همشهری آنلاین - محمد ملاحسینی: تقصیر آخرین عمل از اعمال حج عمره تمتع است

تقصیر

حج‌گزار پس از سعى باید «تقصیر» کند. یعنى، قدرى از ناخن و موى سر یا صورت خود را بچیند، که با این عمل، اعمال عمره تمتّع به پایان مى‌رسد.

بعد از آنکه شخص محرم کرد، هر چه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال مى‌شود و مى‌تواند لباس احرام را از تن بیرون آورد.

زمان تقصیر:

بعد از سعى مى باشد، گرچه لازم نیست فوراً تقصیر کند، ولى تا وقتى که تقصیر نکرده است، هیچیک از محرّمات احرام بر او حلال نمى‌شود.

تقصیر

مکان تقصیر:

تقصیر مکان معینى ندارد، گرچه اکنون متعارف است که بعد از سعى در مکان «مَروَه» تقصیر مى‌کنند.

کسى که خودش تقصیر نکرده، نمى تواند موى شخص دیگرى را بچیند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 147740

برچسب‌ها