همشهری آنلاین: ششمین عمل از اعمال حج، حلق یا تقصیر نام دارد

حلق یا تقصیر

پس از قربانى، حاجى باید حلق کند، یعنى موهاى سر خود را بتراشد، یا تقصیر کند، یعنى مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.

با انجام این عمل تمام محرّمات احرام بر او حلال مى‌شود، به جز حرام بودن زن و مرد بر یکدیگر و استفاده از بوى خوش، که آنها هم با انجام بقیّه اعمال حلال خواهد شد و در برخى موارد صید نیز حرام است.

بنابر این، پس از تراشیدن سر یا تقصیر مى‌تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولى خود را بپوشد.

مردانی که سال اوّل حج آنهاست، بنا بر احتیاط واجب باید سر بتراشند و تقصیر کفایت نمى‌کند، ولى افرادى که بار اوّل آنها نیست مى‌توانند تقصیر کنند یا سر بتراشند.

بانوان باید تقصیر کنند.

محل حلق یا تقصیر مِنا است.

زمان حلق یا تقصیر، تا روز سیزدهم ذى حجه است، گرچه احتیاط واجب آن است که روز عید انجام شود.

اگر حاجى براى قربانى به کسى وکالت دهد، تا وکیل او قربانى نکرده، نمى تواند حلق یا تقصیر کند، بنابر این کسانى که خود به قربانگاه نمى روند، باید صبر کنند تا به آنها اطلاع داده شود که قربانى انجام شده و پس از اطمینان به ذبح شدن حیوان حلق یا تقصیر کنند.

کسى که خودش حلق یا تقصیر نکرده، نمى تواند موى شخص دیگرى را بچیند یا بتراشد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 150276
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز