کلینیک سینا اطهر

  • دستفروش فداکار حادثه سینا اطهر آتش‌نشان داوطلب شد

    دستفروش فداکار حادثه سینا اطهر آتش‌نشان داوطلب شد

    دستفروش فداکاری که در حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر برای نجات جان هموطنان به میان آتش و دود رفت، پس از گذشت چند ماه از این حادثه، کاور آتش‌نشان داوطلب سازمان آتش‌نشانی را با افتخار به تن کرد و به عضویت داوطلبانه سازمان آتش‌نشانی تهران درآمد.