همشهری آنلاین: سومین عمل از اعمال حج، وقوف در مشعر الحرام است

وقوف در مشعر الحرام

بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از عرفات خارج مى‌شوند و براى انجام عملى دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه)حرکت مى کنند.

مشعر الحرام، وادى طویلى است میان «عرفات» و «مِنا» و به آن «مُزْدلفَه» هم گفته مى‌شود، حاجیان باید شب عید قربان را در آنجا بمانند.

وقتى که حاجیان به مشعر الحرام رسیدند، وقت وقوف، از طلوع فجر عید قربان است تا طلوع خورشید و احتیاط آن است که از وقت رسیدن به مشعر در شب قصد وقوف کند.

در مشعر بجز ماندنِ در آنجا کار دیگرى واجب نیست. گر چه مستحبات بسیارى دارد و از جمله آنها ذکر الهى گفتن و جمع آورى سنگریزه براى رمى جمرات است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 149986

برچسب‌ها