همشهری آنلاین: مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از توقف صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ‌توسعه این 12 رشته پس از بازنگری محتوا و متون درسی و با لحاظ سیاست‌های موجود انجام می‌گیرد

دانشگاه تهران

دکتر حسنی در گفت‌وگو باایسنا، با بیان اینکه طبق مصوبات شورای برنامه ریزی وزارت علوم هر برنامه آموزشی از زمان تصویب تا پنج سال قابلیت اجرا دارد، افزود: باید عنوان و محتوای دروس، منابع و ماخذ برنامه‌های آموزشی پس از پنج سال، حداقل تا70 درصد مورد بازنگری قرار گیرد.

 به گفته مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از آنجا که عمر اکثر برنامه‌های آموزشی درعلوم انسانی از زمان تصویب بیش از پنج سال می‌گذرد، بنابراین تصمیم وزارت متبوع از یک جهت بر این اساس اتخاذ شده است.

 وی در ادامه گفت: جنبه دیگر این تصمیم که بسیار مهم و تعیین کننده است براین مبناست که محتوای برنامه‌های آموزشی موجود در 12 رشته با مبانی دینی (اسلام) هماهنگی ندارد و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز است که محتوا و متون درسی این رشته‌ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری شود.

 حسنی تصریح کرد: 12 رشته ذکر شده در حال حاضر در دانشگاه‌ها دایر است و دانشجو در این رشته‌ها پذیرش می‌شوند، اما توسعه آنها در دانشگاه‌های متقاضی تا زمان بازنگری در اولویت نمی‌باشد.

 مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم خاطرنشان کرد: در ضمن توسعه ظرفیت رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمین انجام می‌گیرد.

کد خبر 118987

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار