همشهری‌آنلاین: دومین جلد از مجموعه تفسیرهای قرآنی امام موسی صدر، با عنوان «حدیث سحرگاهان» به همت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شد.

حدیث سحرگاهان

به گزارش همشهری‌آنلاین «حدیث سحرگاهان» دومین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است که با ترجمه علیرضا محمودی و مهدی موسوی نژاد، برای نخستین بار به فارسی منتشر شده است.

این کتاب ترجمه کتاب «احادیث السحر» است که در سال 1999 در بیروت منتشر شده است و افزون بر مطالب آن کتاب، حدود بیست بخش از متون نویافته نیز در آن گنجانده شده است.

پیش از این کتاب «برای زندگی» که نخستین جلد از مجموعه دو جلدی تفاسیر قرآنی امام موسی صدر است، منتشر شده بود.«حدیث سحرگاهان» جلد پنجم از مجموعه آثار امام موسی صدر با عنوان «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» را تشکیل می‌دهد.

این کتاب گفتارهای تفسیری است که امام موسی صدر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان کرده است. با توجه به اینکه این سخنرانی‌ها در آخرین سال‌های حضور امام موسی صدر در لبنان ایراد شده است، به نوعی عصاره اندیشه و فکر امام موسی صدر در زمینه‌های مختلف و انعکاس و خلاصه معرفت وجودی امام صدر است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «قرآن سند صدقِ گفتار محمد(ص) و اساس اسلام و کلام خداست. هنگامی که به قرآن گوش فرا می‌دهیم، به خدا گوش می‌کنیم که با ما سخن میگوید. پس هرچه علم و بینش و معرفت ما افزون و وضعیت اندیشة ما بهتر و تجربة ما بیشتر شود، از قرآن چیز جدیدتری درمی‌یابیم غیر از آنچه تا کنون دریافته‌ایم. امروزه، در پرتو اطلاعات جدید خود، قرآن را بیش از گذشته می‌فهمیم. بنابراین، قرآن در هر عصر و هر زمانی راهنمای ماست، هر قدر هم که پیشرفت‌ها زیاد شود.»

در این کتاب، 89 قسمت از مباحث تفسیری امام موسی صدر گنجانده شده که 58 قسمت آن تفسیر بخش‌هایی از سوره‌های بلند قرآن است که موضوعات مختلفی را در بر دارد و سی قسمت آن تفسیر سور قصار قرآن کریم است و یک بخش به نام «قرآن معجزه جاودان» شامل مباحثی درباره قرآن و تفسیر آن است.

حدیث‌سحرگاهان(گفتارهای تفسیری امام موسی صدر)/ناشر:موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی‌صدر/چاپ اول 1390،قیمت:12000 تومان،515 صفحه.

کد خبر 150857