همشهری آنلاین: نخستین وزیر اقتصاد دولت نهم اعتقاد دارد که در کشور، تنها به ایجاد شغل توجه می‌شود اما به این نکته که چه تعداد شغل از دست رفته یا چه تعداد نیروی کار جدید وارد بازار شده توجه نمی‌شود.


داوود دانش‌جعفری رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکارهایی را برای افزایش فرصت‌های شغلی در کشور ترسیم کرد و گفت: قبل از ورود به بحث اشتغال لازم است سیستم اشتغال را وابسته به چند رکن بدانیم: 1-دوره محاسبه. 2- تعداد شغل‌هایی که در طول یک سال ایجاد شده. 3- تعداد شغل‌هایی که در طول یک سال از بین رفته. 4- تعداد نیرو‌های کار جدید که در طول یک سال به بازار وارد شده‌اند. 5- تعداد نیروهای کار جدید که در طول یک سال از بازار تولید از بین رفته‌اند.

او ادامه داد: بنا‌بر‌این برای بررسی وضعیت اشتغال کشور باید به‌طور همزمان موارد فوق بررسی شوند تا مشخص شود در چه وضعیتی قرار داریم.

بر اساس گزارش خبرآنلاین، دانش جعفری با تاکید بر اینکه به شغل‌های از دست رفته توجه نمی شود گفت: معمولاً در کشور، تنها به ایجاد شغل توجه می‌شود اما به این نکته که چه تعداد شغل از دست رفته یا چه تعداد نیروی کار جدید وارد بازار شده توجه نمی‌شود. در یک اقتصاد غیرمتمرکز و غیردولتی، میزان شغل، رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد. بر این اساس، تولید و بی‌کاری، دو روی یک سکه هستند و اگر بخواهیم اقتصادی با فرصت‌های شغلی بالا داشته باشیم باید یک اقتصاد فعال مولد و مؤثر بر تولید داشته باشیم و صرفاً ایجاد شغل بدون تأثیر بر تولید، مطلوب نیست.

کد خبر 149282

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز