گروه اجتماعی: شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و معلولین از سوی سازمان تامین اجتماعی کشور اعلام شد.

معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول قانون تامین می‌‌‌توانند برای دستیابی به بازنشستگی پیش از موعد اقدام نمایند. 

داشتن حداقل 50سال سن برای مردان و 45سال برای زنان، دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و یا بیمه‌پردازی، ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی و یا بیمه‌پردازی و داشتن موافقت‌نامه شورای امور اداری و استخدامی ‌کشور با بازنشستگی متقاضیان و نیز تعیین مدت سنوات ارفاقی آنان از جمله شرایط عمومی‌ برای بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور اعلام شده است. 

 بر اساس گزارش روابط عمومی‌سازمان تامین اجتماعی کشور معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی که متقاضی بازنشستگی باشند و چنانچه حائز شرایط فوق باشند می‌بایست از سوی دستگاه مربوطه جهت تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضا و کاهش توانایی‌ها به کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور (که متشکل از 3 نفر پزشک متخصص بر حسب نوع معلولیت با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) معرفی شوند.

به منظور تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به آن دسته از پستهای سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبیل؛ وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد رادیواکتیو و پرتوهای مضر، محیط عفونت‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی‌ و غیره انجام می‌شود و وظایف مربوط به شغل، موجب بروز ناراحتی‌های جسمی‌و روحی شدید می‌شود می‌بایست بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی‌کشور که  به تصویب هیأت وزیران رسیده عمل شود.

در این بخشنامه تأکید شده است، در صورت لزوم، دستگاه‌های یاد شده پس از اخذ درخواست مشمولین فوق می‌توانند نسبت به استعلام میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی از آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نمایند که در این راستا واحدهای اجرایی مکلفند، استعلامهای واصله را بررسی و پاسخ لازم را به مراجع پیگیری کننده اعلام نمایند.

تصویر از تمامی‌صفحات شناسنامه متقاضی که ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه مربوط شده باشد، اصل درخواست بازنشستگی متقاضی که ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است، اصل نظریه  کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی و شورای امور اداری و استخدامی‌ کشور در خصوص تعیین میزان سنوات ارفاقی و موافقت با بازنشستگی متقاضی تصویر آخرین حکم کارگزینی، اعلام میزان آخرین حقوق مبنای بازنشستگی براساس مفاد آخرین حکم کارگزینی، مدارک لازم برای بررسی احراز شرایط بازنشستگی این افراد اعلام شده است.

بر پایه بخشنامه مذکور، افراد درخواست کننده بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌بایست در زمان درخواست بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته باشند.

لازم به ذکر است پرداخت فو‌ق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند «خ» ماده 39 قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌باشد.

همچنین نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی برای حوادث ناشی از کار و معلولین عادی شاغل در دستگاه‌هایی که پرداخت حقوق به مستخدمین آنها براساس احکام استخدامی‌ کارگزینی رسمی ‌ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، آخرین حقوق مبنای بازنشستگی و آخرین حکم کارگزینی در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل 20 سال) به‌علاوه مدت سنوات ارفاقی(حداکثر 8 سال) برای معلولین حوادث ناشی از کار و حداکثر 6 سال برای معلولین عادی می‌باشد.

کد خبر 7525

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز