همشهری آنلاین- ترجمه معصومه کیهانی‌ : روزنامه نگارانی که درسال جدید مورد بررسی قرار گرفتند نسبت به آینده روز‌نامه نگاری نگاه مثبت‌تری دارند. اما آنها همچنان نگران هستند.

این بررسی شامل جمع‌بندی نظرات اعضای انجمن خبری آنلاین ONA است که از سوی این انجمن و مرکز تحقیق PEW انجام شده است. دراین مقاله، نقطه نظرات روزنامه نگاران آنلاین پیرامون آینده روزنامه‌ نگاری جمع‌بندی شده است.

بیشتر این روزنامه نگاران حدود 54 درصد، معتقدند که روزنامه نگاری درمسیر نا‌درستی هدایت شده، درحالی که 45 درصد آنها براین باورند که این هدایت، سمت و سوی درستی داشته است [روزنامه نگاران آنلاین چه می‌گویند؟].

اما این تقسیم بندی، بیشتر از آنچه درمیان روزنامه نگاران ملی سنتی درسال گذشته دیده شده، نمود دارد. درآن گروه، درحالی که شرایط اقتصادی بهتربود، 62 درصد آنها نسبت به وضعیت روزنامه نگاری بدبین و درست 32 درصد آنها خوش‌بین بودند.

مدیر محتوا برای یکی از وب سایت‌های متکی بر بزرگترین روزنامه آمریکا می‌نویسد: "تغییر نسل نگران کننده است، اما،مابی با این شریط با همه نگران کنندگی‌اش، کناربیاییم." و نسبت به فرزندان خود و نسل‌های بعد ازآنها، و آنچه توسط آنها به دست خواهد آمد حساسیت نشان دهیم.

روزنامه‌نگار دیگری می‌نویسد: من معتقد‌م تا زمانی که خبر وجود داشته باشد، نیاز به خبرنگاران و اصول حرفه‌ای احساس می‌شود.[انتخاب واژه‌های مناسب؛ مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری] روزنامه نگاری آنلاین در حال تغییر و تحولی فراتر از محدودیت اتاق‌های خبربه صورت سنتی است و همچنان در ابتدای راه است.

هنگامی که سئوال مهمی درارتباط با صنعت خبر مطرح می‌شود که مربوط به جریانات درآمدزا در آینده است، از هر10 مخاطب، چهار نفر درجواب این سئوال کاملا ابرازر اطمینان می‌کنند و می‌گویند اخبارآنلاین به زودی به الگوی درآمدزای پر منفعت و مستقلی دست می‌یابد. درهمین حدود، 43 درصد پاسخ دهندگان به این مسئله اطمینان نسبی دارند.

تنها 11 درصد آنها چندان اطمینانی به آینده این برنامه ندارند. اما نظرات آنها بیشتربازتاب یک خوش بینی شخصی است تا یک طرح و برنامه روشن نسبت به آینده.

همان گونه که سردبیر یک وب سایت و مجله مهندسی عنوان می‌کند، با وجود تاثیر فوق‌العاده زیاد اینترنت که باعث متحول شدن اوضاع شده است و همچنین شرایط اقتصادی ناهنجار، موقعیت کاری برای روزنامه نگاران بسیار دشوار است و البته ما با این مسئله درگیر هستیم و با آن مقابله می‌کنیم.[روزنامه‌نگاری آنلاین و ارزش‌های بنیادین]

درحقیقت، بیشتر این روزنامه نگاران آنلاین امیدشان متکی به آگهی است. اگرچه خط سیر آگهی آنلاین، درحال از دست دادن جایگاه واقعی خود است و تردیدها و بدبینی‌های رو به رشدی وجود دارد در ارتباط با این نکته که آیا آگهی‌های آنلاین هرگز به یک مقیاس یا الگوی مناسبی که درخور کارخبری باشد، دست خواهد یافت یا خیر.

وقتی از پاسخ دهندگان خواسته شد نظر خود را درمورد مهم‌ترین شکل درآمد درسه سال متوالی را بیان کنند، 65 درصد کامل آنها به آگهی اشاره کردند.

و یک سوم افراد، به آگهی‌های نمایشی اشاره کردند که تا به حال، مهمترین منبع درآمد اخبار آنلاین بوده است. اما آن میزان درآمد کلی درمقایسه با رشدی که انتظارش را داریم بسیار اندک است. و این مسئله سرعت حرکت را درسال‌های 2008 و 2009 به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

نرخ آگهی‌های نمایشی در ازای هرهزار بیننده درسال 2008، فقط 26 سنت بوده است که این مبلغ، نسبت به سال 2007، 50 درصد کاهش یافته است.

19 درصد از پاسخ دهندگان به آگهی‌های تحقیقاتی اشاره کرده‌اند که رو به رشد است اما عمدتا درسایت‌های پژوهشی مثل گوگل و یاهو پیدا می‌شود تا سایت‌های خبری.

14 درصد آنها نیز به آگهی‌های ویدئویی اشاره می‌کنند که تازه درابتدای راه است و ودرک قابل توجهی از سوی مخاطبین و شرکت‌های آگهی ساز درارتباط با موفقیت این قبیل آگهی‌ها تاکنون ارائه نشده است.

ازسوی دیگر، درست یک چهارم پاسخ دهندگان، به مواردی غیراز آگهی‌های آبونمان، 5 درصد به هزینه‌های دریافتی از کاربران، 3 درصد به مبالغ اهدایی از سوی اعضا و 9 درصد به مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های عجیب و غریب اشاره کردند مثل ارائه خدمات به هتل‌ها، فروش DVD  های مستند و همچنین ایجاد خدماتی برای توزیع روزنامه‌ها و مجلات و اجاره دادن فضای پارکینگ سازمان.

یکی از دلایلی که باعث می‌شود این روزنامه نگاران آنلاین تصورکنند که آگهی‌های بازرگانی مهمترین عامل درآمد‌ زا باشند این است که بیشترآنها درحال کاربرای پیشرفت و توسعه این قبیل آگهی‌ها هستند.

69 درصد کامل پاسخ دهندگان گفتند سازمان‌های آنها به طور فعال درحال کارهستند که راه‌های درآمدزای جدید را توسعه دهند. اما درحال حاضر، 23 درصد از مهمترین محدوده کاری را همان آگهی‌ها تشکیل می‌دهد.

17 درصد نیز به پیدا کردن راه‌های درآمد زا از طریق محتوای موبایل، ویدئو یا RSS ، اشاره کردند که البته بیشتر این راه‌ها نیز به آگهی منتهی می‌شود.

این روزنامه نگاران نسبت به چالش‌های کارشان آگاه هستند. 42 درصد پاسخ دهندگان گفتند که فراترازهرچیز دیگر، مسایل اقتصادی یا به قول یکی از آنها الگوی تجارتی به عنوان بزرگترین مشکل شناخته می‌شود که روزنامه نگاری آنلاین امروزه با آن روبرو است.[روزنامه نگاری آنلاین؛ انتظارات و واقعیت‌ها]

یک عضو ONA که به مدیریت محتوا و تولیدات ویدئویی کمک می‌کند توضیح می‌دهد: من درجستجوی خواسته‌ها و نیازهای شرکت خود هستم تا بتوانم آگهی‌های وب را درمجموعه‌های تجاری بزرگتری قراردهم که اساسا به قصد حمایت مالی ازکارما،درپخش خبر تهیه می‌شود. من همچنین کم‌ کم درحال رسیدن به این نکته هستم که پرسنل قسمت فروش هیچ عقیده و نظری درباره نحوه فروش محصولات ما ندارد.

به جز موارد اصلی درآمد زا، نظرات دیگری در این زمینه وجود دارد.برخی ازپاسخ دهندگان ازاین امکانات نام برده‌اند. حدود 8 درصد آنها به کتابچه‌های راهنما، 7 درصد به حمایت‌های مالی موسسات و مراکز مختلف، 7 درص به ایجاد سندیکا و 3 درصد به ایجاد مجموعه‌های طبقاتی و شکل‌گیری روابط عمودی اشاره کرده‌اند.

راه‌های جدید درآمدزایی

    راه‌ها

درصد

         آگهی     

23

درآمدزایی موبایل/RSS/ ویدئو / متن

17

همکاری

12

تجارت الکترونیک

10

ایجاد وب‌سایت‌های جدید

10

دفترچه‌های راهنمای اینترنتی

8

حمایت‌های مالی موسسات و مراکز مختلف

7

ایجاد سندیکا

7

ایجاد مجموعه‌های طبقاتی

3

سایر موارد

15

بدون جواب

37

تمام راه‌های جدید درآمد زا، موارد خوبی به نظرنمی‌رسند. یکی از اعضای ONA، عدم تمایل خود را درارتباط با روشی که شرکت شان درپیش گرفته اعلام کرد که دراین روش، فروش اخباربه وب سایت‌‌هایی خاص مثل Home Depot یا Lowe's صورت می‌گیرد.

شرکت‌ها این محتوا را برای هرچه معتبرترساختن سایت‌های خود لازم دارند. اما سازمان‌های خبری اعتبارخود را ازدست خواهند داد. زیرا به راحتی معلوم می‌شود که این روش برای حمایت از محصولات یا خدمات خاصی است. و بیشترین بخش پاسخ دهندگان، حدود 37 درصد آنها یا نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که مشخص کنند چه کارهایی را شرکت شان برای دسترسی به روش‌های جدید درآمدساز می‌توانند دنبال کنند.

JOURNALISM.ORG

PEW/ONA 2008 survey of ONA members

کد خبر 95724

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز