فرهاد حسن‌زاده: معرفی دو کتاب: چهار مقاله و پر و ستاره صبح

چهار مقاله

چه خوب است که نوجوان‌ها هم سهمی از ادبیات کهن ایران ببرند و آنهایی که اهل ادبیات و هنر هستند با نمونه‌های خوب آن آشنا شوند. عباس جهانگیریان واسطه‌ای شده که شما را با یکی از این کتاب‌های ارزشمند آشنا کند. او «چهار مقاله» را باز نویسی کرده است. «چهار مقاله» نوشتة «نظامی عروضی» است که در قرن ششم هجری قمری زندگی می‌کرد. این کتاب نه تنها نمونه‌ای از سبک و زبان آن دوران است، بلکه به نظر برخی از امروزی ها برای  شناخت دانش و فرهنگ جامعة آن روز نیز مرجع بسیار مناسبی است.

نام اصلی این کتاب ظاهراً «مجمع‌النوادر» بوده، ولی چون دارای چهار مقاله است به نام چهارمقاله» شهرت یافته است. عنوان این مقاله‌ها چنین است:

مقاله اول: در ماهیت دبیری و کیفیت دبیر کامل
مقاله دوم: در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر
مقاله سوم: در علم نجوم و ستاره شناسی و دانش منجم
مقاله چهارم: در علم طب و هدایت طبیب

نویسنده در این مقاله‌ها خواسته است ویژگی چهار پیشه را شرح دهد. درهر مقاله ابتدا موضوع  این پیشه‌ها و شرایط پیشه‌وران آن را بیان و سپس به همین مناسبت ده حکایت یاد کرده است که شامل سنت‌ها و آداب و رسوم گذشتگان است.

«چهارمقاله» را انتشارات پیدایش به قیمت 2500 تومان منتشر کرده است. این کتاب را ثمینه سروقد تصویرگری کرده است.

پر و ستاره صبح

هنوز دنیا این‌قدرها هم صنعتی نشده که نتوان قصه خواند و افسانه شنید. هنوز می‌توان دلخوش بود در دنیایی که اطلاعات گوناگون به شکل سرسام آوری ما را محاصره کرده، کتاب‌هایی چاپ می‌شوند که از دل آنها می‌توان به دنیای قصه‌های شیرین و شخصیت ها سرک کشید. انتشار کتاب «پر و ستاره صبح» شاهدی بر این ادعاست.

زیر عنوان کتاب، یعنی «پر و ستاره صبح» نوشته شده« داستان‌هایی شگفت‌انگیز از سراسر دنیا». و این یعنی سفر به کشورهای دور و نزدیک و خواندن قصه‌ای از آنها. از ترکیه و اسپانیا گرفته تا ژاپن و اسکاتلند و فرانسه و استرالیا و افسانه‌هایی از سیاهان و سرخ‌پوستان جهان.

«مارگریت مایو» این قصه‌ها را جمع‌آوری و مریم حاجی قدیری آنها را ترجمه کرده است.

این کتاب 163 صفحه‌ای را انتشارات آفرینگان با بهای 2000 تومان منتشر کرده است.

کد خبر 97058

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز