد)، اسکن ایزوتوپ چهل‌ و پنج درصد (45درصد)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد (45درصد)، سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد (25درصد) و MRI پانزده درصد (15درصد) نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره ـ تعـرفه سی‌تی‌اسـکن اسپـیرال به میـزان (25درصد) افزایش نسبـت به Conventional است.

کد خبر 214640

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار