همشهری آنلاین: سازمان امور مالیاتی کشور شیوه معافیت مالیاتی خبرنگاران را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا خبرنگاران و کلیه فعالان خبری ـ مطبوعاتی باید تا 31 تیر ماه 1386 اظهار نامه مالیاتی خود را به نزدیکترین حوزه فعالیت مالیاتی تسلیم کنند.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم؛ تولید، نویسندگی ( شامل تحقیق، تالیف، ترجمه، تصحیح و گردآوری) ویراستاری، صفحه‌آرایی، صفحه‌بندی، حروفچینی، تولید خبر، عکاسی مطبوعاتی، نقد و بررسی خبر و خبرگزاری، تصویر، تولید و پردازش اطلاعات، گزارشگری و مدیریت تحریریه مطبوعاتی که به موجب مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد و چنانچه بابت فعالیت‌های یاد شده به صورت علی الحساب مالیاتی کسر شده باشد؛ به منظور اطلاع و رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور لازم است تا 31 تیر ماه 86 فعالان خبری ـ مطبوعاتی یاد شده به نزدیک‌ترین حوزه فعالیت مالیاتی خود مراجعه کنند و با ارائه اظهار نامه مالیاتی مجموع درآمد دریافتی از بابت فعالیت‌های خبری ـ مطبوعاتی مجوز دار یاد شده و نیز رقم دقیق مالیات علی الحساب کسر شده خود را به حوزه های مالیاتی ارائه کنند.

بر این اساس منظور از اظهار نامه سال عملکرد از اول فروردین 85 لغایت پایان سال 85 است.

در این صورت حوزه های مالیاتی حداکثر به مدت یک سال تا 31 تیر ماه 1387 فرصت خواهند داشت به اظهار نامه های ارائه شده رسیدگی و چنانچه از بابت این فعالیت‌های خبری ـ مطبوعاتی که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است؛مالیاتی کسر شده؛ مالیات علی الحساب کسر شده را به فعالان یاد شده مسترد کنند. 

کد خبر 20861

برچسب‌ها