معصومه کیهانی

  • درگذشت یک همکار

    همشهری آنلاین- علی کدخدازاده: معصومه کیهانی همکار پیش‌کسوت ما در همشهری درگذشت. معصومه کیهانی از روزنامه‌نگاران قدیمی همشهری بود. وی در آغازین روزهای همشهری با ما همکار شد.