همشهری‌آنلاین: پس از مدت‌ها تهران برف سنگین به‌خود دید؛ برفی که هم کام پائیز خشک را خیس کرد و هم باتلاش‌های کارکنان سختکوش شهرداری خللی در زندگی شهری پیش نیاورد. همکارمان امیر زنده رود؛ چند قاب برفی دارد از این روزهای تهران.

 

برچسب‌ها

برچسب‌ها

۲۶ دی ۱۳۸۹ - ۲۰:۰۳