همشهری آنلاین - محمد ملاحسینی: سومین مرحله از اعمال حج عمره تمتع، نماز طواف است

نماز طواف

حج‌گزار پس از انجام طواف، باید 2 رکعت نماز، به نیّت نماز طواف بخواند.

کیفیت نماز طواف:

مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند یا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف:

بعد از طواف و قبل از سعى است.

مکان نماز طواف:

کافی است در هر نقطه ای که عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلکه در این صورت بعید نیست که نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد.

نماز طواف

بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است که نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تکلیف الهى را درست انجام دهند؛ بخصوص کسى که قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح کند، تا تمامى نمازها که از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.

بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى که مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.

جایز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام که بخواهد بجا آورد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 147737
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز