رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اعلام و تحویل 38 رشته بازنگری‌شده علوم انسانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

حمیدرضا آیت‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز خرسندی از نتیجه کار و تحویل دروس بازنگری شده علوم انسانی به وزارت علوم ، گفت: قرار بود این تعداد رشته در مدت زمان شش ماه به سرانجام برسد که به اتمام رسید.

وی با اشاره به عناوین رشته‌های بازنگری شده، گفت: سرفصل دروس مدیریت مشاوره، تاریخ با دوگرایش کارشناسی آزاد، تربیت دبیر، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، امورتربیتی و مشاوره در دو شاخه، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی، پژوهشگری اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، دبیری خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی(ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی)، زبان و ادبیات انگلیسی، روان‌شناسی کودکان استثنایی و عمومی، روزنامه نگاری، روابط عمومی، اقتصاد -اسلامی، روانشناسی - اصلاح و تربیت، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، حقوق، مطالعات خانواده، علوم اقتصادی، اقتصاد، پول و بانکداری، علوم اقتصادی(اقتصاد نظری،اقتصادبازرگانی،اقتصاد)، علوم سیاسی، علوم اجتماعی-مردم شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فرهنگی و هنری، فلسفه و ادیان(فلسفه و عرفان اسلامی،ادیان)، دوره کاردانی ارتباطات - ارتباطات اجتماعی، خبرنگاری - استراتژیک خاص، کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی) و ادیان و مذاهب بازنگری شد.

وی با اشاره به حدود 20 سرفصل عمده هر رشته، اظهار کرد: ابتدا سرفصل‌های قبلی نقد، بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی شد، سپس سرفصل‌های جدید با کمک اساتید دانشگاه‌های مختلف جمع‌آوری و در این راستا کارگروه‌هایی نیز تشکیل شد.

آیت‌اللهی با بیان اینکه قرار بود بازنگری این تعداد رشته توسط پژوهشگاه علوم انسانی به صورت پایلوت صورت گیرد، افزود: ما می‌توانستیم در مدت زمان تعیین شده تمامی رشته‌ها را بازنگری و تدوین کنیم اما مابقی رشته‌ها به نهادها و دستگاه‌های دیگر محول شد.  

کد خبر 151737

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز