گروه اجتماعی- علی‌ا‌صغر محمدی: کودکان از دوره پیش‌دبستانی تا پایان دیپلم را در یک مجتمع آموزشی و پرورشی می‌گذرانند و به همین دلیل حیاط مجتمع‌های آموزشی از هم تفکیک می‌شود.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: با ایجاد مجتمع‌های آموزشی و پرورشی، نوآموزان از دوره پیش‌دبستانی تا پایان دیپلم را در این مجتمع‌ها سپری خواهند کرد.

فاطمه قربان در این‌باره به ایسنا گفت: حیاط مجتمع‌ها جدا از یکدیگر بوده و نوآموزان در ساعات تفریح ارتباطی با دانش‌آموزان سایر پایه‌ها نخواهند داشت.

وی درباره برنامه‌هایی که تحول بنیادین برای دوره پیش‌دبستانی تعریف و تدوین کرده است، اظهار کرد: براساس قانون دوره پیش‌دبستانی یک دوره غیررسمی و غیر‌اجباری است اما با توجه به اهمیتی که این دوره دارد، در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ساختمان مجزا و جداگانه‌ای برای این دوره دیده شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: حضور نوآموزان پیش‌دبستانی در مجتمع‌ها نباید این نگرانی را در بین خانواده‌ها ایجاد کند که آنها در کنار سایر دانش‌آموزان خواهند بود، چرا که براساس آیین‌نامه‌های تدوین‌شده برای مجتمع‌های آموزشی، این مجتمع‌ها با مدیریت یکپارچه اما با فضا و برنامه‌های جداگانه‌ای اداره خواهند شد. وی تصریح کرد: براساس قانون، دوره پیش‌دبستانی شامل کودکان 4 ساله تمام و 5 ساله تمام می‌شود و 6 تا 18 ساله‌ها نیز جزو دوره‌های رسمی آموزش محسوب می‌شوند.

تغییر تعریف مجتمع‌های آموزشی

سخنان معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در حالی است که در تعاریف ارائه شده از مجتمع‌های آموزشی و پرورشی در این وزارتخانه هیچ اشاره‌ای به ایجاد دوره پیش‌دبستانی در آنها نشده است. براساس تعریف ارائه شده آموزش و پرورش از مجتمع‌های آموزشی و پرورشی، مدارس عضو یک مجتمع را مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نظری دولتی تشکیل می‌دهند.

در تعریف مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری نیز آمده است: مجتمع آموزشی و پرورشی شهری به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی دولتی در یک منطقه آموزش و پرورش اطلاق می‌شود که به‌طور متوالی در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در یک جنسیت برابر مقررات این آیین‌نامه و سایر مقررات فعالیت می‌کنند. آنچه در این تعاریف اشاره‌ای به آن نشده است دوره پیش‌دبستانی است. البته آموزش و پرورش پیش از این دوره پیش‌دبستانی را به مدارس غیر‌دولتی الحاق کرده است.

جدا‌سازی‌ محیط پیش‌دبستانی

سخنان معاون آموزش ابتدایی درباره جدا‌سازی‌ حیاط مجتمع‌های آموزشی نیز قابل تأمل است، زیرا اغلب مجتمع‌های آموزشی از هم جدا هستند و اینکه حیاط آنها جدا می‌شود حرف جدیدی نیست.

در باره سخنان قربان مبنی بر اینکه «براساس آیین‌نامه‌های تدوین شده برای مجتمع‌های آموزشی، این مجتمع‌ها با مدیریت یکپارچه اما با فضا و برنامه‌های جداگانه‌ای اداره خواهند شد» نسبت‌به وضعیت دوره پیش‌دبستانی شک و تردید وجود دارد چون در تعریف مجتمع هیچ اشاره‌ای به پیش‌دبستانی نشده است.

افزون بر آن وزارت آموزش و پرورش امسال برگزاری دوره پیش‌دبستانی را به سازمان مدارس غیردولتی واگذار کرد و در بسیاری از مدارس دولتی عادی که پیش‌دبستانی دایر بود به‌دلیل تراکم کلاس این دوره را تعطیل کردند. اینکه وزارت آموزش و پرورش تشکیل دوره پیش‌دبستانی در مدارس دولتی عادی را در دستور کار قرار داده به فال نیک می‌گیریم؛ البته با اظهارنظر‌های پیشین آنان بسیار تفاوت دارد. این موضوع در اظهارات معاون آموزش ابتدایی وزیر کاملا آشکار است: «براساس قانون دوره پیش‌دبستانی یک دوره غیررسمی و غیر‌اجباری است اما با توجه به اهمیتی که این دوره دارد، در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ساختمان مجزا و جداگانه‌ای برای این دوره دیده شده است.»

احتمالا تغییر دیدگاه آموزش و پرورش نسبت به دوره پیش‌دبستانی تاثیر سخنان وزیر آموزش و پرورش مالزی باشد، «در سفری که به کشور مالزی داشتیم وزیر آموزش این کشور علت رشد مالزی را توجه و اهمیت دادن به دوره پیش‌دبستانی و دبستان عنوان کرد.»

ضرورت آموزش پیش‌دبستانی

براساس یافته‌های پژوهشگران، سال‌های اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می‌کند، زیرا 80 درصـد از رشد کیفی مغز و هوش کودکان در سن زیر 6 سال شکل می‌گیرد؛ تا حدی که متخصصان امر تعلیم و تربیت معتقدند که باید آموزش زبان دوم را از این سنین، شروع کرد. برخلاف پندارهای قدیمی، هوش ذاتی و ارثی نیست بلکه متاثر از شرایط محیطی است و هرچه محیط کودک سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد شد.

بنابراین فراهم کردن امکانات مناسب و مطلوب و آموزش‌های پیش‌دبستانی برای سرعت بخشیدن به چرخه رشد، امری اجتناب‌ناپذیر است که آموزش و پرورش پس از سال‌ها به این نکته مهم پی‌برده است.

کد خبر 163129

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار