همشهری آنلاین: کتاب "زبان تخصصی برای دانشجویان علوم ارتباطات و روزنامه نگاری" تالیف دکتر سید وحید عقیلی و دکتر احمد توکلی منتشر شد.

انتشارات ثانیه این کتاب را ‌ در 184 صفحه به قیمت 2000 تومان وارد بازار کرده است.در مقدمه کتاب می خوانیم: 

این کتاب سعی کرده است بین دو دیدگاه در باره آموزش زبان تخصصی پلی برقرار کند؛ دیدگاهی که می گوید قرار دادن ترجمه فارسی در کنار متن انگلیسی به تنبلی کاربر می انجامد و مانع فراگیری او می شود و دیدگاهی که معتقد است این امر کاربر را تشویق به فراگیری کرده، به درک بهتر او کمک می کند. در این مجموعه سعی شده است متن ترجمه شده جمله به جمله در اختیار کاربر قرار نگیرد، بلکه در این بخش تنها به داستان متن انگلیسی پرداخته شده است.

- متن ها به گونه ای انتخاب شده اند که علاوه بر آموزش زبان تخصصی به آموزش روزنامه نگاری نیز کمک می کنند.به عبارت دیگر برای کاربری که در مقطعی آمادگی مطالعه زبان تخصصی ندارد، بخش فارسی به تنهایی یک کتاب آموزش خبرنگاری است و مباحث خبر، مصاحبه و فیچر نویسی در حد ایجاز اما تا حد ممکن کامل دیده شده است.

- برای انکه متنی تا حد کامل به کاربر داده شود در میان متون انگلیسی موجود ( کتاب و متون اینترنتی) جست و جوی زیادی صورت گرفته است با دو رویکرد: (یک)سادگی متن (دو) تناسب آن با توجه به محدویت یک ترم دانشگاهی و کم حوصلگی دانشجویان برای فراگیری زبان تخصصی.به همین دلیل برخی از درس ها از دو یا سه متن مجزا کنار هم قرار گرفته تا یک مفهوم و تعدای واژه تخصصی را در برگیرد.

فهرست کتاب به شرح زیر است:


رسانه
2- رسانه چیست؟
1- روزنامه ها
3- انواع روزنامه
4- چگونه روزنامه ها بر روی شما تاثیر می گذارند؟

خبرنویسی
1- خبر چیست؟
2- مبانی خبر نویسی
3- ارزش های خبری
4- عینی بودن خبر
5- دروازبانی خبر
6- ساختار خبر
7- هرم وارونه
8- لید نویسی
9- سخت خبر و نرم خبر
10- ساعت شنی

مصاحبه
1- مصاحبه چیست؟
2- ساختار مصاحبه
3- راهنمای هایی برای مصاحبه
4- سوال های مصاحبه
5- راهنمایی های برای طرح سوال ها
6- باید ها و نباید های مصاحبه

فیچرنویسی
1- تعریف فیچر
2- فیچر خبری
3- یک گزارش چگونه نوشته می شود؟
4- راهنمایی های بیشتر برای گزارشگران
5- فرایند نویسندگی
6- گزارشگری

کد خبر 5700

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز