همشهری آنلاین: وزیرمسکن و شهرسازی، گفت: طرح مسکن مهر، یک طرح ملی است که با مشارکت مردم و حمایت دولت، درزمان حاضر با 600 هزار متقاضی اجرا می‌شود

محمد سعیدی کیا، روز پنجشنبه 3 بهمن درنشست شورای مسکن استان آذربایجان‌غربی در ارومیه، افزود: تا کنون 600 هزار نفر متقاضی مسکن مهر درکشور دراجرای این طرح ملی مشارکت فعال داشته و سهم ده میلیون ریالی خود را آوردهاند.

وی گفت: دراستان آذربایجان‌غربی نیز اقدامات بسیار خوبی در بخش مسکن مهر صورت گرفته و دراین استان تا کنون 18 هزار متقاضی، سهم ده میلیون ریال خود را برای مشارکت در طرح مسکن مهر پرداخت کرده اند.

وی اظهارداشت: دو دستگاه اجرایی تعاون و مسکن و شهرسازی متولی اجرای طرح مسکن مهر درکشور هستند که دو دستگاه باید با برخورد فعال با این موضوع، به نحو احسن نسبت به دریافت تسهیلات برای اجرای طرح مسکن مهر اقدام کنند.

وی گفـت: بیش از 9 هزارمیلیارد ریال اعتبار نقدی دربانک‌های عامل وجود دارد که با ارایه طرح به مجریان طرح مسکن مهر به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود و باید پرداخت تسهیلات برای مسکن مهر بدون هیچ مشکلی صورت گیرد.

وزیرمسکن و شهرسازی همچنین افزود: طرح مسکن مهر در کشور با نظارت‌های دقیق فنی اجرا می‌شود که این نظارت در استان‌ها ازطریق کمیته‌های فنی استان‌ها اعمال می‌شود.

سعیدی کیا اظهارداشت: دراستان آذربایجان‌غربی بهترین اقدام از سوی دستگاه‌های دولتی برای تامین زمین مورد نیاز طرح مسکن مهر صورت گرفته و تا کنون حدود 800 هکتار زمین ازطریق بخش دولتی برای این طرح تامین شده است.

وی درخصوص تامین زمین مورد نیاز طرح مسکن مهر گفت: یک سوم اعتبار جابجایی زمین برای اجرای طرح مسکن مهر از طریق استانداری‌ها، یک سوم دیگر توسط وزارت نیرو و یک سوم هم از طریق بودجه مجزا برای انتقال خدمات به شهرک‌های تازه تاسیس درقالب طرح مسکن مهر تخصیص می‌یابد.

سعیدی کیا همچنین اظهارداشت: سال گذشته هفت هزار واحد مسکونی در کشور بیمه شدند و امسال هم با شش شرکت بیمه قرارداد امضا شده است و یک سوم هزینه بیمه مسکن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

دراین نشست استاندار آذربایجان‌غربی نیز گفت: طبق ارزیابی‌های انجام شده این استان رتبه نخست واگذاری زمین و ساخت مسکن را دربین استان‌های کشور کسب کرده است.

رحیم قربانی افزود: بانک‌های عامل دراین استان همکاری خوبی در این بخش داشته‌اند و در سال گذشته 170 درصد نسبت به منابع با دستگاه اجرایی استان همکاری کرده اند.

دراستان آذربایجان‌غربی برای ساخت 48 هزار و 317 واحد مسکونی درقالب مسکن مهر از طریق 324 تعاونی، تفاهمنامه منعقد شده است

کد خبر 73652

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار