همشهری آنلاین- ترجمه معصومه کیهانی: برای روزنامه نگاری مرامنامه‌های متعددی نوشته شده است تا کار گرد آوری رویدادها، ترجمه و تفسیر اطلاعات و تهیه خبر، به گونه‌ای امانتدارانه، صادقانه‌ و بی‌طرفانه صورت گیرد: یکی از آن‌ها:.

انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (SPJ) معتقد است حرفه روزنامه‌نگاری توجهات خاصی را می‌طلبد که باید روزنامه نگاران آنها را رعایت کنند:

- درستی اطلاعات دریافتی از کلیه منابع را بررسی کرده و با مراقبت های جدی، از اشتباهات غیر عمدی جلوگیری کنید. تحریف عمدی اطلاعات به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.

- به افراد درگیر با موضوع خبر، برای پاسخگویی به اظهارات نادرست، باحوصله و پشتکار فرصت لازم را بدهید.

- منابع مورد استفاده را هر زمان که ممکن است، مورد شناسایی دقیق قرار دهید. همگان حق دریافت اطلاعات هرچه بیشتر از منابع قابل اعتماد را - در هرچارچوبی که امکان پذیر است - دارند.

- معمولا انگیزه‌های منابع را قبل از هر‌قول و قرار نامشخص، مورد تردید و سوال قرار دهید. به موقعیت هایی که هر قول و قراری برای مبادله اطلاعات به‌وجود می‌آورد توجه کنید تا بتوانید به آنها پایبند باشید.

- مطمئن شوید که تیترها، زاویه های خبری و نحوه پیشبرد موضوع، عکس‌ها، گرافیک‌ها و نقل‌قول‌ها منجر به تحریف خبر نمی شوند. ساده سازی نکنید و یا رویدادها را خارج از گستره و بافت اصلی‌شان ارائه نکنید.

- هرگز محتوای عکس‌های خبری را تحریف نکنید. افزایش روشنی و وضوح تکنیکی خبر معمولا قابل قبول است. مونتاژ تصاویر و فتو ایلاستراسیون ها را مشخص کنید.

- اگر افزایش وضوح عکس باعث گمراهی می شود، از آن اجتناب کنید. اگر این کار لازم است، مشخصا بگوئید که این کار را کرده اید.

- از مخفی‌کاری یا بکارگیری روش‌های محرمانه برای جمع آوری اطلاعات - به جز زمانی که روش‌های باز سنتی برای دسترسی همگان به اطلاعات اساسی،بازده نخواهد داشت- اجتناب کنید. اگر از چنین روش هائی استفاده کردید؛ در بخشی از خبر آنرا اعلام کنید

- هرگز سرقت ادبی نکنید.

- خبرهای مربوط به تنوع و تکثر  و عظمت تجربه‌های انسانی را – حتی زمانی که آن چندان  با اهمیت نیست- مطرح کنید.

- ارزش‌های فرهنگی خودتان را در نظر بگیرید و از اینکه آنها را به دیگران تحمیل کنید، بپرهیزید.

- از برخوردهای قالبی و کلیشه‌ای با نژاد، جنس، سن‌، مذهب، قومیت، موقعیت جغرافیایی، جهت‌گیری جنسیتی، معلولیت‌ها، قیافه افراد، یا موقعیت اجتماعی افراد اجتناب کنید.

- از تبادل آزاد دیدگاه‌ها، حتی دیدگاههایی که مخالف و متناقض با دیدگاه شماست، حمایت کنید.

- صدای کسانی را که صدایشان شنیده نمی‌شود تقویت کنید؛ به گونه‌ای که منابع رسمی و غیر رسمی اطلاعات بتوانند به طور برابر در حوزه خبرسازی موثر باشند.

- بین خبر رسانی و مدافعه گری، تفاوت قایل شوید. تحلیل و تفسیر را بطور مشخص اعلام کنید تا واقعی‌تها و بافت حاکم بر آن‌ها بد جلوه داده نشود.

- تفاوت خبر و آگهی باید تشخیص داده شود و از برخوردهایی که مرزهای بین این دو را مخدوش می‌کند پرهیز کنید.

- این وظیفه را به رسمیت بشناسید تا این امر تضمین شود که امور مربوط به مردم در یک فضای باز دنبال می‌شود و اطلاعات و سوابق مربوط به حکومت قابل بررسی است.

کد خبر 4414

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار