همشهری آنلاین: نهمین عمل از اعمال حج تمتع، سعی بین صفا و مروه نام دارد

سعی بین صفا و مروه

پس از انجام نماز طواف حج ، باید هفت مرتبه فاصله بین «صفا» و «مَروه» را که امروزه به صورت سالنى ساخته شده و کنار مسجدالحرام قرار دارد بپیماید.

کیفیت سعى:

  • به همان نحو است که در سعى عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت که در اینجا باید به نیّت سعى حج بجا آورد.
  • سعى، باید از «صفا» آغاز و به «مروه» ختم شود.
  • پیمودن فاصله «صفا» تا «مروه» یک مرتبه و برگشتن از «مروه» به «صفا» مرتبه دوّم به حساب مى آید؛ بنابراین هفت شَوْطِ (نهایت دویدن تاهدف و در اینجا به معنى یک بار دور زدن اطراف کعبه و یک بار پیمودن فاصله صفا تا مروه، یا مروه تا صفا مى باشد) سعى بر «مروه» ختم مى‌شود.
  • نشستن و استراحت کردن و رفع خستگى بر صفا و مروه و در بین آنها جایز است و اگر در بین سعى باشد، باید از همانجا که سعى را قطع کرده است، ادامه دهد.
  • سعى بین صفا و مروه لازم نیست با وضو و طهارت انجام شود، گرچه احتیاط مستحب است.
  • سعى در طبقه دوّم، چون بالاتر از دو کوه مى باشد اشکال دارد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 150831

برچسب‌ها