همشهری آنلاین: دولت جدید اردن به ریاست عبدالله النسور در برابر ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور سوگند یاد کرد.

پرچم اردن

کابینه جدید اردن 18 وزیر دارد و نخست وزیر شخصا سمت وزیر دفاع را نیز بر عهده گرفته است.

 ترکیب دولت جدید نتیجه رایزنی‌هایی است که نخست وزیر اردن از نهم ماه مارس با فراکسیون‌های پارلمانی انجام داده است. در کابینه جدید 9 وزیر جدید از جمله یک زن حضور دارند و چهار وزیر از کابینه قبلی النسور و پنج وزیر نیز از دولت های قبلی اردن وارد کابینه جدید شده‌اند.

ینا بر گزارش واحد مرکزی خبر، اسامی و سمت اعضای کابینه جدید اردن به این شرح است:

عبدالله النسور ؛ نخست وزیر و وزیر دفاع

امین محمود ؛ وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی

ناصر جوده ؛ وزیر امور خارجه و مهاجران

حسین هزاع المجالی ؛ وزیر کشور و وزیر امور شهرداری‌ها

-محمد الوحش ؛ وزیر آموزش و پرورش

حاتم حافظ الحلوانی ؛ وزیر صنایع و بازرگانی و مخابرات و فناوری اطلاعات

حازم الناصر ؛ وزیر آب و آبیاری و کشاورزی

امیه طوقان ؛ وزیر دارایی

خلیف الخوالده ؛ وزیر توسعه بخش عمومی

محمد نوح القضاه ؛ وزیر اوقاف و امور اسلامی و مقدسات اسلامی

نضال مرضی القطامین ؛ وزیر کار و حمل و نقل

احمد زیادات ؛ وزیر دادگستری و وزیر مشاور در امور نخست وزیری

ولید المصری ؛ وزیر خدمات عمومی و مسکن

ابراهیم سیف ؛ وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی و وزیر گردشگری و آثار

محمد حسین المومنی ؛ وزیر مشاور در امور رسانه ها و وزیر امور سیاسی و پارلمانی

ریم ممدوح ابوحسان ؛ وزیر توسعه اجتماعی

مجلی محیلان ؛ وزیر بهداشت و وزیر محیط زیست

مالک عطاء الله الکباریتی ؛ وزیر انرژی و منابع معدنی

برکات عوجان ؛ وزیر فرهنگ

کد خبر 206747

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار