گروه اجتماعی: تیر‌ماه مانند سال‌های گذشته ماه کنکوری‌هاست؛ به فاصله یک هفته از برگزاری کنکور سراسری دانشگاه‌ها، 11 و 12 تیر هم کنکور دانشگاه آزاد با رقابت بیش از 800‌هزار داوطلب برگزار می‌شود.

800‌ هزار داوطلب کنکور سراسری رشته‌های غیر‌‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 11 و 12 تیر برای پذیرش در 6551‌ رشته محل در 209‌ حوزه امتحانی داخل کشور و 6‌حوزه امتحانی خارج از کشور با هم رقابت می‌کنند.

آمار داوطلبان کنکور امسال دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش نشان می‌دهد که به همین میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه افزایش خواهد‌داشت.  البته باید داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد در گروه علوم پزشکی نیز آماده باشند، 26‌تیر ماه هم نوبت آنهاست.

کنکور رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز در 65‌حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار می‌شود. براساس اعلام دانشگاه آزاد، تعداد زنان شرکت‌کننده در کنکور رشته غیر‌پزشکی این دانشگاه بیش از پسران است.

از تعداد کل داوطلبان شرکت در کنکور رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد 430‌هزار نفر، معادل 54‌درصد زن و 370‌هزار نفر، معادل 46‌درصد مرد هستند. 73‌درصد از داوطلبان کنکور رشته‌های پزشکی نیز زن هستند.

ساعت برگزاری

آزمون نوبت صبح راس ساعت‌8 و آزمون نوبت عصر راس ساعت‌16 آغاز خواهد شد. طبق معمول هم داوطلبان باید یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

در کنکور امسال دانشگاه آزاد 294‌هزار نفر در مجموعه فنی و مهندسی، 98‌هزار نفر در مجموعه علوم تجربی و کشاورزی و دامپزشکی، 77‌هزارنفر در مجموعه علوم انسانی، 141‌هزار نفر در مجموعه 4‌علوم انسانی، 17‌هزار نفر در مجموعه زبان‌های خارجه، 9‌هزار نفر در مجموعه هنر و 164‌هزار نفر در مجموعه پزشکی شرکت کرده‌اند.

نتایج این آزمون نیمه دوم شهریور ماه اعلام می‌شود

کد خبر 84710

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار