همشهری آنلاین: روز جهانی قدس صحنه حضور گسترده گروه‌های مختلف مردم بود. یک گزارش تصویری در این زمینه:

برچسب‌ها

۴ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۴